Foto:
Foto:

Elaborat cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki vključuje tudi predlog cenikov za pogrebne storitve in najemnino grobnih prostorov, predvideva okoli 18-odstotne podražitve. Tako bo pogrebni obred stal okoli 200 evrov, letno vzdrževanje enojnega groba 100 ter letno vzdrževanje dvojnega groba 132 evrov. Elaborat cen storitev upravljanja občinskega pristanišča Izola in predlog cenikov za komunalne, ribiške in gospodarske priveze pa denimo opredeljuje ceno letnega komunalnega priveza plovil dolžine do 3,99 metra na 205 evrov (oz. 228 evrov za plavajoče priveze) ter 270 oz. 300 evrov za plovila do 4,99 metra. Direktor Komunale Izola Bele je poudaril, da gre v obeh primerih za namenska sredstva. "Če ne dvignemo cen, se nam bodo sesuli mandrač, ribiški pomol, pokopališka vežica," je opisal stanje.

Ločili cenike za ribiške in gospodarske priveze

Glavni razlog za dvig cen pa je nov strošek najemnine, ki je sicer opredeljena namensko za ohranjanje vrednosti infrastrukture. Pri tem je Bele opozoril, da v lanskem letu denimo ni bilo predvidenih nobenih proračunskih sredstev za vzdrževanje spomenika lokalnega pomena in večjih vzdrževalnih del - stari del pokopališča je namreč razglašen za spomenik lokalnega pomena. Če je najemnina za pokopališko dejavnost težka 39.000 evrov letno, pa gre pri upravljanju pristanišča za okoli 110.000 evrov novih stroškov. Čeprav so del stroškov pokrili z optimizacijo poslovanja, je tudi tu dvig cen neizbežen, je pojasnil Bele. Kljub temu so na tem področju "ohranili socialni moment" s tem, da ostajajo komunalni privezi za manjša plovila še vedno primerjalno občutno cenejši kot za večja. Prav tako pa so ločili cenike za ribiške in gospodarske priveze, tako da bodo privezi za ribiče za 10 odstotkov cenejši od komunalnih privezov na plavajočih pomolih.

Stroški pogreba v sosednjih občinah več sto evrov nižji kot v Izoli

Manca Vadnjal (Izola je naša) se je vprašala, ali je komunala "molzna krava" občine. Njen kolega z liste IJN Alojz Zorko pa je ocenil, da ni problem v cenah, pač pa v poslovanju komunale, ki da ni znala pridobiti investicijskih sredstev iz drugih naslovov. Denar za potrebne investicije bi po njegovem moral zagotoviti lastnik, torej občina, ne pa da se obremenjuje najemnike. Gašper Čehovin (Lista Mef in Izolani) pa je opozoril, da so stroški pogreba v sosednjih občinah tudi po več sto evrov nižji kot v Izoli. Bele je Zorkove očitke zavrnil in spomnil, da so za ureditev pokopališča v Kortah leta 2012 pridobili evropska sredstva, glede poslovanja pa je poudaril, da so zagnali tri nove tržne dejavnosti, ki prinašajo tudi dobiček. Oba cenika, ki bosta stopila v veljavo 15. dan po uradni objavi, je sicer potrdilo 17 od skupno 23 občinskih svetnikov.

Foto: Radio Koper