MEDNARODNI PROJEKT DESYODIP ponedeljek, 27. oktober 2014

MEDNARODNI PROJEKT DESYODIP

Ena ključnih težav mladih odraslih s posebnimi potrebami je po šolanju dolgotrajno iskanje zaposlitve. Raziskave kažejo, da so desetkrat težje zaposljivi kot drugi brezposelni. Z mednarodnim evropskim projektom »Izboljšanje zmožnosti mladih invalidov«, ki traja že leto dni in se bo končal prihodnjo jesen, zato zanje razvijajo programe svetovanja in praktičnega usposabljanja. Slovenija, natančneje mariborska univerza, je del projekta postala zaradi izkušenj na področju izobraževanja staršev otrok s posebnimi potrebami. Poleg domačega in šolskega okolja pa v življenju oseb s posebnimi potrebami ključno vlogo odigrajo tudi delodajalci. V evropskih državah zakoni sicer urejajo njihovo zaposlovanje, težave pa nastajajo pri trajnem ohranjanju tovrstnih delovnih mest. Cilj projekta je razviti in razširiti tudi učni načrt za usposabljanje trenerjev oziroma tutorjev, ki temelji na posebnih potrebah ciljnih skupin. (Franja Pižmoht)