Foto:
Foto:

Povezava za elektronsko oddajo je objavljena tudi na spletnem portalu subvencij potniškega prometa, ministrstva za javno upravo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov. Vlogo je mogoče oddati z digitalnimi potrdili SIGEN-CA (pridobi se ga brezplačno na upravni enoti), PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA.

V vlogo je treba vpisati razdaljo med bivališčem in lokacijo izobraževanja ter izbrati najbližje oziroma najprimernejše vstopno in izstopno postajališče. Podatki o uporabniku, njegovem naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa, na katerega je vpisan, in podatki o statusu se v vlogo iz uradnih evidenc prenesejo avtomatsko.

Upravičenci po zaključenem postopku v predal Moja eUprava prejmejo potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero lahko prek spleta kupijo vozovnico. Spletno plačilo lahko izvedejo preko spletnih strani treh ponudnikov - LPP Ljubljana, Avrigo Nova Gorica in Izletnik Celje. Tisti, ki tega ne želijo, lahko plačilo izvedejo fizično na samem prodajnem mestu ob prevzemu vozovnice.

Tistim, ki že imajo elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP, tisti, ki enotno vozovnico kupujejo prvič, pa jo bodo morali fizično prevzeti na prodajnih mestih prevoznikov.

Tudi neelektronsko se še da

Še vedno pa je možen tudi nakup vozovnice na prodajnih mestih. Na treh ministrstvih, ki sodelujejo v projektu, računajo, da se bo postopek na prodajnih mestih zaradi oddaje spletne vloge v primerjavi z dozdajšnjo prakso skrajšal za šest minut.

Cene subvencioniranih vozovnic, ki so jih prvič uvedli v šolskem letu 2012/2013, sicer letos ostajajo enake kot lani. Osnovna subvencionirana mesečna vozovnica je namenjena dijakom in študentom, ki se dnevno vozijo od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, in sicer več kot dva kilometra, pri čemer je cena vezana na število kilometrov. Mesečna vozovnica za razdaljo do 60 kilometrov stane 25 evrov, med 60 in 90 kilometrov 35 evrov, za razdaljo več kot 90 kilometrov pa 55 evrov.

Tisti, ki jim zadostuje deset voženj v enem mesecu med krajem stalnega prebivališča in krajem študija, pa lahko za 20 evrov kupijo mesečno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice lahko skupaj za nekaj doplačila kupijo tudi vozovnico za mestni promet. Za Ljubljano doplačajo 10 evrov, za Maribor pet evrov, za Jesenice pa 15 evrov.