ENERGETSKE IZKAZNICE torek, 06. januar 2015

ENERGETSKE IZKAZNICE

Od 1. januarja je za vse stavbe oziroma stanovanja, ki so na prodaj ali jih lastniki dajejo v najem, obvezna energetska izkaznica. Zaradi tega so z nepremičninskih spletnih portalov umaknili okoli četrtino oglasov, saj so za oglaševanje nepremičnin brez podatkov o njihovi energijski učinkovitosti predvidene tudi kazni. Do 24. februarja bodo lastniki stavbe ali njenega dela, ki bodo nepremičnino oglaševali brez navedbe energetskega kazalnika kaznovani z globo v višini 250 evrov. Po tem datumu bo kazen za nepridobitev energetske izkaznice znašala 300 evrov. Z globo od 1.000 do 10.000 evrov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba, če energetske izkaznice ne namesti na vidno mesto v javnih stavbah. Po neuradnih informacijah naj bi se inšpektorji na začetku lotili javnih stavb, nato naj bi prišli na vrsto še zasebniki. Vlada je za cene energetskih izkaznic predpisala zgornje meje, in sicer tako, da bo cena za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2 znašala največ 170 evrov, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 evra na kvadratni meter. (Franja Pižmoht)