Traffic hotline 080 80 15

11. May 2019 at 10:46 Slovenija Euranet Plus

Evropski projekt Restaura pripomogel k novi podobi gradu Rihemberk

Projekt Restaura revitalizira zgodovinske stavbe v srednjeevropskih državah s pomočjo javno zasebnega partnerstva
Promocijsko gradivo
Promocijsko gradivo

Projekt po besedah dr. Neve Makuc z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, izhaja iz tega, da se v določenih državah Srednje Evrope soočamo s pomanjkanjem zadostnih javnofinančnih sredstev za revitalizacijo številnih stavb kulturne dediščine.

»Torej je cilj projekta spodbuditi v tujini že preverjeno rešitev, in sicer javno-zasebno partnerstvo, natančneje kompleksnejše oblike sodelovanja teh dveh sektorjev tudi na področju kulturne dediščine. V Sloveniji je namreč na tem področju omenjeni mehanizem še slabo poznan in razvit, pa čeprav imamo tudi tu nekaj dobrih praks,« pravi dr. Neva Makuc.

V projekt Restaura so vključeni različni partnerji in pridruženi partnerji s Poljske, Slovenije, Hrvaške in Slovaške, torej iz držav, kjer se nemalo zgodovinskih stavb nahaja v slabem materialnem stanju. Vodili projektni partner je poljska občina Nowy Dwor Mazowiecki.

V Sloveniji pilotna akcija poteka na gradu Rihemberk, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica in po več letih je grad ponovno odprt javnosti.

»Preko plodnega sodelovanja z lokalnimi prebivalci in ključnimi inštitucijami je bil dosežen konsenz glede prihodnje namembnosti gradu. Grad naj bi ostal široko javno dostopen in naj bi spodbujal razvoj širšega okoliškega območja, tudi z bolj "kreativnimi" vsebinami. Poleg tega so bili izpeljani vsi postopki in pridobljena ključna dokumentacija, na podlagi katere se lahko v prihodnje bolj kredibilno nastopa na trgih zasebnega kapitala (JZP) ali išče druge vire financiranja, na primer javne evropske vire,« pojasnjuje dr. Neva Makuc.

Poleg gradu Rihemberk v Sloveniji so potekale pilotne aktivnosti za revitalizacijo Solnega trga v kraju Nowy Dwor Mazowiecki na Poljskem, palače Bigatto v Buzetu na Hrvaškem ter palače Konventa v Bratislavi.

Poleg dela na pilotnih akcijah je bilo v okviru projekta Restaura izvedenih več delavnic, posvetovanj, različnih srečanj ter javnih predstavitev in preko teh so različni strokovnjaki predstavljali pomen javno-zasebnega partnerstva za kulturno dediščino ter izpostavili določene dobre prakse s tega področja. Sestavljenih je bilo več različnih dokumentov in orodij, ki lahko javnim uslužbencem in tudi drugim pomagajo pri pristopanju k javno-zasebno partnerskim projektom. Del teh dokumentov je že na voljo na projektni spletni strani, drugi pa bodo na voljo v kratkem, najkasneje do konca tega meseca, ko se bo projekt zaključil.

Vrednost projekta Restaura, ki poteka v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa 2014 – 2020, je okrog 2, 1 milijona eur in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Proračun Mestne občine Nova Gorica znotraj projekta pa znaša 204.960,00 EUR, od tega je 174.216,00 EUR financiranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Restaura skuša torej spodbuditi predvsem javno-zasebno partnerstvo, kar pomeni, da se veliko dela na dobrih praksah, še vedno potekajo delavnice, na katerih izobražujejo javne uslužbence. Dr. Neva Makuc je tudi prepričana, da bi prav z javno zasebnim partnerstvom lahko rešili marsikatero našo propadajočo stavbo.

Nataša Godec, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope

Nataša Godec