Foto:
Foto:

Sodišče EU je odgovarjalo deželnemu sodišču v nemškem Münchnu, ki je postavilo vprašanje v zvezi s sporom med družbo Sony in lastnikom trgovine s svetlobno in zvočno tehniko. V trgovini javnosti brezplačno ponujajo brezžično internetno omrežje. Leta 2010 je bil javnosti prek tega omrežja nezakonito ponujen brezplačen prenos glasbenega dela, na katerem ima družba Sony avtorske pravice, primer opisuje Sodišče EU. Vprašanje nemškega sodišča je bilo, ali je lastnik trgovine za to kršitev posredno odgovoren, ker njegovo omrežje ni bilo zaščiteno. Kot spominja sodišče, evropska zakonodaja izključuje odgovornost posrednih ponudnikov storitev za nezakonita ravnanja, ki jih storijo tretje osebe, kadar je ponudba njihovih storitev izključni prenos podatkov.

Trije pogoji

Izključitev odgovornosti je pogojena z izpolnitvijo treh kumulativnih pogojev, in sicer da ponudnik storitve ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika prenosa in ne izbere ali spremeni podatkov, ki so predmet prenosa. Lastnik trgovine tako, kadar so izpolnjeni navedeni trije pogoji, za nezakonite prenose ni odgovoren, navaja sodišče. Zato imetnik avtorskih pravic od tega ponudnika storitev ne more zahtevati odškodnine. Vendar pa evropska direktiva o elektronskem poslovanju iz leta 2000 hkrati ne nasprotuje temu, da imetnik pravic od nacionalnega organa ali sodišča zahteva, naj ponudniku naloži odpravo vsakršne kršitve avtorskih pravic s strani njegovih strank ali preprečitev takih kršitev, nadaljuje sodišče. Upravljavcu omrežja se tako lahko naloži, naj omrežje zaščiti z geslom, da bi te kršitve odpravil ali jih preprečil.

Foto: BoBo