Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborski mestni svetniki bodo prihodnji teden potrjevali novo ceno čiščenja odpadnih voda, ki bo veljala od junija, ko bo Centralna čistilna naprava po poteku koncesije prešla s podjetja Aquasystems v upravljanje Mariborskega vodovoda. Po dolgih letih očitkov o previsokih cenah se bo znesek na položnicah znižal.

Številni uporabniki centralne čistilne naprave v Dogošah že od njene postavitve, pred 22 leti, opozarjajo, da so cene čiščenja odpadnih voda previsoke. Koncesionar, zasebno podjetje Aquasystems, si je namreč tako poplačalo stroške gradnje, ustvarjalo pa je tudi milijonske dobičke. Mariborski vodovod pa bo od 11. junija ceno računal po zakonski metodi za gospodarske javne službe.

Koliko nižji bodo zneski na položnicah?

Cena čiščenja se bo tako s sedanjih, skoraj 1,69 evra na kubični meter, več kot prepolovila, in sicer na 76 centov brez davka na dodano vrednost. Zaračunavali bodo tudi mesečno omrežnino v znesku 4,21 evra, ki jo koncesionar zdaj vključuje neposredno v ceno, zato primerjava ni mogoča.

Mariborska občina tako pričakuje, da se bodo zneski na položnicah za povprečno 4-člansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov vode, skoraj razpolovili, z dobrih 27 evrov na 16,40 brez davka.

Centralno čistilno napravo uporablja več kot 63 tisoč odjemalcev v občinah Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče - Slivnica.