Reuters Foto:
Reuters Foto:

V združenju Frank ocenjujejo, da slovenska sodna praksa ne sledi slovenskemu in evropskemu pravu ter sprejetim sodbam Sodišča EU, kar močno zmanjšuje pravne možnosti varstva potrošnikov pred nepoštenimi pogoji. Zaradi tega so pred kratkim pisali tudi pravosodni ministrici Andreji Katič in jo opozorili na dve nedavni sodbi Sodišča EU. Junija letos je sodišče na predhodno vprašanje Višjega sodišča v Mariboru razsodilo, da omenjena direktiva nasprotuje nacionalni zakonodaji, na podlagi katere sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, nima možnosti, da na predlog potrošnika ali po uradni dolžnosti preuči, ali so pogoji v takem zapisu nepošteni v smislu navedene direktive in na tej podlagi odloži predlagano izvršbo. »Sodišče EU je izdalo sodbo v kateri so jasno zapisali, da mora sodišče, ko odloča o izvršbi najprej odločiti ali je šlo za poštene pogodbene pogoje. V kolikor se ugotovi, da pogodbeni pogoji niso bili pošteni, ne sme zaseči nepremičnine. In naša vlada je na to odgovorila, da to pri nas ni tako, da je pri nas drugače. Banke so zagovarjale enako. Zdaj pa smo dobili novo sodbo Višjega sodišča, ki pravi, da sodba Evropskega sodišča sicer res nalaga sodišču, da preveri poštenost pogodbenih pogojev, vendar Višje sodišče meni drugače. Take stvari se ne smejo dogajat,« je pojasnil predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik.

Dr. Ciril Ribičič: Če ne bo zakon sprejet, bo prišlo do obsodbe pred ESČP

Ustavni sodnik Ciril Ribičič, ki je bil eden od avtorjev prvega osnutka zakona o konverziji s konca 2017, je na podlagi svojega raziskovanja prakse Evropskega sodišča za človekove pravice prepričan, da bo Slovenija v primeru tožbe pred sodiščem obsojena s pilotno sodbo. »To bo nosilo tudi znatne posledice za proračun, s tem pa bo država plačevala za grehe predvsem tujih bank«, je prepričan. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin je med drugim povedala, da je tudi Evropska potrošniška organizacija (BEUC) nedavno pozvala predsednika slovenskega parlamenta Dejana Židana k sprejetju zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih. Zaskrbljena je tudi zaradi dejstva, da po več kot 20 letih od sprejetja zakona in po 15 letih od vstopa v EU ugotavljajo, da v Sloveniji obstaja občutno pomanjkanje razumevanja ciljev in vloge varstva potrošnikov, to pa velja tudi za javne ustanove in sodni sistem. Reševanje zgodbe o posojilih v švicarskih frankih je po njenem prepričanju simptom poslabšanja razmer pri zaščiti potrošnikov v državi, čeprav se je varstvo potrošnikov vmes prebilo v ospredje evropskih politik. »Situacije, ki se dogajajo na sodiščih so nas zelo presenetile, saj so interpretirale vlogo posameznika kot individuuma, ki za vsa svoja dejanja, ne glede na okolje in pravila, prevzema vse posledice sam. Gre za izrazito neoliberalističen pristop, ki ni v skladu ne s slovensko, ne z evropsko zakonodajo varstva potrošnikov,« je še povedala Kutinova.

Robert Preininger: Metodologija sodišč je že v izhodišču popolnoma napačna

Odvetnik več posojilojemalcev Robert Preininger je povedal, da v primeru posojil v frankih ne bi smelo biti dovolj pojasnilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremeni višina anuitete, ampak bi morale banke predstaviti tudi razsežnostih posledic v primeru radikalnih sprememb razmerja med frankom in evrom. Spomnil je na nasprotujoče si sodbe sodišč na višjih instancah, vsaj ena od sodb vrhovnega sodišča pa je po njegovi oceni tudi posledica poznanstva med ključnim sodnikom v zadevi in nekdanjim predsednikom uprave ene od vpletenih bank. Evropsko sodišče za človekove pravice je na nepristranskost sodnikov močno pozorno, je opozoril Preininger in dodal, da se je v primeru posojil v frankih že obrnil tudi na ustavno sodišče. Smernice glede razlage in uporabe evropske direktive o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah so po njegovem mnenju pomembna prelomnica pri odločanju slovenskih sodnikov v primerih posojilojemalcev v švicarskih frankih. »Ker če bodo sodniki to prebrali, potem ne bodo imeli pri sojenju nobenih dvomov. Lahko bodo takoj ugotovili, da je metodologija dela sodišč v tem trenutku že v izhodišču popolnoma napačna,« je prepričan Preininger.

Združenje bank Slovenije: Smernice ne prinašajo nič novega

V Združenju bank Slovenije so po tiskovni konferenci v sporočilu za javnost zapisali, da sodna praksa Sodišča Evropske unije, ki jo je pripravila Evropska komisija s Smernicami, ne prinaša nič novega. Zapisali so da gre za dokument Komisije, ki je kompilacija sodne prakse, sistematično razdeljene po ključnih vprašanjih Direktive 93/13/EGS, namenjen boljšemu pregledu nad obširno sodno prakso s tega področja. »Kakor izhaja tudi iz Smernic, pa ureja Direktiva 93/13/EGS zgolj nekatere vidike splošnih pogojev poslovanja, vse drugo pa je v domeni nacionalnega prava.« V Združenju bank Slovenije tako v izogib napačnim interpretacijam opozarjajo, da v razpravo o kreditih v švicarskih frankih Smernice Evropske komisije ne prinašajo ničesar novega, izpostavljajo pa tiste ključne elemente ureditve in prava EU, kakor so bili že znani in upoštevani tudi odločitvah slovenski sodišč. Tako kot zahtevajo načela prava EU, so po prepričanju Združenja bank Slovenije slovenska sodišča Zakon o varstvu potrošnikov razlagala v skladu z Direktivo 93/13/ES o nepoštenih pogodbenih pogojih.