Slovenija
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 2.5 od 79 glasov Ocenite to novico!
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
V Kranjski Gori je znalo z eno vozovnico smučati tudi po pet ljudi, pravijo na tamkajšnjem smučišču. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Intenzivnejše preverjanje so začeli v sezoni 2014/2015. Foto: BoBo
Videonadzor na smučišču
Kričeče rožnata opozorila o videonadzoru na vstopni točki na sedežnico Dolenčev Rut v Kranjski Gori. Foto: MMC RTV SLO
       V preteklosti se je dogajalo, da so starši pošiljali otroke pred blagajno, da so za njih naprej preprodajali smučarske vozovnice, medtem ko so oni na snežni plaži pili kavo.       
 Klavdija Gomboc, RTC Žičnice Kranjska Gora
Videonadzor na smučišču
ZVOP sicer narekuje, da mora obvestilo vsebovati naslednje informacije: da se izvaja videonadzor; naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja ter telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema. "V kolikor je na obvestilih navedeno zgolj to, da je objekt pod videonadzorom, ne pa tudi to, kdo ga izvaja ter telefonska številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistem, potem takšno obvestilo ne ustreza določbam 19. in 74. člena ZVOP-1 in pomeni kršitev, torej prekršek," opozarja Informacijski pooblaščenec. Foto: MMC RTV SLO
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Zlorabe vozovnic naj bi se dogajale samo pri slovenskih uporabnikih smučišč. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Sklep opravljenega inšpekcijskega nadzora je bil, da kršitve, ki bi terjale izrek inšpekcijskih ukrepov, niso bile podane. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Za poostren nadzor so se pred tremi leti odločili tudi na Voglu. Foto: BoBo
VIDEO
Varnost na smučiščih
VIDEO
Na najmanjšem smučišču pr...
VIDEO
Hrvaška policija pod Vitrancem
VIDEO
Kanin po štirih letih pon...

Dodaj v

Množično "nerazumevanje" (ne)prenosljivosti smučarskih vozovnic v Kranjski Gori

RTC: Zlorabe samo pri slovenskih smučarjih
24. februar 2017 ob 06:26
Ljubljana/Kranjska Gora - MMC RTV SLO

V treh sezonah številke odvzetih vozovnic na kranjskogorskem smučišču presegajo 2000 zlorabljenih smučarskih kart. Na Voglu so jih medtem v lanski sezoni odvzeli le 40.

Starši odpeljejo otroka na smučišče. Kupita eno otroško in eno odraslo dnevno vozovnico. S to dopoldne ob malčku smuča oče, popoldne mati. Omenjeni scenarij je bil dolga leta na kranjskogorskem smučišču vsakodnevna stalnica, nato pa so se odgovorni odločili, da bodo temu naredili konec.

Odvzemi smučarskih vozovnic zaradi neprenosljivosti pa so med Slovenci povzročili precej vroče krvi in zaradi pogostih pritožb ter zapisov na spletu smo se odločili, da podrobneje proučimo nadzor nad neprenosljivostjo smučarskih vozovnic in ugotovimo, ali je ta res sporen.

Tri leta strožjega nadzora
"Zaradi množične preprodaje smučarskih vozovnic v preteklih sezonah in splošno znanega dejstva, da v Kranjski Gori lahko z eno vozovnico smuča od štiri do pet ljudi, so se naši lastniki odločili, da na tem področju uvedejo nekaj več reda,"
je za MMC povedala Klavdija Gomboc iz RTC Žičnice Kranjska Gora.

Intenzivneje preverjati so začeli v sezoni 2014/2015, ko je bil tudi uveden mednarodni smučarski sistem prodaje in preverjanja smučarskih vozovnic Axess, ki je uveljavljen tudi na večini tujih smučarskih središč.

S prstom kažejo le na domače smučarje
V treh sezonah številke z naslova videonadzora presegajo več kot 2000 odvzetih vozovnic, je pojasnila Gombočeva, ki meni, da se kupci z leti sicer zavedajo, da se je treba tudi na slovenskih smučiščih držati reda, ne samo v tujini. "98 odstotkov smučarjev se drži pravil, dva odstotka pa še vedno poskuša zlorabiti sistem," pravi.

"Zlorabe so samo pri slovenskih porabnikih. Tujci, ki jih je na našem smučišču nekje do 40 odstotkov, pa vedo, da je medsebojna menjava smučarskih vozovnic v tujini kaznivo dejanje, kjer se ob odvzemu plača tudi kazen in na smučišče poseže tudi policija, če je to potrebno," je Gombočeva s prstom pokazala na domače smučarje.

Starši pili kavo, otroke pa poslali preprodajat
Pravi sicer, da se je v letošnji sezoni zadeva umirila, smučarji so se prilagodili, v preteklosti pa se je dogajalo, da so "starši pošiljali otroke pred blagajno, da so za njih naprej preprodajali smučarske vozovnice, medtem ko so oni na snežni plaži pili kavo". Pred lansko sezono je v Kranjski Gori posegla tudi finančna policija, ko so na parkiriščih prodajali že rabljene smučarske vozovnice, tudi več kot 40 naenkrat.

Odzivi kranjskogorskih smučarjev, ki jim vozovnice odvzamejo, so lahko tudi precej pestri.

