Gospodarstvo

Poudarki

  • Po prvih podatkih bi drugi tir stal skoraj milijardo evrov brez DDV-ja
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 2.2 od 34 glasov Ocenite to novico!
false
O predlogu zakona se mora izreči še DZ. Foto: BoBo
Evri, bankovci, denar
Končna investicijska vrednost sploh še ni znana. Foto: Reuters
Vlada, poslopje vlade RS, Gregorčičeva
Vlada je predlog zakona potrdila in ga poslala v nadaljnjo obravnavo. Foto: BoBo
false
Damijan opozarja na več pomanjkljivosti zakona. Foto: BoBo
VIDEO
Boj za drugi tir

Dodaj v

Predlog zakona o drugem tiru: veliko predpostavk in novi davki

Zakonski predlog zdaj roma v DZ po nujnem postopku
30. marec 2017 ob 11:26,
zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 12:59
Ljubljana - MMC RTV SLO

Po končani javni obravnavi je vlada na četrtkovi seji potrdila predlog zakona o drugem tiru. Še preden pa je zakon prišel v DZ, je že naletel na odpor. Pogledali smo, kaj prinaša.

Zakon predvideva, da je za gradnjo drugega tira in gospodarjenje z njim pristojna in odgovorna družba 2TDK, ki je hkrati koncesionar in vlagatelj, v njej pa zasebni kapital ne more imeti obvladujočega deleža. Lahko pa lastniško vstopijo druge države, tu je mišljena predvsem Madžarska, in sicer na podlagi mednarodnega sporazuma, ki ga bo ratificiral DZ. Kljub temu pa solastnice ne morejo imeti večjega deleža kot Slovenija, ki ga lahko upravlja le vlada, ne pa tudi DZ.

.
Pripadajoča zemljišča, na katerih bo drugi tir zgrajen, bodo v lasti države. Za gradnjo drugega tira se bo ustanovila stavbna pravica, ki bo trajala 45 let, toliko, kolikor bo trajala tudi koncesija. To pomeni, da bo infrastruktura za čas trajanja stavbne pravice v lasti 2TDK-ja, po preteku tega roka pa bo celotno premoženje prešlo v roke države. Pripadajoča zemljišča, na katerih je tir zgrajen ali ki se funkcionalno uporabljajo za infrastrukturo, pa ostanejo last države. Po mnenju vlade je 45 let dovolj dolgo obdobje, da se v njem posojila poplačajo, vlagateljem pa naj bi se povrnil njihov vložek.

Med trajanjem koncesije drugi tir brez privoljenja države tudi ne more postati del stečajne mase. V tem primeru bi država plačala v stečajno maso samo tolikšen delež vrednosti objekta in pripadajočih naprav, kot je še preostalo do izteka koncesije.

Pripravljalna dela lahko začne 2TDK izvajati že takoj po sprejetju zakona, na podlagi katerega postane investitor, kar pomeni, da mu z izvedbo del ne bo treba čakati do podelitve koncesije. Upravljanje drugega tira pa bo po njegovi dograditvi prešlo na upravljavca, za kar je predviden SŽ-Infrastruktura.

Nove dajatve že vzbudile odpor
2TDK bo po tem zakonskem predlogu imel pet glavnih virov prihodkov:

- Uporabnina za drugi tir (njena višina ni opredeljena, določila in pobirala bi jo SŽ-Infrastruktura), ki se poveča "na podlagi dolgoročnih stroškov projekta", povečanje pa je v pristojnosti vlade. Za potrebe financiranja drugega tira zakon predvideva tudi možnost povečanja uporabnine na drugih železniških odsekih.

- Pribitek k cestnini, a bo zanj potrebno še soglasje Evropske komisije. Plačevala ga bodo tovorna vozila, težja od 3,5 tone, to je že razburilo avtoprevoznike, glede na emisijski razred EURO, pobiral ga bo Dars, njegovo višino pa bo določala vlada. Takšen pribitek se po besedah snovalcev zakona že uporablja v Avstriji za nov predor Brenner. V letu 2018 naj bi se s tega naslova v 2TDK steklo 11,4 milijona evrov.

