Foto:
Foto:

S predlogom zakona ministrstvo za zdravje v slovenski pravni red prenaša novo evropsko direktivo ter druge ukrepe, ki jih nalaga okvirna konvencija WHO o tobaku. Med ključnimi zahtevami evropske direktive so velika slikovna in besedilna opozorila na škatlicah cigaret, ki bodo vsebovala informacije za opuščanje kajenja. V roku največ dveh let načrtujejo uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke, s čemer želijo doseči zmanjšanje privlačnosti tobačnih izdelkov. Kot je opozorila ministrica, se namreč tobačna industrija usmerja predvsem na mlade, da v kadilske vrste pridobijo prav njih, v Sloveniji pa je danes največja težava porast kajenja med dekleti in mladimi mamicami. Z implementiranjem evropske direktive naj bi Slovenija uvedla tudi prepoved dajanja na trg tobačnih izdelkov z aromami in izdelkov z dodatki, kot so vitamini, zelišča ali poživila, ki ljudem na prvi pogled dajejo lažno slutiti, da je taka cigareta manj škodljiva od običajne, ter uredila področje prodaje in oglaševanja elektronskih cigaret in drugih izdelkov za kajenje. Ministrica je napovedala prepoved prodaje tobaka ter drugih tobačnih izdelkov preko interneta.

Popolna prepoved oglaševanja

Uvesti želijo ukrepe za zmanjšanje dostopnosti do tobačnih izdelkov in popolno prepoved oglaševanja. Cigarete in drugi tobačni izdelki ne bodo smeli biti vidni kupcem in se jih ne bo smelo prikazovati v medijih. Prepoved ne bo veljala za filme, saj bi težko prepovedali prikazovanje cigaret za nazaj, je danes pojasnila Vesna Kerstin Petrič z ministrstva. Bo pa to veljalo za televizijo, kjer na primer v oddajah ne bodo smeli prikazovati kajenja. Med ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti tobačnemu dimu je prepoved kajenja v avtomobilih, kjer se vozijo mladoletni. Nadzor nad tem bodo izvajali policisti, globe pa bodo podobne kot za druge prekrške za fizične osebe, je dejala Petričeva. Za popolno prepoved kajenja v avtomobilih se niso odločili. Kot je pojasnila, bi bilo to z vidika varnosti v prometu smiselno, a to področje ureja zakon o varnosti cestnega prometa, ki je v domeni ministrstva za promet in ne ministrstva za zdravje.

Tobačni cent za preventivo

Končni izračuni višine tobačnega centa še niso opravljeni, je pojasnila Kolar Celarčeva. Ali bo to pol evra ali evro, bo še predmet razprave. Ta denar se bo po njenih besedah zbiral ločeno od državnega proračuna in uporabljal namensko za programe preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi kajenja. Ob tem je izpostavila, da cena tobačnih izdelkov vpliva tudi na to, koliko ljudje kadijo, zato si tudi od tega obetajo določeno zmanjšanje števila kadilcev, predvsem med mladimi, ki so bolj občutljivi na cenovni dejavnik. Uvesti želijo tudi licence za prodajo tobačnih izdelkov, ki se bodo podeljevale za prodajna mesta. Veliki trgovci bodo torej morali pridobiti licenco posebej za vsako svojo poslovalnico. Na ministrstvu so predvideli, da bi licenčnina znašala 200 evrov za prodajno mesto, torej bi letno iz licenčnin zbrali okoli 1,3 milijona evrov letno, ki bi jih prav tako namenili za preventivo in ozaveščanje proti kajenju.

V enem letu bo vzpostavljen register licenc

Licence bodo vodene v registru, v katerega se bodo vpisovale tudi kazni "in iz tega bo jasno, ali nekdo lahko podaljša licenco", je pojasnila Petričeva. Z ministrstvom za javno upravo se pogovarjajo o tehničnem vidiku vzpostavitve registra, "da bi bila zadeva čim bolj enostavna in ne bi predstavljala dodatnih administrativnih ovir za prodajalce". Računajo, da bo register lahko zaživel v enem letu. Inšpektorji imajo po trenutni zakonodaji precejšnje težave z izrekom glob prodajalcem, ki kršijo določbe sedanjega zakona, je pojasnila ministrica. Predlog zakona med drugim uvaja možnost, da bo lahko mladoletna oseba ob soglasju staršev skupaj z inšpektorjem na prodajnem mestu skušala kupiti tobačne izdelke. Prodajalcu, ki bo takemu mladoletniku prodal tobačne izdelke, bodo inšpektorji lahko izrekli globo in ob več izrečenih globah bo prodajalec ob licenco, začasno ali tudi trajno.

Foto: Reuters