Foto:
Foto:

Nekdanji ministri opozarjajo, da imajo vlade in družbe do tobaka dvoličen odnos. Na eni strani se državljane opozarja na škodljive posledice kajenja, na drugi pa se zdravju škodljivi tobačni izdelki brez nadzora in komurkoli, tudi nedorasli mladini, prodajajo za vsakim vogalom. Kot so navedli v pismu, posamezni člani vlade menijo, da bo tobačna zakonodaja zmanjšala davčne prilive. A kot so opozorili nekdanji ministri, novi predlog zakona z zahtevami po enotni embalaži, z dovoljenji za prodajo, prepovedjo oglaševanja in tobačnim centom, izboljšuje slabosti dosedanje zakonodaje in predstavlja široko in učinkovito zdravstveno preventivno usmeritev. Namen vseh predlaganih sprememb zakona ni v zatiranju podjetniških pobud tobačne industrije, kakor se v javni razpravi skuša prikazati, ampak v skrbi za zdravje naših državljanov, še posebej odraščajoče mladine, so navedli v pismu. Tako se v državah, kjer so določila evropske tobačne direktive prenesli v zakonodajo, že kažejo njihovi ugodni zdravstveni učinki.

Zdravje kot najvišja vrednota

Raziskave o vrednotah slovenske družbe vedno znova izpostavljajo zdravje kot najvišjo vrednoto. "Naj v vaših razpravah in sprejemanju dopolnjenega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov vrednota zdravja državljanov prevlada nad interesi zdravju škodljivega kapitala," so pozvali v odprtem pismu, pod katerega so se podpisali Andrej Bručan, Tomaž Gantar, Marjan Jereb, Dušan Keber, Dorjan Marušič, Zofija Mazej-Kukovič, Borut Miklavčič in Božidar Voljč. Trdijo namreč, da je kajenje med mladimi še vedno preveč razširjeno, skrbi zlasti vse večje število deklet, ki kadijo in utegnejo kaditi tudi kot matere. Tobačna industrija pa zna svoje izdelke ponuditi v prijetnih, za znamke značilnih embalažah, povezanih z njihovim tržnim prestižem in zaslužki, ki zagotavljajo tudi prilive v državni proračun. A tobačni denar je obremenjen z boleznimi srca in ožilja, rakom in prezgodaj izgubljenimi leti življenja, so opozorili. Pri protitobačni noveli se je neuradno na vladni ravni zataknilo pri uvedbi enotne embalaže za tobačne izdelke. Ta ukrep po navedbah strokovnjakov vpliva predvsem na mlade, da tobačni izdelek za njih ni zanimiv.

Foto: EPA