- Plačilo za dosegljivost. Država bo 2TDK-ju iz proračuna plačevala za dosegljivost, ki bo v delu financirana iz obdavčenja pretovora v Luki Koper in bo očitno eden glavnih prihodkov 2TDK-ja. Gre za plačilo za zagotavljanje ustrezne kakovosti, dostopnosti in zmogljivosti povezave oz. nadomestilo do polne zasedenosti proge. Letno, po končani dograditvi leta 2025, naj bi znašalo med 40 in 50 milijoni evrov.

- Prihodki iz gospodarjenja z drugim tirom in prihodki od razpolaganja s presežnimi zemljišči.

Ena glavnih postavk zakona, s katerim naj bi se financirala gradnja drugega tira, je davek na pretovor v Luki Koper, ki je v pristanišču že povzročil razburjenje, saj bi jih po njihovih izračunih, če bi npr. taksa veljala že letos, stala skoraj 18 milijonov evrov, kar bi lahko ogrozilo njihov razvoj. Poleg tega pa zakon določa, da lahko vlada posamezne parametre tega davka poljubno povečuje ali manjšuje za 20 odstotkov.

Nič kaj dosti še ni zanesljivo
Finančna konstrukcija drugega tira je, sodeč po predlogu zakona, še na dokaj trhlih nogah. Edina zagotovljena postavka je vladni vložek. Vlada bo namreč iz proračunov za 2017 in 2018 za drugi tir dala 200 milijonov evrov, do 250 milijonov evrov naj bi bilo še nepovratnega bruseljskega denarja, predvsem subvencije Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF oz. IPE). Poleg tega naj bi 2TDK 300 milijonov evrov dobil v obliki posojila EIB-ja, jamstvo zanj pa bi iskali pri Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI). Pet odstotkov vrednosti projekta oz. dobrih 50 milijonov evrov pa je že porabljeni znesek za izdelavo projektne dokumentacije in za odkup zemljišč, kar bo predstavljalo knjigovodsko vrednost zemljišča. Ta del bo ostal v lasti države. Skupaj torej dobrih 800 milijonov evrov, do 200 milijonov pa bi lahko prispevala še Madžarska.

"Poleg predračunske vrednosti po stalnih cenah november 2016 bo investicijski program upošteval vrednost projekta z upoštevanjem eskalacije cen v času sedemletne gradnje. Predračunska vrednost je ambiciozno, vendar realno zastavljena. Njene natančne višine v tem trenutku ni gospodarno razkrivati zaradi negativnih posledic, ki bi jih takšno razkritje pomenilo za postopke javnih razpisov in oddajanja del izvajalcem," pravijo snovalci zakona.

Proračun naj bi zaradi projekta javni minus povečal za od 400 do 500 milijonov evrov, največ v letih od 2021 do 2023, po letu 2025 pa naj bi prihodki z naslova davkov in tržnih prihodkov primanjkljaj začeli zmanjševati. "Kumulativna zadolžitev za realizacijo projekta v okvirnem znesku 300 milijonov evrov bo

povečala javni dolg, vendar višina tega povečanja ne bo presegla 0,75 odstotka BDP-ja," še pišejo v zakonskem predlogu.

Damijan: Predlog je skrpucalo
V zapisu na svojem blogu se je predloga lotil tudi ekonomist Jože P. Damijan, ki je sicer del civilne iniciative, ki je pripravila svoj predlog zakona o drugem tiru. Po njegovem mnenju je vladni predlog navadno skrpucalo, očita pa mu več pomanjkljivosti.

Najprej navaja, da finančna konstrukcija sploh še ni zaprta, saj je edina zanesljiva postavka vladni vložek, vse drugo pa so za zdaj zgolj predvidevanja, tako da investicijska vrednost sploh še ni dokončno znana. Po izračunih iniciative, katere del je, bi se dalo drugi tir zgraditi za skoraj 390 milijonov evrov ceneje, kot predvideva vladni načrt.

Izpostavil je tudi vprašanje vložka Madžarske. Ker si bo Madžarska svoj vložek iz drugega tira v celoti poplačala, vmes pa si bo izplačevala še nedorečen donos, je Damijan mnenja, da gre pravzaprav za posojilo Sloveniji pod slabšimi pogoji, kot bi jih dobila sama, vložek pa se bo na koncu štel v javni dolg Slovenije. Zato se ne strinja z oceno v zakonu, da se bo javni dolg povečal za 500 milijonov evrov, temveč bo ta znašal okoli 700 milijonov evrov, se pravi, da bo povečan za madžarski vložek.