"Nekateri se odzovejo zelo neprimerno – z verbalnimi in neverbalnimi grožnjami, objavljajo grozilna pisma na spletu, nekateri grozijo z inšpekcijami, mediji, različnimi uradi, policijo. Potrošniki so nas že prijavili tržnemu inšpektoratu, uradu za varstvo osebnih podatkov ... Vsi ti pregledi niso zaznali kršitev našega podjetja," poudarja Gombočeva.

"Najhuje pa je v Sloveniji, ko zlorabljeno smučarsko vozovnico odvzamemo kakšni znani medijski osebnosti ali pa celo vašim novinarskim kolegom," ostro doda.

Kaj je pokazal inšpekcijski nadzor?
Več prijav kršitve varstva osebnih podatkov, iz katerih je izhajalo, da zavezanec na vstopnih postajah žičnic izvaja videonadzor, ki ga uporablja za preverjanje identitete imetnikov smučarskih kart, je dobil tudi urad Informacijskega pooblaščenca (IP). Ker je želel preveriti skladnost obdelav osebnih podatkov smučarjev z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) je IP uvedel postopek inšpekcijskega nadzora, mi pa smo proučili njegov zapisnik, ki so nam ga posredovali iz RTC-ja Žičnice Kranjska Gora.

Med inšpekcijskim nadzorom je bilo ugotovljeno, da poleg panoramskih kamer, ki snemajo smučišča, kamere snemajo tudi vstopna mesta na žičnico. Ob prvi aktivaciji dnevne smučarske vozovnice videonadzorni sistem zajame fotografijo smučarja in enako stori ob vsakem nadaljnjem prihodu smučarja, ki se prijavi z isto vozovnico. Posnetek prve in zadnje fotografije se hrani in prikaže na dlančniku, ki ga upravljajo kontrolorji na vstopni točki žičnice. Ti dve fotografiji se na prenosnem dlančniku sicer hranita do polnoči istega dne, vsaka vmesna fotografija pa se izbriše z naslednjo narejeno, ko se zajame in shrani zadnja fotografija.

Na podlagi primerjave videza smučarja na prvi in zadnji fotografiji je kontrolor ugotavljal, ali vozovnico uporablja isti smučar, ob tem ni uporabljal pametne videoanalitike. Če je kontrolor ugotovil, da je smučarsko vozovnico uporabljala druga oseba, je to zablokiral in v primeru ponovnega prihoda istega smučarja blokiral dostop smučarja do sedežnice, njemu pa je bila vozovnica tudi odvzeta. Ob tem IP dodaja tudi, da so v postopku RTC Žičnice Kranjska Gora dokazale, da so kontrolorji ustrezno pooblaščeni za tovrstno obdelavo osebnih podatkov.

Kršitve niso bile ugotovljene
Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da imajo pri kranjskogorskih žičnicah v splošnih pogojih poslovanja določeno, da so vse vrste vozovnic neprenosljive. "Z nakupom smučarske vozovnice posameznik z zavezancem sklene pogodbeno razmerje, v okviru katerega zavezanec smučarju zagotavlja možnost uporabe smučišča pod pogoji, kot so bili opredeljeni v splošnih pogojih. Glede na to, da je imel zavezanec v splošnih pogojih določeno, da vozovnice niso prenosljive, je te pogoje z nakupom vozovnice smučar tudi sprejel," ugotavlja organ.

"Ugotavljanje dejstva, ali smučarsko vozovnico uporablja ista oseba, je bilo tako del pogodbenega razmerja, v katerega je vstopil smučar z nakupom vozovnice in je bila tako potrebna za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med smučarjem in zavezancem," pojasnjuje.

Informacijski pooblaščenec je ob tem spomnil, da se skladno s 3. odstavkom ZVOP-ja lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Sklep opravljenega inšpekcijskega nadzora je torej bil, da kršitve, ki bi terjale izrek inšpekcijskih ukrepov, niso bile podane, zato je bil postopek ustavljen.

Odgovornost nosi vodstvo
Zanimalo nas je sicer, ali lahko vsakdo v podjetju izvaja videonadzor nad posamezniki ali mora biti za to posebej usposobljen – npr. opraviti kakšen tečaj, pridobiti licenco, posebno dovoljenje.

"ZVOP-1 ne določa oziroma ne zahteva nobenih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja videonadzor, je pa seveda potrebno, da v izogib kršitev pozna vsaj tiste določbe ZVOP, ki določajo pogoje za izvajanje le tega (74. do 77. člen) ter določbe, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov (24. in 25. člen)," je za MMC odgovorila informacijska pooblaščena Mojca Prelesnik.

"O tem, kdo, kje in pod kakšnimi pogoji bo izvajal videonadzor ter kdo in kdaj bo pregledoval in uporabljal posnetke videonadzora ter na kakšen način se bo pregledovanje in uporaba beležila, odloča vodstvo, ki bo v primeru, da je do kršitve zakona prišlo zaradi neznanja oseb, ki videonadzorni sistem upravljajo, za takšne kršitve lahko tudi odgovarjalo," je odgovorila.

Gombočeva je pod uveden nadzor nad neprenosljivostjo vozovnic potegnila črto: "Smučišče Kranjska Gora ima morda zaradi teh ukrepov na smučišču kakšnega smučarja manj, so pa zato vsi drugi toliko bolj zadovoljni z urejenostjo smučišča in dviga kakovosti storitev." Pojasnjuje namreč, da so v sistem dodali tudi vrste vozovnic, ki so gibljive - torej le nekajurne - ter se poiskušali prilagoditi našim kupcem, ki so predvsem družine in smučarji začetniki, zato so uvedli tudi varstvo za otroke.

