Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Mariborska občina in DARS sta sklenila dogovor o obnovi nadvoza nad Šentiljsko cesto, železnico in hitro cesto v Mariboru. Dotrajan viadukt, čez katerega teče Krčevinska ulica, kaže številne znake propadanja, zato okoliški prebivalci k obnovi pozivajo že več let.

Pešci, ki prečijo nadvoz nad Šentiljsko cesto, že dolga leta opozarjajo na nevarno stopnišče, ki je bilo večkrat tudi zaprto. Načeto je tudi vozišče, zaradi zamašenih odtokov pa voda obliva stebre, ki zaradi deloma poškodovanega betona ponekod razkrivajo zarjavelo armaturo.

Mariborska občina in DARS sta pred kratkim uredila medsebojna razmerja in začela izdelavo projektne dokumentacije. Izvedbeni načrt je pripravljen in je v fazi presoje.

Soupravljavca mostu si bosta razdelila tudi stroške del, ki bodo med drugim zajemala obnovo nosilne konstrukcije, zamenjavo diletacij, obnovo vozišča, hodnikov za pešce in sistema za odvodnjavanje ter zamenjavo ograj.

Ker čez most poteka tudi plinovod, v sodelovanju s Plinarno Maribor še iščejo rešitev nadomestne oskrbe s plinom v času obnove.

Vrednost projekta še ni ocenjena, začetek del pa pričakujejo najpozneje prihodnje leto, sporočajo z DARSA.