Poleg tega predlogu očita nedorečeno tarifo za pribitek na cestnino in uporabnino za drugi tir ter odsotnost parlamentarnega nadzora nad sprejemanjem investicijskega načrta 2TDK-ja (investicijski program sprejema zgolj skupščina družbe). "To pomeni, da državni zbor nima nikakršnega nadzora nad odločitvijo glede variante naložbe v drugi tir in nad njeno vrednostjo, niti nad izvajanjem naložbe," je zapisal in dodal, da vse skupaj precej spominja na projekt Teš 6.

2TDK lahko, sodeč po zakonu, sprejme investicijski program, četudi ima finančne vire samo "verjetno zagotovljene", opozarja Damijan, pri čemer dodaja, da ima omenjena družba, ta ima trenutno samo dva zaposlena, možnost ustanavljati hčerinske družbe, ki pa bi lahko, z madžarskim zaledjem, konkurirale Slovenskim železnicam.

Andrej Čebokli
Prijavi napako
Komentarji
Knez Miru
# 30.03.2017 ob 11:29
Poleg vseh predvidenih astronomskih stroškov, pa še dodatne podražitve, zamude, propadi podjetji, podizvajalci, etc.
Že videno ničkolikokrat.
JohnSmith
# 30.03.2017 ob 11:32
Da ne bomo na koncu imeli drugi tir in bankrotirano Luko Koper.
deleted
# 30.03.2017 ob 11:37
Ne stekam zakaj bi se denar uporabnikov CEST pretakal v zgube neke zeleznice. To je kraja. Z denarjem od cestnin naj se zboljsa zjahane ceste. Ce ne na koncu bomo meli vse zjahano
sirus
# 30.03.2017 ob 11:35
Imamo letno 1+ mrd samo obresti, da ima JS lahko plače višje od gospodarstva.

V dveh letih en drugi tir
sempetrc
# 30.03.2017 ob 11:39
Od prispevkov za vzdrževanje cest se na letni ravni zbere 2 milijardi EUR. Eno se porabi za obnovo cest. Druga "izpuhti". To naj vlada najde in ne bo potrebno nobenih dodatnih davkov!
ata
# 30.03.2017 ob 11:40
Čista norost!
Samo letni strošek obratovanja 2. tira bo 70-80mioEUR letno - več kot celoten dobiček Luke Koper!