Kako imajo nadzor urejen drugje?
Neprenosljivost sicer ni posebnost zgolj kranjskogorskega smučišča, zato nas je zanimalo, kako imajo nadzor urejen na drugih večjih smučiščih.

Za isti sistem kot Kranjska Gora se je takrat odločil tudi Vogel. "Večji nadzor smučarskih vozovnic je bil vzpostavljen v sezoni 2014/2015 z zamenjavo smučarskega sistema za prodajo in preverjanje smučarskih vozovnic Axess, ki nam tudi omogoča boljši nadzor nad vozovnicami, ki so razen sezonskih in letnih prenosnih, neprenosljive," so nam pojasnili. V lanski sezoni so zasegli približno 40 vozovnic.

Videonadzor jim omogočata dve kameri, ki nadzirata imetnike smučarskih vozovnic, poleg tega pa se nadzor izvaja tudi zaradi varnosti ljudi in premoženja, pravijo. Zagotavljajo, da videonadzor izvajajo le "osebe, ki so pooblaščene od predsednika uprave in so podpisale izjavo, v kateri se zavezujejo, da bodo posnetke varovale kot tajne in da se zavedajo posledic morebitne zlorabe videoposnetkov".

"Preverjanje izvaja strojnik, ki preverja posnetek slike imetnika vozovnice in je odgovoren za pravilno ravnanje ob ugotovljeni zlorabi smučarske vozovnice. V skladu 74. člena ZVOP-ja je družba izdala tudi Pravilnik o izvajanju videonadzora, v katerem so navedeni tudi ukrepi v primeru nepravilnega izvajanja le-tega," še pojasnjujejo na Voglu.

"Nimamo vzpostavljenega videonadzora nad neprenosljivostjo smučarskih vozovnic. Je pa ob vstopu na krožno kabinsko žičnico mogoče prevejanje vozovnic s pomočjo računalnika – ob prehodu skozi bralnik vozovnic podatke o vozovnici oziroma njenem imetniku vidi tudi strojnik na računalniškem monitorju. Na podlagi tovrstnega preverjanja smo smučarjem v letošnji zimski sezoni odvzeli nekaj vozovnic," odgovarjajo na Mariborskem Pohorju.

"Na smučišču Rogla nimamo vzpostavljenega sistema videonadzora. V skladu z veljavnim Zakonom o varnosti na smučišču zagotavljamo predpisano število nadzornikov, ki so pooblaščeni tudi za morebitni odvzem smučarskih vozovnic v skladu s kršitvijo, ki jo zaznajo oz. obravnavajo," pravijo na Rogli.

S Krvavca nam na naše novinarsko vprašanje niso odgovorili.

Če posameznik želi, ima na voljo tudi sodno pot
Kaj pa lahko stori posameznik, ki se z ugotovitvami in ukrepi na podlagi izvršenega nadzora ne strinja?

"Če se z ukrepi ne strinja, se lahko oglasi na glavni blagajni, kjer zadevo po mirni poti rešujemo in vsako stranko še posebej seznanimo, da vozovnice v Kranjski Gori že nekaj časa niso prenosljive," odgovarja Gombočeva.

"Posameznik si lahko ponovno prebere obvestilo, ki je nameščeno na vhodnih vratih glavnega vhoda poslovne stavbe Žičnice Vogel, na infotabli v glavnem hodniku do nihalke ter na spodnji in zgornji postaji nihalke, ki gosta seznanja oz. opozarja, da so imetniki vozovnic pod videonadzorom. Za vse informacije so gostom na voljo uslužbenke na blagajni in tudi za to odgovorne osebe v upravi podjetja," pravijo tudi na Voglu.

"Vsekakor ima posameznik na voljo sodno pot," pa na koncu doda Prelesnikova.

Tina Hacler
Prijavi napako
Komentarji
lv
# 24.02.2017 ob 06:51
S smučarsko karto plačaš za to, da žičnica obratuje. Kdo se pa vozi pa je nepomembno. Neprenosljivost karte je cehovska poguntavščina brez logične razlage.
Paperino
# 24.02.2017 ob 06:42
Ne vem kako je pri nas, a v tujini nudijo dnevni vozovnici alternative. V Italiji so bile nekoč točke. Vlečnice so bile vrednotene s točkami, ki so se odbijale na smučarski karti, ki si jo kupil. Za starša, ki ne more smučati istočasno s partnerjem zaradi varstva otroka zagotovo primernejša karta kot celodnevna. Sedaj ponujajo urne smučarske karte, kar je vsekakor bolje kot celodnevna ali popoldanska, ki je skoraj iste cene.

Bistvo vsega pa se mi zdi, da je tak način oderuštvo. Smučarska karta je namenjena uporabi. Več kot eden na enkrat je itak ne more uporabljati. Tem žičničarjem (tudi v tujini) bi pa seveda najbolj pasalo, da prodajo 100 kart od katerih jih bo 50 na pol neuporabljenih. Ker sicer ne vidim, kje imajo oni škodo, če jaz kupim eno karto s katero dve uri smučam jaz, dve uri pa moja žena, ki je v času moje smuke čuvala otroka.
webman
# 24.02.2017 ob 07:01
Neprenosljivost dnevne karte je podražitev brez dviga cene na ceniku!
Ker imajo naša smučišča eno najvišjih cen/km urejenega smučišča, tu že najmanj 10let nisem smučal.
pozitivc
# 24.02.2017 ob 07:16
Ne vem zakaj prenosljivost ne bi bla dovoljena... saj je ves čas le en imetnik karte na smučišču in uporablja storitve

No v glavnem.... v Kranjsko goro ne grem več
RdečeModro
# 24.02.2017 ob 07:09
Kupita eno otroško in eno odraslo dnevno vozovnico. S slednjo dopoldne ob malčku smuča oče, popoldne mati. Omenjeni scenarij je bil dolga leta na kranjskogorskem smučišču vsakodnevna stalnica, nato pa so se odgovorni odločili, da bodo temu naredili konec.

