Mnogi Slovenci imajo v lasti delnice podjetij, ki ne kotirajo na borzi. Foto:
Mnogi Slovenci imajo v lasti delnice podjetij, ki ne kotirajo na borzi. Foto:

Tudi če se lastnik vrednostnih papirjev ne bo odločil za nobeno od možnosti in bodo torej njegovi papirji položeni na račun pristojnega sodišča, to ne pomeni nujno izognitvi stroškom. Plačati bo moral namreč 15 odstotkov položene vrednosti. "Je pa v Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih določba, da je položitev brezplačna za imetnika, ki v zvezi s temi vrednostnimi papirji od 1. januarja 2014 do trenutka položitve ni prejel nobenega prihodka, ali pa če je vrednost vseh teh vrednostnih papirjev na registrskem računu manjša od 100 evrov," nam je pojasnil Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem na Ministrstvu za finance (MF). Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič ob tem opozarja, da lastniki vrednostnih papirjev, ki bodo položeni na sodni depozit, ne bodo več upravičeni do dividend iz naslova vrednostnih papirjev ali denimo glasovalnih pravic na skupščinah.

Trgovalni račun lahko prinese visoke stroške

Finančni svetovalci lastnikom registrskih računov pri KDD svetujejo, naj se pred odprtjem trgovalnega računa dobro pozanimajo o vrednosti njihovega premoženja na računu. Odprtje trgovalnega računa je namreč praviloma povezano s stroški, ki lahko letno presežejo 40 evrov. Kljub temu Aleš Butala z MF vsem svetuje odprtje trgovalnega računa. "Vrednostni papir je premoženjska pravica, kar pomeni, da tudi če je danes njegova vrednost manjša, to ne pomeni, da bo čez par let enako. Seveda velja tudi obratno." Pri VZMD pa nasprotno izpostavljajo številne lastnike vrednostnih papirjev, ki nimajo racionalnega razloga za odprtje trgovalnega računa, saj razpolagajo s premajhnim številom vrednostnih papirjev ali pa po njih ni povpraševanja in jih ne morejo prodati. "A opozarjam, da tudi če ti papirji v tem trenutku nimajo neke vrednosti, ne pomeni, da je ne bodo imeli pojutrišnjem," opozarja Kristjan Verbič.

Kdo naj opusti vrednostne papirje?

Zakaj bi se kdor koli svojim vrednostnim papirjem odpovedal? Če je vrednost vrednostnih papirjev nižja od stroškov odprtja in vodenja trgovalnega računa, Anja Zidar iz Skupine Alta priporoča opustitev. "Vendar opozarjam, da je ta možnost trajna in nepreklicna." Geza Norčič iz KD Skladov dodaja, da svetuje opustitev vrednostnih papirjev tudi vsem tistim, ki morda prejemajo različne socialne transferje, npr. otroški dodatek, saj lahko vrednostni papirji pomembno vplivajo na višino dodatkov, tudi na višino cene vrtca, na primer. "Knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev določenega podjetja je lahko relativno visoka, a to ne pomeni nič, če jih ne morete prodati, lahko pa bistveno vpliva na višino socialnih transferjev," pojasnjuje Norčič. Večino registrskih računov pri KDD – teh je še vedno preko 260 tisoč – imajo sicer tisti Slovenci, ki so še v času lastninjenja certifikate zamenjali za delnice. Dodajmo, da bo KDD sicer vsem imetnikom z obvestilom o ukinitvi registrskega računa brezplačno posredovala tudi izpis stanja vrednostnih papirjev.