Foto: Radio Maribor/Franc Augustinovič
Foto: Radio Maribor/Franc Augustinovič

Krajani Železničarske kolonije v Mestni četrti Magdalena že več let opozarjajo na slabo stanje Preradovičeve ulice. Tako nam je napisal eden izmed njih, Franc Augustinovič:

"Krajani Železničarske kolonije (ŽK) v Mestni četrti Magdalena (MČM) imamo že večletni problem z neurejenostjo Preradovičeve ulice v spomeniško varovanem območju ŽK, ki je tudi kulturni spomenik I. kategorije.

Ulica nima kanalizacije za meteorne vode in nima kolesarskih poti, asfaltno vozišče je luknjasto in razpadlo, vseh 6 ulic v križiščih s Preradovičeno ulico nima označenih prehodov za pešce in tudi potrebnih znakov za šolsko pot in otroke na cesti, čeprav je v neposredni bližini osnovna šola. Ker so 140 let staro pešpot ob objektu Konzum uzurpirali najemniki romske gostilne in zaposleni v osnovni šoli za nepravilno parkiranje osebnih vozil, je pešpot postala neprehodna in nevarna za šolarje in krajane. MČ Magdalena je celo s soglasjem občinskih služb dala na pešpoti nepravilno označiti dve oznaki za parkiranje avtomobilov pred svojim vhodom.

Krajani smo že leta 2014 prvič naslovili na pristojne občinske službe pobudo za ureditev Preradovičeve ulice in nato vsako leto ponovno zahtevali, da uredijo vsaj nevarno šolsko pot ob objektu Konzum s postavitvijo dveh prometnih znakov za prepoved parkiranja ali nepravilno parkiranje onemogočijo z lesenimi količki.

Vse pristojne službe 8 let kljub urgencam niso ukrepale. Podžupan Medved je ob priliki obiska v MČ Magdalena celo banalno izjavil, da bodo ŽK povrnili nekdanji blišč in ugled, čeprav krajani zahtevamo le to, da nam vrnejo 140 let staro pešpot, saj je kulturni spomenik ŽK zaradi črnogradenj in neukrepanja pristojnih občinskih služb dokončno propadel in je postal sramota za Maribor."

Krajane zanima tudi, zakaj se je občina kljub dolgoletnim opozorilom odločila, da bo Medvedovo in Koseskega ulico obnovila prioritetno pred Preradovičevo.

Podžupan Samo Peter Medved je glede Medvedove ulice pojasnil:

"Ne gre za nobeno prioriteto, ker projekti tečejo in imajo tudi svojo zgodovino, se pravi tudi s planiranjem in izdelavo projektne dokumentacije. Preradovičeva tega trenutno še nima. Izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo bomo planirali v prihodnjih proračunih."

Z občine pa so poslali še podrobnejše pojasnilo:

"Mestna občina Maribor je seznanjena s pobudami, vezanimi na Preradovičevo ulico, vendar ima ulica že urejene ukrepe umirjanja prometa. Vzdolž celotne Preradovičeve ulice, na kateri je omejitev hitrosti 30 km/h, so urejeni ukrepi umirjanja prometa, na severni strani ulice je urejena varna povezava do šole. Površina je ločena od vozišča, kar zagotavlja še dodaten nivo varnosti. Torej otroci lahko brez težav uporabljajo varno šolsko pot. Pri tem prečkajo vozišče dvakrat, in sicer Preradovičevo ulico in Gorkega ulico. Za zagotavljanje še večje varnosti bomo takoj po zimski sezoni umestili še dodaten prehod za pešce."

Občinsko skico prehoda za pešce objavljamo v spodnji galeriji.

Načrti že v pripravi

Na občini dodajajo, da Urad za komunalo, promet in prostor že pripravlja projektno nalogo za celovito obnovo ulice, ki bo služila kot podlaga za naročilo dokumentacije za ureditev navedenega. Napovedujejo, da bodo letos po sprejetju proračuna pristopili k postopkom za izbiro projektanta in izdelali projektno dokumentacijo. Po izdelavi dokumentacije in izvedbi recenzije pa bodo sledili postopki za izbiro izvajalca, predvidoma v 2024.