Se vi malo hecate?
Kam je šel zdrav razum?
Spet preganjanje "kurjih tatov", kapo dol, res!
Amistad
# 24.02.2017 ob 06:54
Če se zicnicarji pocutijo tako ogoljufane zato ker bi starsi karto uporabljali izmenicno zakaj ne uvedejo tako karto, ki bi bila npr.3 eur drazja od klasicne enodnevne?
firtoh
# 24.02.2017 ob 07:05
Za takšne cene,stanje in velikost slovenskih smučišč je ravnanje uporabnikov popolnoma razumljivo. Zakaj bi se z drago karto po eni progi spuščal cel dan,če za par evrov več čez mejo,smučam za vsak spust po drugi progi.
scenic
# 24.02.2017 ob 06:37
kupim karto za rokometno tekmo,med polčasom grem ven in se odločim,da ne grem več na drugi polčas in pač nekomu dam to karto.zakaj pa ne?
webman
# 24.02.2017 ob 07:11
Ko se ravno primerjajo s tujino. V tujini vsakih nekaj let vidimo kakšno novost, dodatni slope za borderje, povečane kapacitete sedežnic, več mini središč za šolo na snegu ipd.
Če se naša sredičša ena najdražjih po eur/km prog bi te novosti zlahka izvajali še z večjim tempom?
RdečeModro
# 24.02.2017 ob 07:12
"Do zlorab prihaja samo s strani slovenskih potrošnikov.

Jaz bi se takšnih nevarnih zaključkov izogibal. In temule dejstvu ne verjamem, glede na to da je v KG dobršen del smučarjev iz bivše juge, kjer je odnos do smučanja in varnosti (ki se mi zdi bistveno bolj pereče vprašanja kot pa kot prenos kart med staršema enega otroka!!) porazen - lani sem zasledil več smučarskih šol iz nekje dol. Eden samcat ni imel smučarske čelade, ob kratkih žičnicah so štamfali peš v hrib, torej bili brez karte. Čudno, a to pa ni problem za pogoltne žičničarje!?

Očitno vemo, katerega smučišča se v prihodnje izogibamo v širokem loku - naj imajo tuje smučarje, ki ne kršijo ničesar, a ne?
bayernmb
# 24.02.2017 ob 07:17
@ bistvo

Načeloma se strinjam, morda bi bila manjša razlika v ceni, ker je ceneje po tej ceni kupit dve neprenosljivi kot eno prenosljivo (za par, npr. dva starša). Sicer ne poznam vseh postopkov, ampak, če piše, da je karta neprenosljiva, je pač neprenosljiva. Zgovarjat se na to, kaj plačaš, kdo je oderuh... ne nepomembno - karta je neprenosljiva, če ti ne paše pač greš drugam.
mooodeeel
# 24.02.2017 ob 07:30
Ko sem odprl ta clanek sem mislil da se pogovarjamo o resnih pomaredbah vozovnic za katerimi stojijo hekerji ipd.

Namesto da bi visali prihodke z boljso ponudbo jih pa z zapeckarstvom. Kranjska gora me itak se lep cas ne bo videla vec.
MiD
# 24.02.2017 ob 07:29
Ena dnevna karta omogoča x voženj na napravah ne glede na to kdo se z njo vpenja po pobočju!
Neprenosljivost dnevnih (ali katerih koli drugih smučarskih kart) je pri teh cenah čisto oderuštvo! Sicer delno razumem upravljavce na smučiščih v Kranjski gore, ki se trudijo "pregnati" dnevne smučarje in pritegniti čim več večdnevnih, ki bi pri njih tudi prebivali, klub temu pa sem proti takim odvzemom vozovnic. Prepričan sem, da bi "prenosljivost" vozovnic povečala prodajo! Nasploh je odnos naših upravljavcev smučišč do družin po mojem mnenju neprimeren in nikakor ne vzpodbuja večje prodaje.
mooodeeel
# 24.02.2017 ob 07:28
Preganjanje Zlorab ki naceloma sploh niso velik problem. Namesto da bi iskali resitve, npr za 5 eur vec ponudili prenosljivo druzinsko karto, raje vse stranke in potencialne stranke napicijo v tem maratonskem clanku.
alah
# 24.02.2017 ob 07:22
Uvedejo naj prenosljive karte. Prihranili bodo pri teh kontrolorjih in kontrolnih sistemih, vsem smučarjem bodo prihranili vrste in postopek dodatne kontrole, pa tudi slabe volje bo manj.