Ali en TEŠ6 ni dovolj?
smeško 562
# 30.03.2017 ob 12:02
Jasno je da se z 2 tirom forsira ker ga bo gradil Petrić, zlati deček foruma 21. Veliko denarja bo poniknilo, Slovenci imamo selektiven spomin, pa še mediji nam pomagajo
Srečni Luka
# 30.03.2017 ob 11:52
Predlog zakona o drugem tiru:
STARI LOPOVI, Veliko predpostavk in novi davki
Lord Vader9
# 30.03.2017 ob 12:10
Mogoče kdo ve, če se je za svetovanje pri 2. tiru že prijavil Nov raziskovalni inštitut slo levičarjev??? Oni imajo veliko izkušenj pri črpanju sredstev. Predvsem kako se črpa denar iz državnih podjetij v svoje privat žepe!!
mikic007
# 30.03.2017 ob 12:16
V bistvu je čisto vseeno, kako bo narejeno. Vsi projekti v Sloveniji so v prvi vrsti namenjeni zaslužku akterjev, šele nato funkcionalnosti. Če mi lahko en predstavi en večji projekt, v katerem se ni odtujilo večjega dela davkoplačevalskih sredstev (brez projektov financiranih z denarjem EU-ja), bom zelo vesel.
džeko
# 30.03.2017 ob 13:33
NČ, poklicat Avstroogrsko pa naj postavi drugi tir pa bo !!!! Tile še za burek nimajo..
democenzus
# 30.03.2017 ob 12:01
a je res tako velik problem in strosek enga tira, od kje sploh mamo vse te tire ce je toliko tezko. prej bi morje do ljubljane skopal preden se teli kej domenjo
ata
# 30.03.2017 ob 11:44
@nonparel: preveri dejstva. Cena TEŠ6 se je začela napihovati z letom 2009. Pahorjeva vlada oz. Križanič pa nas je za vzdrževanje "socialne povezanosti" zadolžila za 2.tir in TEŠ6 - vsako leto!
inbogjerekel
# 30.03.2017 ob 12:29
S strani SMC zadolženi za drugi tir Jure Leben kaj več kot katastrofalnega vodenja investicije ni sposoben. Tip ni mogel končati gimnazije, prepisati se je moral na srednjo turistično in potem po zaslugi staršev v tujini končati nek levi faks, ki pa je slučajno v okrožju Oxforda in se potem lažno kititi z nazivom magistra. V resnici njegova univerza nima nobene veze s pravo univerzo Oxford.
smeško 562
# 30.03.2017 ob 12:26
Damjana pa postavite na čelo gradnje drugega tira in za vsako odstopanje od realne vrednosti naj odgovarja s premoženjem. Vrh glave mam ekonomskih teoretikov ki v življenju niso nič naredili, znajo pa pametovati kaj je prav od Mencingerja, Kovača do Damjana in Tajnikarja in Štiblarja.
inbogjerekel
# 30.03.2017 ob 12:10
Hitro obsoditi na dolgoletne kazni vse udeležene pri TEŠ 6, da bo to odvrnilo vse dobičkov željne goljufe pri kreiranju investicije za drugi tir.
generacija56
# 30.03.2017 ob 14:32
Ko berem vse novice okoli tega drugega tira, vladno verzijo, kritike, postaja očitno, da se organizira naslednji rop premoženja Slovencev.
SMC zamira, odhaja.
A ker niso čisto butasti vedo da se po vseh projekcijah vladanja ne bodo več polastili.
Sedaj poskušajo poskrbeti, da bodo sponzorji iz ozadja prišli do korita!
To stranko, te kruhoborce je potrebno oddaljiti od korita, ali pa bomo v bodočnosti doživeli še podražitev avtomobilskega zavarovanja za plačilo drugega tira....
bad brains
# 30.03.2017 ob 13:46
Če se prav spomnim, so kitajci rekli, da zgradijo drugi tir za 400 miljončkov. Torej ?
Skippy
# 30.03.2017 ob 12:22
Spet so kreativni, kako napolnit skupno skledo, iz katere bo izpuhtelo na 100 milijonov ...
iboregua
# 30.03.2017 ob 11:34
Franjo Štiblar pravi, da smo to sposobni narediti sami.
Lord Vader9
# 30.03.2017 ob 12:07
Je tukaj vse lepo razloženo Drugi tir za telebane sam kaj ko 99% folka zapisanega ne razume!!
hexen
# 30.03.2017 ob 22:08
Še začelo se ni, pa že smrdi do neba.
Dr. Duhovnik je že lansko leto predlagal pol cenejšo rešitev pa tega niso obravnavali. Izgubljali so čas s prepričevanjem, da je 1.4 mrd vreden projekt najboljša rešitev.
Zdaj pa to vlada demantira češ da za alternative ni časa.
Bolje zagonit vsaj 700 milijonov več za nekaj, kar noben investitor noče niti povohati.
Kar naenkrat se mudi zagoniti denar za to. Daj ljudstvo 1.4 mrd evrov za nekaj 10 km proge.
Smrdi, oh kako smrdi.
Po veliki štali TEŠ6 drvimo v štalo TIR2. Tako kot danes zasedajo parlamentarne komisije za TEŠ6 in zaslišujejo Janšo, Pahorja, bomo leta 2027 spremljali zaslišanje Cerarja, Počivalška & co . v zvezi z TIR2.
Namesto da bi ustavili vse skupaj in naredili revizijo tako kot poziva strokovna javnost že predolgo.
Noro! Ponavljamo ene in iste napake. Pa si pravijo da so MODRI center. Prej demagoški center.
Homer.
# 30.03.2017 ob 20:32
Dva Tatova Družno Kradeta (2TDK) je zgolj bypass firma, ki je namenjena molzenju denarja!
Plavix
# 30.03.2017 ob 15:26
crnuskagmajna# 30.03.2017 ob 15:21
Naslednja vlada bi naj bila zopet Janševa. V zapuščino bo dobila izropan državni proračun, miljradne dolgove... in narediti ne bo mogla nič! Levičarji, ki so vse to ustvarili, pa bodo zopet pljuvali in se smejali in priredili novice, kako je Janša uničil Slovenijo.


