BODO PODJETJE GRADNJE DESTRNIK LIKVIDIRALI? torek, 03. februar 2015

BODO PODJETJE GRADNJE DESTRNIK LIKVIDIRALI?

V občini Destrnik nameravajo po sedmih letih likvidirati javno podjetje Gradnje Destrnik, ki je skrbelo za obvezno gospodarsko javno službo, dejavnost in večino zaposlenih pa pripojiti kot režijski obrat k občinski upravi. Glavni razlog za to potezo naj bi bil v racionalizaciji stroškov in kakovostnejšem nadzoru nad učinkovitostjo dela tega javnega podjetja, ki je sicer pridelalo 60 tisoč evrov bilančne izgube, a tekoče pozitivno posluje. Režijski obrat pa naj bi, če bo s tem soglašal tudi občinski svet, javno podjetje Gradnje Destrnik nadomestil do konca tega leta. (Tomaž Karat)