Ampak ne, oni bodo težili vsem 98% na račun 2% in ustvarjali vrste ter slabo voljo.
scenic
# 24.02.2017 ob 07:12
Po tej logiki se lahko s sezonsko karto vozi cela vas. Najbolje, da jo daš kar v najem, ko ne smučaš;)

ime,prrimek in take fore...
happy schimetzky
# 24.02.2017 ob 08:02
Smučišča KG so si skopala globoko jamo s temi potezami.
Namesto, da bi bili veseli, da čeprav je samo ena karta kupljena, je še vedno bolje ta ena, kot pa nobena.
Tričlanska družina iz članka namreč na tako smučišče ne bo več šla in so zgubili 1 odraslo in eno otroško karto za tisti dan. Medtem, ko bi lahko imeli ti dve karti prodani in še tretjo osebo, ki troši denar v gostilni medtem ko čaka ti dve.

Ni čudno, da so v izgubi. Sicer pa sem bil letos po mnogih letih spet v KG in je katastrofalno. Na kateremkoli smučišču čez mejo so razmere boljše, proge bolj urejene in osebje bolj prijazno. V Italiji te vsi z nasmeškom ogovorijo, noben ne kontrolira kart, prijazni itd... Pri nas pa s tistimi kislimi facami samo gledajo kako bi te nahrulili za nekaj, karkoli.
JackAce
# 24.02.2017 ob 08:11
In kaj je narobe, če grem s tamalim za dve ure posmučat, pol pa še moja dve ure in je to to. Saj je smučarjev isto število. A naj raje kupim kar dve odrasli karti ane? To bi najraje videli. Še najbolje, da bi šel samo karto kupit pa takoj domov.
Najprej naj malo zrihtajo smučišča in infrastrukturo, potem naj se pa spravijo na smučarje. Veseli naj bodo, da sploh še kdo pride na ta dva bedna pukla. Čisti balkanski turizem. Samo cene bi višal pa takele "nepridiprave" lovil, da bi pa kej resnega zrihtal pa ne. Malo naj grejo v tujino pogledat kaj je smučarija ne pa, da prodajajo isto sranje kot že 40 let.
bistvo
# 24.02.2017 ob 07:41
Smo v prostem kapitalizmu. Žičnice so zasebne. Zasebnik pove, pod kakšnim pogojem te spusti zraven. Če se ne strinjaš, greš lahko drugam.
maliP
# 24.02.2017 ob 07:42
Tudi jaz sem mnenja, da če kupiš dnevno karto za eno osebo, se ena oseba lahko cel dan vozi. Zakaj je to sporno. Saj istočasno ne moreta žičnice uporabiti dve osebi. To je iskanje dodatnih zaslužkov.
MiD
# 24.02.2017 ob 07:32
@aaa
Po tej logiki se lahko s sezonsko karto vozi cela vas.

In kaj bi bilo s tem narobe? Še vedno, bi se istočasno lahko smučal samo en vasčan!
boyoo
# 24.02.2017 ob 08:10
Naj se novinarka in vodstvo žičnic raje vpraša za vzroke. Do lani, ko sem bil zadnjič v Kr.gori ni bilo moč kupiti urnih kart za žičnice, je pa to tipično smučišče, kjer si želimo smučati le 2 ali 3 ure. Pa smo bili primorani kupiti dnevno karto, ki smo jo nato seveda prodajali.. to nam je enkrat celo svetovala blagajničarka, ki se ni strinjala z okorno politiko vodstva...

Vprašajmo se tudi kaj prodajajo ... prevoz z žičnico navzgor, tako da računalnik pazi, da se karta ne vtika v avtomat prepogosto .. izračunan je čas, da se lahko spustiš navzdol po progi. In dnevna karta pomeni, da se v tistem dnevu lahko pelješ napr. 5x na uro .. 7 ur .. to je 35 krat ... Vse ostalo omejevanje je samo izkoriščanje ..

Tako je, ko se združi 'štajerski smisel za biznis' z 'gorenjsko trdobučnostjo'
pika_č
# 24.02.2017 ob 07:35
Mene slovenska smučišča ne mikajo. Raje dam kakšen evro več, pa smučam, ne pa stojim v vrstah. Muzej na prostem skoraj povsod. Sej nekaj se premika, sam zelo zelo prepočasi.
happy schimetzky
# 24.02.2017 ob 08:12
Pa tisti, ki pravite, kako to samo doma upamo delati... Sploh ne. V tujini me še nihče ni ustavil in kontroliral karto, pa smo si jih večkrat izmenjevali- pa ne zaradi goljufanja, ampak "potrebe". Ravno prejšnji teden je eden iz druščine izgubil karto- mu je prvo furo padla iz žepa na sedežnici in je ni več našel- posledično smo malo krožli tako, da je vsako furo nekdo čakal, tako da smo se vseeno vsi nasmučali. Pa ni bilo nobenega problema.

Sej je ok. Če so se v KG tako odločli in imajo takšno politiko jo lahko imajo. Ampak to ne pomeni, da je pravilna in še manj poštena. Še vedno, če so oni prodali 500 kart imajo 500 smučarjev... Al je to mož, ali žena, ali kolega.. ne vem kaj jih moti. Cene vozovnic, ki so urne, ali poldnevne pa niti približno niso v sorazmerju s celodnevno, tako da je skrajno nesmiselno kupovati 3, ali 4 urno, ker sta le 2 ali 3 evre cenejši kot celodnevna. Če je celodnevna 30€, naj bo poldnevna 15€, pa ne bo dilem, ko bodo takšne tričlanske družine iz članka prišle na smučanje.

