Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Poslušalec nam je sporočil: "V Košakih - Košaškem dolu - je bilo v zadnjih letih zgrajenih več večstanovanjskih objektov, širi se izgradnja vrstnih in individualnih hiš, obenem pa se na drugi strani, na ulici Na prehodu gradi nov predor, kar je skupaj privedlo do povečanja obremenitve cest in druge infrastrukture in poškodovanja že tako slabih in zanemarjenih cest v našem naselju.

Kot že drugi meščani mesta Maribor ugotavljajo, se okoliška naselja tako v razvoju kot vzdrževanju zanemarjajo, saj se vlaga le v center mesta - predvsem v ureditev Glavnega trga, Koroške ceste, Lenta itd. To je sicer dobro za mesto (je pa čudno, da so to predvsem lokacije, kjer so locirani tudi lokali in drugi objekti g. Arsenoviča).

V spodnjem delu Košaškega dola, na lokaciji pri vodnem prečrpališču, so različni investitorji z blagoslovom mestnih oblasti zgradili skoraj sto stanovanjskih enot na par tišoč m2 površin, kar na novo obremenjuje že tako dotrajane ceste brez pločnikov, Mestna občina Maribor pa je od teh investitorjev pobrala lepe zneske iz naslova komunalnega prispevka za novogradnje. Na drugi strani se gradi novi železniški predor, kar je sicer nujno za razvoj železniškega prometa, vendar predstavlja veliko obremenitev zaradi težkega prometa (odvaža se več miljijonov m3 izkopanega materiala in se vgrajuje na tisoče m3 betona, tamponov itd.), ob tem pa celo obdobje gradnje ogromno prahu in blata na cestah, kjer dela potekajo že več let.

Posledično je cesta v spodnjem delu Košaškega dola v katastrofalnem stanju, prav tako pa se tudi na pred par leti obnovljeni Šentiljski cesti in ulici Na prehodu v omočju del pojavljajo poškodbe, kar bo moral nekdo sanirati! Do danes v načrtovanih investicijah mestne občine nisem zasledil teh sanacij?

Dotaknil bi se še problema fekalnih odplak v Zgornjih Košakih in ulici na prehodu, kjer le te tečejo po dprtih jarkih, na kar sem že večkrat opozoril občinske inšpekcijslke službe, a se zaenkrat ni nič zgodilo! Verjamem da bi lahko dosti navedenih nujnih sanacij izvedli samo s pobranim komunalnim prispevkom od izvedenih novogradenj v naši četrti.

Od odgovornih prosim za konkretne odgovore saj ugotavljam, da smo za vodilne v občini zanimivi le, ko nas je potrebno dodatno obdavčiti ali pa ko potrebujejo naše glasove na volitvah. S spoštovanjem, Dušan Auguštin."