Foto: Reuters
Foto: Reuters

V Banki Slovenije so v izogib nejasnostim pojasnili, da zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki ga je DZ sprejel pred nekaj dnevi, med drugim določa, da velja prepoved zaračunavanja nadomestil, ki bi jih za sprejem kartice kot plačilnega instrumenta zahtevali trgovci, pri plačilih z vsemi plačilnimi karticami, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajajo ponudniki plačilnih storitev. Na plačilne transakcije z navedenimi karticami se namreč nanaša uredba, ki med drugim omejuje višino medbančnih provizij.

Bankomati izvzeti

Prepoved zaračunavanja nadomestil pa se ne nanaša na dvige na bankomatih ali na bančnih okencih. Zakonodaja je posledica implementacije evropske direktive v slovenski pravni red. V EU so sredi meseca namreč začele veljati zakonodajne spremembe na področju plačilnih storitev, katerih cilj je med drugim omogočiti še večji razmah inovativnih finančnih storitev v prid končnemu uporabniku in okrepiti varstvo potrošnikov, prepovedano pa je tudi zahtevati posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.

Foto: Reuters