Po eni strani hočejo na vse pretege čim več denarja pokasirati, po drugi pa odganjajo goste s sporno politiko in javnim blatenjem domačih smučarjev... še dobro, da sploh pride...
Flasha
# 24.02.2017 ob 08:11
Ne smučajte v Kranjski Gori in podobnih smučiščih, kjer gledajo po večini, da nas samo obirajo, za to pa ne ponudijo ničesar.... Obstajajo prijaznejša smučišča.
RobiK3a
# 24.02.2017 ob 08:25
V Kranjski Gori mene in moje družine nikoli več ne bodo videli saj smo imeli z njimi neprijetno izkušnjo prav s kartami.
In naj nam ne lažejo o nekih blaznih kontrolah v tujini saj v Avstriji še nikoli nisem doživel nobene kontrole kart ali česar podobnega. Poleg tega tam poznajo otroške (do 15 let), mladinske (do 20 let) in odrasle karte, v Avstriji lahko kupiš karte preko spleta (Yodelyou) kadarkoli z 30% popustom.
Na primerljivem smučišču v Avstriji stanejo dnevne karte za štiričlansko družino (dve odrasli, ena mladinska ena otroška) 56 EUR, v KG pa 112 EUR.
rtvrtv
# 24.02.2017 ob 07:56
V članku me je najbolj presenetilo, da Finančna policija vohlja po privatnem parkirišču. Torej trošijo javni denar za privat lastnika. Kdo, Kako in Kje so se pa to zmenili?
Ni kaj, v bankah so pa zakoni, ki so nad javnim interesom, tam ta finančna policija nima kaj delati oz.lahko odnesejo kak pakelc wc papirja.
Mr.Mr.
# 24.02.2017 ob 07:58
Kaj pa elastičnost cene? Čez nekaj časa bodo pa žičničarji spet zahtevali pomoč od države ker bodo izgubili dobršen del dnevnih smučarjev. Ob enakih stroških bodo imeli nižji prihodek. Samo smučanje mi ne pomeni toliko, gre bolj za sonček in gibanje pa še to imam dve tri ure dovolj, za to ne mislim dat 27€ za 3 urno karto, večino časa pa tako čakaš v vrsti.
Banban
# 24.02.2017 ob 07:54
wtf??? A JAZ SM KRIMINALC, IN SPOLOH VEDEL NISSEM? V italiji namreč vedno dam karto drugemu. Nisem fit da bi boardal cel dan, dopoldan mi je dovolj....

Nr razumem ne-prenosljivosti. Če bi mi bila podarjena, bi dojel. ampak karto plačam. Zakaj je ne smem podarit?

butasta država
MiD
# 24.02.2017 ob 07:52
@bistvo
In točno tako razmišljanje naši "komercialistov" pripelje do vsakoletnih izgub! Z malo ali manj dela bi radi več "pokasirali"! Akcijske" prodaje kart naših smučišč so smešne, da ne rečem tragikomične. Če je morda kakšna med tednom, ko je manj smučarjev, se ti običajno zgodi, da polovica naprav ne vozi, ker se že najde kak izgovor ("okvara").
hefe
# 24.02.2017 ob 08:38
Samo res, tak halo, pa tako enostavna rešitev.

Pa to moraš bit res omejene pameti, da po treh letih in toliko "ugotovljenih kršitvah" ne ponudiš karte, ki omogoča to kar bi pokrilo ta "kurji kriminal".

Za odpustit je management, ker očitno dlje od lastne nadute betice ne vidijo.
seven7
# 24.02.2017 ob 07:42
Točno to. V ponudbo naj dajo prenosljivo karto za nekaj € vec. Pa se naj vsak odloca kaj bo kupil.

Tako dajo moznost da ne krsis oni pa nekaj vec zasluzijo.

Tiste ki bi se pa vesno krsili pa zablokirajo. Tako bi postenjaki imeli moznost biti nagrajeni ker so placali nekaj vec in so tudi dobili moznost prenosa.
MiD
# 24.02.2017 ob 07:36
Načelo nisem proti neprenosljivosti, če bi obstaja možnost nakupa prenosljivih kart. V ceniku za smučišča v Kranjski gori teh prenosljivih ne vidim!
diplomatique
# 24.02.2017 ob 07:18
@mare323
Kupim karto, ob vstopu na žičnico me posname kamera, karta 1. uporabljena.
Neham smučati, karto prodam tebi, kamera posname 2. uporabnika, to vidi strojnik, karto ti vzame.
rtvrtv
# 24.02.2017 ob 08:13
Pozdravljam, ko so v Italiji (Trbiž, Sella Nivea) karte za otroke ob spremstvu staršev do 10 let brezplačne. Še malo cenejšo karto kupiš na Hrušici (http://www.skipasstravel.si/) in imaš za bencin do smučišča; nakup pa opraviš v minuti/dveh kljub temu da je videti vrsta gromozanska.

