Traffic hotline 080 80 15

28. Jun 2019 at 09:38 Maribor Euranet Plus

Evropska vstopnica za Filmski vlak

Projekt Filmski vlak prinaša delavnice in zanimive izdelke
FOTO: Filmski vlak

Kako razvijati prožne oblike učenja in inovativna učna okolja na področju filmske vzgoje? Evropski projekt Filmski vlak vključuje učence zadnje triade osnovne šole ter dijake prvega in drugega letnika srednje šole. Vključeni pa so tudi študentje, strokovni delavci, šole in domači ter tuji strokovnjaki iz vzhodne in zahodne kohezijske regije.

A kljub temu vemo, da je zadnje čase v Sloveniji veliko govora o vlakih, a (pre)malo o Filmskem vlaku, ki pa je vsekakor zanimiv projekt. Špela Pavli Perko iz ekipe Filmskega vlaka pravi, da je vlak »odpeljal s postaje pred približno dvema letoma, traja pa celih pet let. Izvajamo ga partnerji Center za kulturo Kočevje, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Društvo Trbovlje – novo medijsko mesto ter nekaterimi centri šolskih in obšolskih dejavnosti in drugimi izobraževalnimi ustanovami, ki so se pridružile kasneje«

Kaj je torej namen projekta Filmski vlak? Gre za izobraževanje in »namen je predvsem razvoj prožnih oblik učenja in interaktivnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S programom želimo v bistvu okrepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih, na področju kulture, umetnosti in filmske vzgoje, da bi se le-ta bolj vključila v sam proces, saj vemo, da so danes učenci vedno bolj izpostavljeni tudi sodobnim tehnologijam in temu prilagojeno tudi mi ustvarjamo delavnice« je prepričana Špela Pavli Perko.

Večina mladih ima danes pri sebi pametni telefon, torej lahko s pomočjo aplikacije pričnejo snemati takoj in prav zato kot pravi Špela Pavli Perko delavnice pri projektu Filmski vlak delujejo na principu bring your own device, kar pomeni, kot izpostavlja Pavli Perko »gre za to, da se uporabi naprava, ki jo imamo vsi v žepu. Četudi jih najmlajši šolarji še nimajo jih pa imajo zagotovo njihovi učitelji in mentorji, kar je dovolj za osnovne delavnice.« Mladim na ta način pokažejo, kako lahko pametne naprave, predvsem telefon, uporabijo tudi za učenje in ustvarjanje in da pametni telefon ni samo ali le igrača«

V okviru projekta Filmski vlak trenutno bolj izvajajo razne animacije in video posnetke, kar nekako bolj usmerjajo v umetniško smer. Res pa je, da si s pridobljenimi veščinami lahko učenke in učenci popestrijo denimo tudi pouk geografije, biologije in drugih predmetov, seveda v sodelovanju in pri pomoči strokovnih delavcev oziroma učiteljev. Načinov, kako s pametnimi napravami približati snov je res veliko, je prepričana tudi Špela Pavli Perko.

Kratek film, reportaža, animacija in video je možno ustvarjati s pomočjo projekta Filmski vlak še dodaja Pavli Perko »in trenutno izvajamo delavnice z brezplačnimi aplikacijami, saj je dejstvo, da se animacije in videi lahko naredijo profesionalno le ob kupu opreme, ki pa jih šole in posamezniki nimajo na voljo ali pa vsaj ne v tolikšni meri. Zato je pametni telefon in aplikacija najboljši približek, kako lahko učenke in učenci ustvarjajo tudi z manj stroški ter se ob tem vendarle nekaj naučijo« je še prepričana Špela Pavli Perko.

Tovrstne zanimive delavnice seveda privlačijo veliko število mladih in ob tem se pojavi vprašanje ali je število mest na delavnicah omejeno ali pa se potrudijo sprejeti vsakega. Špela Pavli Perko ob tem izpostavlja »da sprejmemo vsakega. Po večini so kar navdušeni kar učitelji, ki nas nato kontaktirajo in mi posledično pripravimo delavnice in se odpravimo na tisto šolo, kjer obstaja interes. Zelo veliko smo do sedaj sodelovali s strokovnimi delavci, ki poučujejo ali delujejo v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, po celi Sloveniji« Skratka, učitelji in drugi strokovni delavci imajo možnost kontaktirati ekipo Filmskega vlaka in na podlagi tega se dogovorijo individualno ali bi kje želeli več videa ali več animacije.

Učenci za ustvarjanje osnovnih video vsebin ne potrebujejo veliko časa, saj kot pravi Pavli Perko »kar hitro, tudi v času 2 ur se da kaj zanimivega narediti, seveda pa so delavnice različne, tudi zelo razširjene, kjer je potrebno najprej narediti snemalno knjigo in scenarij ter vse podrobnosti preučiti. Vse je pač odvisno od zahtevnosti« še dodaja Špela Pavli Perko.

Projekt Filmski vlak traja pet let in temu primerno so potrebna tudi finančna sredstva in Filmski vlak je v večini, to je v 75 odstotkih, financiran s strani evropskih sredstev oziroma Evropskega socialnega sklada, preostali delež pa prispeva Ministrstvo za kulturo.

Filmski vlak bo vozil do leta 2022 in še zmeraj lahko vstopite na najbližji postaji, na spletni strani filmskivlak.si

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš