Slovenija

Poudarki

  • Opozicija: Občine so temelj samouprave
  • Koalicija: Obstoječi zakon ne dosega namena
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 5,0 od 12 glasov Ocenite to novico!
Lokalna samouprava
210 občin. 110 jih ima manj kot 5.000 prebivalcev. Foto: SVLR
DZ
Poslanci so pri omejevanju števila novih občin za zdaj večinoma enotni. Bi bilo tako tudi, če bi šla vlada korak dlje in začela spodbujati njihovo (ponovno) združevanje. Foto: MMC RTV SLO
Henrik Gjerkeš
Z zakonsko novelo želi vlada zgolj omejiti nastajanje novih občin. Drugi korak bi lahko bil njihovo ponovno združevanje. Foto: MMC RTV SLO
Radovan Žerjav
Slovenska ljudska stranka na lokalnih volitvah praviloma dosega dobre rezultate. Pripada ji lepo število županov. Foto: MMC RTV SLO

Dodaj v

5.000 prebivalcev na občino "vklesanih v kamen"

Velik delež občin ne zadostuje zakonskim pogojem
15. junij 2010 ob 15:08,
zadnji poseg: 15. junij 2010 ob 17:59
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci so z 38 glasovi za in 27 proti podprli novelo zakona o lokalni samoupravi in zajezili nastajanje novih občin.

Z novelo zakona o lokalni samoupravi vlada želi preprečiti nadaljnje drobljenje Slovenije na majhne občine. Po novem bi bil namreč izključujoč kriterij za ustanovitev občine najmanj 5.000 prebivalcev, izjem pa ne bi bilo več. Kot je pojasnil minister za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš, se občine v Sloveniji zelo razlikujejo, predvsem v sposobnosti uresničevanja svojih nalog in njihovega financiranja. Objektivno pa je sposobnost zagotavljanja uresničevanja potreb in interesov lokalne skupnosti ter uresničevanja z zakonom določenih izvirnih nalog občine povezana s številom prebivalcev, ki občini zagotavlja primerna sredstva za opravljanje njenih nalog, ocenjuje Gjerkeš.

Zato lahko po njegovih besedah pogoj 5.000 prebivalcev hkrati velja kot objektivna podlaga za oceno, da občine z manjšim številom prebivalcev ne morejo uresničevati svojih nalog skladno z načeli finančne in funkcionalne avtonomije.

Opozicija: Občine so temelj samouprave
S predlaganimi spremembami se strinjajo v vseh koalicijskih poslanskih skupinah in opozicijskem SNS-u, nasprotujejo pa v opozicijskih SDS-u in SLS-u. V SDS-u denimo opozarjajo, da so občine temelj lokalne samouprave, predlog pa je v nasprotju z ustavo in evropsko listino o lokalni samoupravi, je dejal Zvonko Lah. Kot meni, pogoj 5.000 prebivalcev ni bil nikoli argumentiran, če pa bi vlada želela preprečiti ustanavljanje neuspešnih občin, bi morala zaostriti druge pogoje, ne pa števila prebivalcev.

Tudi Franc Pukšič (SLS) je izrazil nasprotovanje po njegovih besedah "butastemu" zakonu. Vladi je očital, da si ne želi decentralizacije Slovenije ter da predlog tudi ni zrasel na njenem zelniku. "To, kar so naredili zdaj, tik pred tem, ko naj bi nastala občina Ankaran, je usmiljenja vredno početje," je dejal poslanec SLS-a, ki vladi tudi očita, da lokalnim skupnostim nalaga veliko obveznosti, ni pa poskrbela za njihovo financiranje.

Trenutna ureditev skladno z Zakonom o lokalni samopravi
Šteje se, da je občina sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge iz prejšnjega odstavka, če so zagotovljeni naslednji pogoji:
- popolna osnovna šola;
- primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja);
- komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo);
- poštne storitve;
- knjižnica (splošna ali šolska);
- prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.
- Občina ima najmanj 5.000 prebivalcev.
- Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5.000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin.
- Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov se lahko izjemoma ustanovi občina, ki ima manj kot 5.000, vendar ne manj kot 2.000 prebivalcev.

Koalicija: Obstoječi zakon ne dosega namena
Nasprotno pa Bojan Kontič iz največje koalicijske stranke meni, da je treba poseči v trend ustanavljanja majhnih občin, saj nič ne kaže, da se bo ustavil. Po Kontičevem mnenju bo sicer po sprejetju zakona potreben še drugi korak, in sicer spodbuditi občine k povezovanju.

PREGLED OBČIN GLEDE NA ŠTEVILO PREBIVALSTVA (vir: SVLR)

Število prebivalcev

Število občin

do 5.000

110

5.000-10.000

47

10.000-50.000

50

50.000-100.000

1

nad 100.000

2

SKUPAJ

210


Tudi v SNS-u so po besedah Bogdana Baroviča vedno nasprotovali drobljenju občin in opozarjali, da državni zbor z dopuščanjem izjem krši zakon o ustanovitvi občin. Opozoril je, da je Slovenija leta 1991 imela 60 občin, danes pa 150 več, od teh pa jih več kot polovica ni izpolnjevala pogojev. "Nekoč, nekje se zgodba mora končati," je še poudaril Barovič.
L. D.
Prijavi napako
Komentarji
Kazalo