KG je itak en mali travnik, primeren edino za družino z otroki, ki se uči smučat. Več kot otroška karta tudi za odrasle, je daleč predraga za KG.
DrMinistr
# 24.02.2017 ob 08:08
Z eno karto se lahko istočasno smuča samo ena oseba. To, da so karte neprenosljive, je čisti idiotizem. Kot bi se en proizvajalec avtomobilov spomnil, da je avto neprenosljiv. Cel čas ga lahko vozi samo ena oseba. No...sej mogoče se bojo pa kaj takega spomnili naši uradniki. Vozi ka ga lahko izključno samo tisti, ki je vpisan v prometnem kot lastnik, nobeno pooblastilo drugim ne pomaga...
5tane
# 24.02.2017 ob 07:40
Če daš avto v najem a vprašaš koliko voznikov se je zamenjalo v njem ? Po mojem mnenju je sporno samo to, da jih po uporabi prodajo naprej. Če nimaš dovoljenja za prodajo kart jih pač ne smeš prodajati.
high fidelity
# 25.02.2017 ob 18:16
Vse lepo in prav, da se zadeva uredi ampak naj se "odgovorni" tudi malo zamislijo kaj ponujajo:

Letos sem se odlocil, da po dolgih letih grem na eno nocno smuko v KG, Decembra. Res ni bilo veliko naravnega snega ampak bilo je (zelo) mrzlo.. Pred blagajno pridem cca 3min pred zacetkom nocne in prvo razocaranje... samo ena odprta in vrsta.. pred nami turisti, ki vprasajo cel kup podatkov za vecdnevne karte... karte koncno dobim 15min kasneje.. pridem na sedeznico.. tam 3-je usluzbenci, ki nimajo kaj delati in se pogovarjajo kako je mrzlo... recem "dober vecer".. me gledajo kot da bi padel iz lune... na vrhu prvo razocaranje.. umeten sneg samo na 60-70% sirine proge.. ceprav temperatura kaze -4 noben top ne dela... se peljem po progi, prava katastrofa (slabo ratrakirana).. celo malo nevarno za slabe smucarje. Peljem se 4-5 krat in spakiram domov.. in to si v KG upajo trziti za 22eur, potem se pa cudijo, da si nekateri delijo karto!?

Slovenija ima talent.. Avstrija pa znanje...
Hribovc
# 24.02.2017 ob 10:47
Ja, lepo je tole spisano, nič pa ni omenjeno nategovanje žičničarjev. Gremo po vrsti:
1. Nategi z snežnimi razmerami.. Ha, ha, na radiu vsako uro nalagajo o nevem kakšnih centimetrih, ko pa prideš na smučišče pa bi razmere bolj ustrezale dolžini kot višini. Niti enkrat še nisme slišal prave višine snežne podlage. Niti enkrat! Kdo tukaj nateguje?
2. Kupiš karto za celotno smučišče, urejena pa je samo polovica.. kdo tukaj nateguje?
3. Kupiš karto za vse žičnice, deluje pa samo pol. Kdo tukaj nateguje?
4. Kupiš karto, ki po ceni ustreza hitrim in zmogljivim žičnicam, potem pa se vsedeš na neke muzejske, komaj premikajoče žičnice, ki komaj da stojijo.
5. Kupiš karto in ne veš, da so jih prodali veliko več kot je zmogljivost smučišča. Potem pa stojiš v vrsti in vsaj jaz se počutim kot izigran "majmun". Potem pa ti še nekal plozajo, da karta ni prenosljiva.
Z eno besedo: beda.
ssdmzni3
# 24.02.2017 ob 08:54
Tudi jaz ne podpiram preprodajalcev. Ampak ko si očka in mama zamenjata na smucisču da lahko smučata s petletnikom in jima vzamejo karto je katastrofa, nekdo pa take opazuje preko kamere in nardi cel halo. Itak smuča lahko samo en. Malo razuma vklopite. Tudi z redarji na parkiriščih je katastrofa. Enkrat smo opazovaliredarkin odnos do tujca, ki je parkiral napačno, čeprav ni nikogar niti malo oviral. Nikoli več ga ne bo v Kranjsko, verjamite! Tudi njegovih sorodnikov in prijateljev. Podpiram da kaznujejo res neprimerno in ovirajoče avtomobile, ampak odnos je katastrofa. Vglavnem s takimi ravnanji Kranjska gora sama sebi koplje veliko jamo. Tu na komentarjih celo nek žičničar kritizira in opredeljuje prebivalce ljubljanske regije, kot največjo katastrofo. Kako naj bo tak žičničar prijazen, da se bodo smučarji počutili zaželjeno. Še kako boste potrebovali tudi slovenske smučarje. Že par let hodimo na letovanje v Podkoren. Zaradi navedenega katastrofalnega osnosa, ki kot vidim ga nismo opazili le sami, pa se vozimo smučati takoj čez mejo v IT. No pa še tamali imajo celo ceneje, guzve ni. Pa ne hodimo zaradi cene, še najbolj pomembno je da ne gledaš nekaterih fac redarjev in žičničarjev, kot da si jim v samo napoto. Glede na to, da smo štiri mlade družine imate že par let skoraj 20 ljudi manj. Malo bo treba biti tudi prijaznejši (nekateri) žičničarji in redarji, pa se malo bolj potrudit predvsem z odnosom in razumskim razmišljanjem. Verjetno bo že prepozno ko boste zavedali tega dejstva, in naredili izračun škode, ki si povzročate s takim ravnanjem (odnos in nerazumna ravnanja). Veliko smučamo po Sloveniji in tujini, pa res ne vem če sem kje slišal da bi turisti nad odnosom sluzb tako kritizirali kot ravno v Kranjski. Bi bilo morda dobro tudi kako anketo narediti.
bistvo
# 24.02.2017 ob 08:09
MiD!

"In točno tako razmišljanje naši "komercialistov" pripelje do vsakoletnih izgub! Z malo ali manj dela bi radi več "pokasirali"!"

To je pa že druga zadeva. Ampak spet je to samo stvar privatnega lastnika. Če je butast, bo pač manj zaslužil. Da imamo zato tudi uporabniki manj, je postranskega pomena, čeprav je tudi škoda.