To drži! To se je že zgodilo! Zdaj bodo pokradli kar se da, sesuli državne finance, potem pa nastavili Janšo, da spet stabilizira državo (kot že 2x prej). Ko bo sanacija končana, se bo spet levica zavihtela na oblast in kradla dalje! To jim je v krvi! Levičar ne zna delat (zato mu je bila všeč Juga, kjer je bil priden in lenuh plačan enako), ne zna gospodarit, zna le ustvarjat dolgove in nove davke!
Zgodovina je učiteljica. Ampak eni v šoli nikoli niso bili kaj prida.
crnuskagmajna
# 30.03.2017 ob 15:21
Naslednja vlada bi naj bila zopet Janševa. V zapuščino bo dobila izropan državni proračun, miljradne dolgove... in narediti ne bo mogla nič! Levičarji, ki so vse to ustvarili, pa bodo zopet pljuvali in se smejali in priredili novice, kako je Janša uničil Slovenijo.

Pod levo vlado so nastali avtocestni križ, TEŠ, 2.tir. Italjani bi nam avtoceste zgradili za za 1/4 tega, kar je požrl Zidar-Črnigoj-Tovšak (SCT-Primorje-Vegrad). Takratnim poslancem pa so rastle vile ob Jadranski obali, luksuzna stanovanja v Ljubljani. Ob TEŠ6 so po Šaleški dolini čez noč nekateri tako obogateli,... pri 2.tiru pa bomo to vse še enkrat videli! Ampak, kar narod izvoli, to narod ima. Že 70 let isto vlado!
johann
# 30.03.2017 ob 15:00
Ne razumem te finančne logike. Kitajci so bili pripravljeni zgraditi drugi tir za 400 milijonov. Morali bi pripeljati delovne stroje in ljudi. Naša vlada bi pa to zgradila za milijardo več, s tem, da so stroji in ljudje pred nosom. Kdo bo si torej pospravil to milijardo v žep?
amigo
# 30.03.2017 ob 14:10
No ja, nihče ne napiše, da ima sedanji železniški tir slabo električno napajanje. Zaradi tega morajo tovorni vlaki voziti s 27 minutnim razmakom. To bi se dalo popraviti z nekaj milijomi, a kaj ko ne bi ostalo nič za pokrasti.
forhand
# 30.03.2017 ob 14:07
Začelo se je z izjavo ministra Gašperšiča, da drugega tira ne potrebujemo še 40 let. Zatem pride do preobrata Gašperšiča, ki kar na enkrat poudarja nujnost izgradnje. po fijaskih za pridobivanja
kreditov iz EU.Seveda je izgovor o nujnosti sprejetja zakona o gradnji le blef.Civilna družba na čelu z Damjanom bi isti tir zgradila za vsaj 390 mio Eur manj.Kje je torej razlika, korupcija, kraja, brez vsake etike. Dodatne dajatve za luko Koper pa je popolna sramota.
Gašperšič bi moral takoj podati odstavko zaradi nesposobnosti in korupcije.
Vstala primorska, pokažite pravi obraz in namen skorumpiranim politikom stranke SMC.
sodnik62
# 30.03.2017 ob 14:02
Sicer nimam ideje kdo naj bi delal in kako, jasno pa je, da če bo/bodo izvajalec/ci domači bo to kot pri avtocestah jama brez dna. Zelo dobro se spomnim članka v časopisu Delo, ne spomnim se leta), kjer je bilo zapisano, da so bile za avtocestni križ predvidene 4 milijarde. V času članka smo prišli na 11 milijard, pa še ni bilo konca. Pa to ni edina močna investicija, kateri so z aneksi in popravki ceno dvignili za 200, 300 %. Odgovarjal pa tako ni nihče. Če je že postalo vroče, so kakšne kosti izkopali in se je začela gonja proti rdečim, belim, črnim, dokler se ni malo pozabilo.
Človek se resnično zamisli in vpraša, ali imamo državo, ali pa je v lasti posameznikov, ki nas kradejo, nam nabijajo nove davke, takse.....Ali pa je "demokracija", tako zavožena, da nam ni več pomoči ?
tone7
# 30.03.2017 ob 12:37
Dejstvo, da je politika v 26 letih osiromašila Slovenijo in jo poleg tega še katastrofalno zakreditirala, potrjuje sum, da bo tudi tokrat popolnoma enako. Preplačali bomo kar zavidljivih 600 milijonov evrov, kateri bodo končali na računih snovalcev , konkretno naše katastrofalne vlade. Skoraj milijarda in pol za vsega par kilometrov proge
Človek ne more mimo vprašanja, kako je lahko Avstro ogrska monarhija zgradila želežniško infrastrukturo preko celotne današnje Slovenije. Naša država takega projekta ni sposobna zgraditi v celotni dobi človeštva
Lovec
# 30.03.2017 ob 12:18
V živo lahko spremljate kako se dela TEŠ 6 ?
Dajo
# 30.03.2017 ob 11:41
Če je to strateško nujen projekt naj naredi država sama, drugače naj niti ne začne delat. Več kot jih je poleg kot investitorji dražji bo projekt.
ForwardThinking
# 30.03.2017 ob 16:00
Ves tovorni promet na železnice!! Pa boj tudi avtoceste manj uničene!
inbogjerekel
# 30.03.2017 ob 15:23
Je kdo videl kakšne zastoje vlakov, ker ne morejo v 24 urah zvoziti vsega tovora iz Kopra? Po moje še nihče razen zainteresiranih za prislonitev svojega mošnjička pri kraji milijonov pri investiciji za drugi tir.
ForwardThinking
# 30.03.2017 ob 15:16
SsDrag# 30.03.2017 ob 14:28
tole višanje davkov se men zdi nepotrebno. v preteklih mesecih smo videli, kako javna uprava negospodarno dela z našim denarjem (na primer pri nakupu preplačane opreme). Sigurno podobnih pogodb kar mrgoli in naj tam najde denar...


