V velikem delu Dogoš ni pločnika. Foto: Google Maps
V velikem delu Dogoš ni pločnika. Foto: Google Maps

V tokratno rubriko »Kaj si ti tui v lukno pado« smo povabili predstavnike naselij ob vzhodnem oziroma južnem delu mariborske občine. V mestni četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci in krajevnih skupnostih Malečnik – Ruperče in Razvanje imajo dolg seznam zahtev za ureditev dotrajanih cest, po predlogu dvoletnega proračuna pa je za preplastitev predvidena le ena.

Med načrte za preplastitev cest do konca leta 2024 je mariborska občina v omenjenih četrtih in krajevnih skupnostih uvrstila le cesto v Trčovi. Predsednik sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče Vladimir Stožer pa opozarja, da so potrebe precej večje:

"Na seznam smo uvrstili 23 cest v skupni dolžini 27 kilometrov. Za obnovo je nujno potrebnih 13 kilometrov, od tega 7 kilometrov asfaltnih in 6 kilometrov makadamskih cest."

V predlogu dveletnega proračuna, ki ga bo mestni svet potrjeval aprila, v drugem branju, bo občina namenila za preplastitve letos milijon evrov in prihodnje leto dva milijona.

"Milijon evrov je premalo, če bi ves denar prišel v Razvanje, kje pa je še ostalih 16 mestnih četrti in krajevnih skupnosti,"

pravi član sveta krajevne skupnosti Razvanje Stanislav Kozar.

Težav pa ne predstavljajo le razpokana cestišča, pravi predsednik sveta Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci Oton Štrucl, ki opozarja, da v velikem delu Dogoš ni pločnika:

"V spodnjem delu Dogoš hodijo ljudje do trgovine po jarkih in brežinah, povsod se morajo umikati ..."

Občina se namerava lotiti potrebne obnove dotrajanih mariborskih cest z izdelavo krovnega načrta, s tako imenovanim masterplanom za ceste. Prve konkretnejše osnutke naj bi predstavili v drugi polovici leta.

Več pa v oddaji:

Katere ceste so najbolj potrebne obnove v Mestni četrti Brezje– Dogoše–Zrkovci in v krajevnih skupnostih Malečnik–Ruperče in Razvanje ?