Želeli ste KAPITALIZEM. Sedaj ga pa ŽRITE!
pozitivc
# 24.02.2017 ob 07:32
Sm res... za 5€ več naj dajo v ponudbo prenosljivo karto, pa je
graf314
# 26.02.2017 ob 15:41
Cilj vseh, ki delajo v turizmu bi moral biti čimbolj zadovoljen, sproščen, vesel gost, in ne proslavljanje zmag ob lovljenju prekrškarjev. Gestaposki big brother je vse prej kot prava rešitev za turizem.

To je približno tako, kot da bi hoteli zaradi 2% neprijavljenih gostov začeli snemati goste. Ali tako, kot da bi receptor pred čekautom pregledoval ali ni v sobi morda razbit kak kozarec, raztrgana rjuha ali zamašen odtok. Ali tako, kot da bi vlaki uvajali kamere, če kdo morda koristi povratno vozovnico koga drugega. Ali tako, kot da bi policaji dajali pihati gostom v lokalni beznici, ker oštir, sicer zelo redko, toči tudi že opitim gostom. Ali tako, kot da bi učitelji uvajali kamere, ker sicer ne dobijo tistih 2% učencev, ki plonkajo. Neke meje kontrole pa vendarle morajo obstajati, kajne?

Usmerjati pozornost v 2%, ki se ne držita pravil (ki pa obenem vseeno prispevata morda s kako pijačo več), je totalni nonsens in tako se res ne gre turizma. Res, Kranjska Gora in smučišče bi največ pridobili, če bi poslali vodilne na kak skrajšan tečaj turizma, managementa, marketinga.
kombi
# 24.02.2017 ob 11:08
Sam sem imel konkretno izkušnjo - tričlanska družina, mož in žena in dveletni otrok. Prvič v dveh letih sva želela malo smučati in sva logično kupila eno karto, ker sva vedela, da ne bova mogla oba hkrati smučati, ker bo en moral čuvati otroka. Pa so mi vzeli karto. Pri upravljalcu so mi pojasnili, da s tem želijo preprečiti preprodajo kart na parkiriščih. Predlagal sem jim, naj uvedejo družinsko dnenvo karto, za pridobitev katere bi bil pogoj, da imaš otroka do npr 5 let in da se imena staršev natisnejo na vozovnico in da bi bila magar par evrov dražja. Ne, oni so rajši uvedli neke urne vozovnice, pri katerih si, če kupiš dve vozovnici, mogoče za 5 EUR na boljšem kot če kupiš dve celodnevni. Žal nisem pripravljen dati 70 EUR, zato da se z ženo vsak smučava po 2 uri, v kranjski gori. V kranjsko goro iz principa ne grem več, že ko vidim ruševine ob smučišču (ena nedokončana bajta je tam že 15 let), mi postane slabo. Je sicer lepo za kakšne sprehode, smučal pa tam ne bom več..
JackAce
# 24.02.2017 ob 08:39
In potem bodo jamrali, da nimajo dovolj gostov, če se takole obnašajo do njih in mamice in očke preganjajo kot kriminalce z videonadzorom. Ni jim jasno, da bodo ljudje ponovno prišli, če se bodo dobro počutili, ne pa, da se bodo počutili nategnjene.
Jaz si nebi upal težiti strankam na tak način, če bi jim ponujal samo dva pukla, 40 let stare naprave in stanje v vrstah.
SamoR
# 24.02.2017 ob 08:37
Ob takšni politiki za mlado družino ni rešitve! Midva z ženo sva pred leti počela ravno to, kar je napisano v uvodu. Eden je smučal, drugi se je igral z otrokoma. Karti sva zamenjala vsaj 5x dnevno. Odvisno od tega, kako "tečna" sta bila otroka :-) Sedaj bi morala kupiti dve dnevni karti, isto kot par, ki skupaj smuča cel dan.
sportivko
# 24.02.2017 ob 08:42
"Starši pili kavo, otroke pa poslali preprodajat"

Pa sej niste normalni ...
Sredinski
# 24.02.2017 ob 08:26
bistvo - Sam si socializma ne želim, ne želim pa si niti takšnega kapitalizma, kot si ga želiš ti. Uživaj v profitu, ki si ga boš ustvaril!

Pejdi v ZDA!
divinedante
# 26.02.2017 ob 15:34
Bravo žičničarji Kranjska Gora. Slabše reklame si med počitnicami res ne bi mogli narest. Gospa Gomboceva si je pljunila v lastno skledo, močno in mastno. V Avstriji bi bila danes že odpuščena. Da greš v napad na lastne stranke, moraš biti pa res malce premakjen. A se vodstvo sploh zaveda, koliko škode so naredili sebi in celotnemu kraju?
raknac navi
# 25.02.2017 ob 15:38
Ha ha ha. Sami strokovnjaki.
A pise na karti, da ni prenosljiva? Torej?
Ni dileme. Ni debate. Privatnik si pac lahko omisli svoja pravila. Npr. v nasi gostilni lahko spijete pijaco v enem šluku, ostalo vrzemo stran. In ce ti ne pase, pojdi drugam. Zelo enostavno. Vi se pa lahko na glavo postavite.

Torej edino case orozje je, da vas nasldnjic tja ne bo zanesla pot. Tja kjer je muzej na prostem, kjer zicnicarji tezijo, tja kjer so kamni po progi, tja kjer se iz bifejev razlega glas severine in ostalih prijateljic itd.
Kazalo