In kaj se je spremenilo, ko je to prišlo v javnost?? Absolutno N I Č !!! Ta biznis potega naprej po ustaljenih tirih, Zemljarič pa je boter!

Ljudje ste tudi pokazali, da se z vsem tem strinjate, saj nihče ni šel protestirat na cesto, nihče ni odletel iz svoje funkcije...znali ste pa iti "spontano" protestirat na cesto, ko je ena vlada leta 2012 v parlament vlagala zakon, ki bi razkril celoten bančni kriminal. In ti, ki so vas poslali na ceste in potem prevzeli oblast leta 2013, so se ravno tega zakona najbolj zbali - in ga tudi vrgli v koš!

Slovenčki ste pač še vedno zavedeni, zaslepljeni in čistno nič ne razmišljate s svojo glavo.
KOR
# 30.03.2017 ob 15:06
Hja SD, LDS=SMC in njihovi predhodniki, kot že mnogo let, bi tudi tukaj radi svoj delež. To omrežje je vedno večje in vedno večje apetite ima in vedno več denarja zahteva!
-avtoceste smo preplačali 4x !!
-zdaj bomo pa še 2.tir

Že to dovolj pove, da bi ga Kitajci zgradili za 400miljonov, naši pa za 3x več!
Lupo
# 30.03.2017 ob 14:57
V centru Ljubljane zgradit stavbo ministrstva za drugi tir s 500 zaposlenimi!
SsDrag
# 30.03.2017 ob 14:28
tole višanje davkov se men zdi nepotrebno. v preteklih mesecih smo videli, kako javna uprava negospodarno dela z našim denarjem (na primer pri nakupu preplačane opreme). Sigurno podobnih pogodb kar mrgoli in naj tam najde denar...
smeško 562
# 30.03.2017 ob 12:20
Ko so Avstrijci gradili dvonivojski železniški prehod so najeli Nemce, ker so le ti imeli izkušnje. Slovenci pa znamo vse sami, potem se pa čudimo.
Miso101
# 31.03.2017 ob 09:59
Gašperšič se igra igrice. Monopoli mu je očitno pri srcu. Gradi 2. tir za Luko Koper da bi potopil Luko Koper, Madžarska bo investirala, a se ji bo investicijska sredstva vrnilo (a so to obveznice ali kredit ali gašperit ... to ve samo Gašperšič), kar vsekakor ni trajna kapitalska naložba. 2. tir bo tako drag, da ga bodo plačevali vsi drugi (ladjarji, tovornjakarji, luka iz pretovora ...) samo tisti, ki bodo peljali tovor po 2. tiru ne. Seveda ne ker bo cena povsem nerazumna. Opira se na elaborate, ki jih je sam naročil in plačal in so seveda napisani tako kot je naročniku, beri Gašperšiču všeč. In tako dalje in tako naprej.
Poleg tega pa "zvitež" računa, da junija na razpisu za sredstva v EU tako ne bo dobil denarja o čemer bomo obveščeni septembra, on bo to razglasil čim kasneje oktobra in potem bodo volitve in on ne bo več minister, in bo odrešen bo pa imel velik kredit v določenih krogih in bo takoj imenovan naprimer za direktorja firme za izgradnjo drugega tira ali pa plinovodov ali pa elektro sistema ali pa ... (možnosti za tako sposobne kadre med prijatelji je kolikor hočeš).
Če pa gre stvar skozi, kar sicer preveč ne verjame in se bo gradilo tako kot so zastavili, bo pa tudi v redu, ker tukaj bodo padale pa mastne provizije.
Ne morejo izgubiti. Win - win situacija.
Takle mamo. Če sreča, da se lahko opremo na moralo in etiko prvega moža.
Plavix
# 30.03.2017 ob 15:27
inbogjerekel# 30.03.2017 ob 15:23
Je kdo videl kakšne zastoje vlakov, ker ne morejo v 24 urah zvoziti vsega tovora iz Kopra? Po moje še nihče razen zainteresiranih za prislonitev svojega mošnjička pri kraji milijonov pri investiciji za drugi tir.


