Foto:
Foto:

Predlog novega zakona tako celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti. Pokopališka dejavnost z njim ostaja v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni ravni. Predlog zakona določa tudi pristojnosti nadzora nad izvajanjem zakona ter skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Po novem bomo lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev

Državljani so doslej s pokopališčem pogosto izbrali tudi pogrebca, po novem pa bodo lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev. Pogrebna dejavnost obsega pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kamor je vključen tudi prevoz pokojnika ali njegovih posmrtnih ostankov, razen če ne gre za prevoze v okviru zagotavljanja 24-urne dežurne službe. Zakon razlikuje štiri načine pokopa: klasični pokop s krsto, pokop z žaro, raztros pepela ter pokop v skladu s predpisi, ki urejajo vojna grobišča. V času oblikovanja predloga zakona je bilo sicer slišati nekatere bojazni, da bo tržna ureditev pogrebne dejavnosti zvišala stroške pogreba.

Foto: BoBo