FOTO: Boreo Foto:
FOTO: Boreo Foto:

Glede prepoznanih razlogov za nastanek stičišča Boreo pa Tatjana Rant, vodja projekta, izpostavlja da, »v bistvu so bili že razpisi tako napisani, ker so očitno na evropski ravni ugotovili, da je treba nekaj narediti prav na tem področju, kot tudi na področju povezovanja nevladnih organizacij med seboj, tudi na občinski ravni. Boreo ni edini, stičišč je 12 in vsi delujemo zelo podobno.«

Glede ciljev pri projektu so sledili željam, da postanejo nevladne organizacije prepoznane, kot pomemben del življenja in delovanja v občinah. Zato so na začetku zastavili program s tremi bistvenimi točkami in to so po besedah Rantove »povezovanje, usposabljanje in pa večanje vloge nevladnih organizacij. Zelo pomembno nam je tudi zagovorništvo in civilni dialog, tako da veliko sodelujemo z občinami v naši regiji. Tudi na začetki smo morali cilje predstaviti na občinah in županom predstaviti namen nevladnih organizacij.«

V praksi oziroma na terenu opažajo, da so nevladne organizacije veliko bolj suverene na razpisih za pridobivanje sredstev. Več je prijav in točno vedo kam se obrniti po pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Vodja projekta, Tatjana Rant dodaja »sami si že znajo poiskati partnerje pri projektih oziroma jim pri tem pomagamo. Velik napredek je viden tudi pri občinskih razpisih, kjer so ponekod tudi povišali sredstva. Zelo pomembno je tudi upoštevanje ur in dela, ki ga opravijo prostovoljci, saj jih organizacije lahko uvrstijo med lastna sredstva, ki so potrebna pri razpisih. Na vsakoletni tržnici se predstavi blizu 60 organizacij naše regije, kar pomaga pri pridobivanju novih članov in povezovanju med seboj.«

Za preteklo obdobje projekta Boreo med leti 2015 in 2019 je bilo na voljo 290.000 evrov evropskih sredstev iz Evropskega socialnega sklada. S temi sredstvi so pokrili plače zaposlenih, izvedli ves program ter plačevali stroške. Glede nadaljnjega razvoja pa Rantova izpostavlja, da se »projekt nadaljuje, naslednja 4 leta pa financira sklad za nevladne organizacije. Še naprej se bomo trudili za izboljšanje pogojev za nevladne organizacije in bdeli nad delovanjem NVO-jev, kar je v teh kriznih časih še bolj pomembno, saj imajo tudi občine na voljo manj sredstev.«

Trenutno poteka tudi jesenski sklop usposabljanj, ki so usmerjena predvsem v komunikacijo, ki je še posebej pomembna, da bi lahko organizacije znale javnosti sporočati kaj delajo in da sploh obstajajo. Glede novosti pa Tatjana Rant dodaja »v sodelovanju z drugimi stičišči pripravljamo skupno blagovno znamko ZNVO. S to blagovno znamko bomo povečali prepoznavnost stičišč na nacionalni ravni in s tem bolje informirali o dobrih projektih nevladnikov in pomembno vlogo, ki jo imajo v družbi.«

Cilj projekta Boreo je torej še naprej biti podporna mreža, ki zagovarja stališča in združuje predvsem nevladne organizacije iz regije, s poudarkom na povezovanju v trajna lokalna in čez-sektorska partnerstva.

Projekt Boreo – regionalno stičišče NVO Primorsko-notranjske regije je v obdobju 2015 – 2019 financiral Evropski socialni sklad.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si / Projekt Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope

#EuranetPlus