Velika večina posojilojemalcev ne ve, da se lahko z banko tudi po odobritvi posojila pogaja glede pogojev. Foto: Shutterstock
Velika večina posojilojemalcev ne ve, da se lahko z banko tudi po odobritvi posojila pogaja glede pogojev. Foto: Shutterstock

Po podatkih Banke Slovenije je efektivna obrestna mera za stanovanjska posojila padla na rekordno nizko raven. Januarja pred petimi leti je bila povprečna efektivna obrestna mera za stanovanjska posojila 2,82, letos pa 2,27 odstotka, kar pomeni, da so stroški financiranja za posojilo danes 20 odstotkov nižji kot takrat. Se pravi, da se vam, če odplačujete stanovanjsko posojilo, ne glede na to, ali imate fiksno, variabilno ali kombinirano obrestno mero, najverjetneje splača banko zaprositi za znižanje obrestne mere. »Tako lahko prihranite ogromno denarja, je pa smiselno najprej preveriti, ali se ta korak splača ali ne,« pojasnjuje finančni svetovalec Miha Gumilar iz podjetja Vezovišek in partnerji. Višji znesek posojila in daljša doba odplačevanja praviloma pomenita tudi večji prihranek. Kolikšen je lahko, Gumilar ponazori s primerom: »Družina, ki je pred dvema letoma najela stanovanjsko posojilo v višini 230 tisoč evrov za dobo odplačevanja 25 let, bi po prvotni pogodbi preplačala banki okoli 100 tisoč evrov obresti, poleg izposojene glavnice. Danes imajo nekaj manj kot 217 tisoč evrov posojila. Po odobritvi banke za znižanje obrestne mere bodo plačali samo še 53 tisoč evrov obresti, kar pomeni, da bodo prihranili 47 tisoč evrov.« Strošek aneksa je bil v tem primeru 100 evrov.

Kdaj se znižanje obrestne mere ne splača?

Sklenitev aneksa z nižjo obrestno mero vam bo banka zaračunala, tudi več sto evrov. Če vam je do poplačila preostalo le še nekaj anuitet, potem boste zelo verjetno za aneks plačali več, kot boste z znižanjem obrestne mere prihranili. »Tak je primer gospoda, ki je leta 2016 najel stanovanjsko posojilo na osem let v višini 12 tisoč evrov. Gospodu je ostalo še 48 mesecev posojila z obrokom 142 €. Z znižanjem obrestne mere bi se njegov obrok znižal na 134 evrov, kar pomeni, da bi prihranil 384 evrov. A ker bi mu banka aneks za spremembo zaračunala 500 evrov, se mu znižanje obrestne mere ne splača,« je povedal finančni svetovalec Miha Gumilar.

Prava pot do ugodnejšega posojila

Velika večina posojilojemalcev ne ve, da se lahko z banko tudi po odobritvi posojila pogaja glede pogojev. »Konec koncev je s pravnega vidika posojilna pogodba sporazumna volja pogodbenih strank, pri čemer lahko pride do sprememb, če se seveda obe strani strinjata,« je pojasnil Gumilar. Praksa bank na področju cene posojil in višine obrestnih mer je taka, da večino vlog komitentov vsaj v določeni meri odobrijo, meni Gumilar. Vlogo za znižanje obrestne mere morate napisati sami, saj banke zmanjševanja obrestnih mer ne podpirajo, zato vnaprej pripravljenih vlog ne boste našli. Pomembno je, da v vlogi navedete vse argumente, ki so vam v prid. Prvi je zagotovo ta, da smo trenutno v obdobju zelo nizkih obrestnih mer. »Če ste posojilo najeli pred desetimi leti za 20 let, vam je ostalo samo še 10 let za odplačevanje. Obrestne mere za 10 let odplačevanja posojila so nižje kot za 20 let, to je zagotovo še en razlog,« je prepričan novinar Financ Srečko Korber, ki dodaja, da se takrat, ko polovico posojila odplačamo, poveča zavarovanje banki. »Če pogledamo razmerje med vrednostjo nepremičnine, na katero je banka gotovo vpisala hipoteko, in posojilom, se je to povečalo, praktično se je podvojila cena zavarovanja, ker je dolg manjši.« Kot argument nujno navedite tudi to, da ste reden plačnik, to vam daje določeno boniteto in prednost pred stranko, ki prvič sklepa posojilno pogodbo. »Nekatere banke znižanje obrestne mere pogojujejo s sklenitvijo dodatnega zavarovanja, kar zakonodaja z novelo zakona o potrošniških posojilih omejuje in prepoveduje, ampak banke to še vedno zahtevajo, in to kar pogosto,« še opozori Miha Gumilar. Dvanajst od štirinajstih bank in hranilnic, pri katerih smo se pozanimali, je zanikalo, da bi znižanje obrestne mere pogojevali s sklenitvijo zavarovanja ali katere druge pogodbe.