Točno to!!
tocco
# 30.03.2017 ob 15:21
Forward thinking in nato se najdejo podobni osebki kot je dr kumrovec ki se kar sanja da bo drzava nekaj financirala in vzpodbujala saj nic nemore financirat ker nima razen ce zopet vzame iz drugih sektorjev npr po fake news informacijah denar eu sklada za subvencije kmetijstva ampak dobro ne za drugi tir drugje pa ze.
krawica
# 30.03.2017 ob 15:11
Joj kako nas bodo olupili! Mene že denarnica boli!
heristalski166
# 30.03.2017 ob 15:10
to je torej tak čudovita gospodarska rast, 100 000 brezposelnih, večji javni dolg in še novi davki (majo pa tisti pri koritu res orenk žurko)
celtic1888
# 30.03.2017 ob 13:56
A ni glavna ideja DT, da se razbremeni ceste? In sedaj naj avtoprevozniki plačujejo višje cestnine, halo? Drugega kot nabijati davkov in prispevkov pač ne znamo. Žalostno.
ni maitre
# 30.03.2017 ob 13:46
@džeko
Titovi pionirčki to zgradijo brez problema...
Z vlakom v novo razvojno obdobje
Pospešen razvoj in povečevanje prometa sta v še večji meri razkrila neustreznost prometnih povezav z zaledjem. Pojavljale so se številne težave pri usklajevanju železniških in cestnih prevozov med Koprom in Kozino, kar je povečevalo stroške stojnin ladij, vagonov in tovornjakov. Kljub temu se je promet v Luki Koper stalno povečeval in leta 1966 dosegel 788.616 ton. Republiško vodstvo in država nista bila naklonjena izgradnji železniške povezave do Kopra, zato je Luka Koper raziskavo in projekte financirala s svojimi sredstvi. Po dolgotrajnih pogajanjih leta 1964 je Luka Koper prevzela vlogo investitorja v novo železniško progo. Kljub težavam pri gradnji so dela postopoma napredovala in 2. decembra 1967 je z veliko otvoritveno slovesnostjo pričela delovati 31-kilometrska proga med Koprom in Prešnico pri Kozini.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Luka_Ko
per
bud00
# 30.03.2017 ob 13:11
Samo uporabnina tira je lahko vir prihodka za ta tir. Ne razumem čemu obremenjevati z davki druge? Spet eno meglo prodajajo. Pa neka koncesija, pa lastništvo države? A lahko še bolj zapletejo stvari?

Moj prispevek tem Butalam je, da naj postavijo cestninske portale še na vse tire.
hexen
# 30.03.2017 ob 22:17
Bolje da damo za drugi tir naslednje leto 700 mio kot pa letos 1.4 mrd a ni tako?

Saj, 250 mio EU je na voljo samo še letos. Ampak ta denar bo EU itak zahtevala nazaj, ker se ne znamo držati pogojev, saj izpeljava po slovensko je na koncu vedno balkanska / mafijska.
sokolje oko
# 30.03.2017 ob 18:44
Človek ni ravno lahek karakter, vendar vseeno ni potrebno ideje soditi po človeku/predlagatelju, ampak po vsebini...

PROJEKT DRUGI TIR dr. Jože Duhovnika ali gospodarsko tehnološki preporod gospodarstva RS
Kazalo