Traffic hotline 080 80 15

08. Sep 2018 at 11:00Euranet Plus

Lokalna akcijska skupina – LAS trenutno izvaja 8 projektov, polovica sredstev je še na voljo

Črpanje evropskih sredstev za programsko obdobje 2014-2020
• Foto: Promocijsko gradivo

Lokalna akcijska skupina – LAS trenutno izvaja 8 projektov, polovica sredstev je še na voljo

Evropska unija namenja denarna sredstva tudi za izvajanje Programa razvoja podeželja, črpanje teh sredstev pa je možno samo preko lokalnih akcijskih skupin LAS.

V septembru 2015 je bila za pridobivanje namenskih evropskih sredstev za razvoj podeželja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica, ustanovljena Lokalna akcijska skupina - LAS Dobro za nas.

»LAS je posrednik med EU in lokalnim podeželjem, ki pripravlja in izvaja vse potrebne aktivnosti za črpanje namenskih sredstev za razvoj podeželja, » je povedala Mirjana Predikaka iz Razvojno informacijskega centra Slov. Bistrica.

LAS - Dobro za nas deluje kot pogodbeno partnerstvo, ki ga sestavljajo civilne družbe, ekonomski sektor ter javni sektor.

»Lokalna akcijska skupina služi izvajanju razvoja podeželja po pristopu ''od spodaj navzgor'', kar pomeni, da se spodbuja priprava in izvedba tistih projektov, ki prinašajo rešitve za potrebe, izzive in probleme, ki so bili prepoznani v lokalnem okolju s strani lokalnega prebivalstva. Na tej podlagi je bila pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki služi kot temeljni dokument za pripravo in prijavo projektov ter s tem za črpanje finančnih sredstev.«

Mirjana Predikaka pojasnjuje, da imajo trenutno v izvajanju 8 projektov, do 1.10. 2018 pa imajo še odprt drugi javni poziv za sofinanciranje operacij iz kmetijskega sklada. O konkretnih rezultatih zaenkrat še ne morejo govoriti, saj še projekti, ki so odločbe prejeli konec prejšnjega ali v začetku tega leta, niso zaključeni. Večina se jih bo zaključila v prihodnjem letu.

»V preteklem programskem obdobju pa smo izvedli 32 projektov,« pravi Mirjana Predikaka. »To so Mlin na veter v Križeči vasi, Čebelarska učna pot medovitih rastlin v Slovenski Bistrici, kot primera dobrih praks pa sta bila priznana s strani EU projekta Eko vrečkica in Podeželje na spletu. Zelo uspešna sta bila tudi projekta Zaščita vina Ritoznojčan ter Oskrbimo LAS – dobro za nas, v okviru katerega je zaživela spletna tržnica Jem domače.«

Do zaključka partnerske pogodbe o ustanovitvi in delovanju skupine LAS – dobro za nas, sta ostali še dve leti in Mirjana Predikaka pravi, da si želijo, da bi se projekti uspešno zaključili ter da bi se izčrpala vsa sredstva, ki so na voljo.

Projekt LAS – Dobro za nas sta sofinancirala Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. Na podlagi potrjene strategije je LAS-u pripadalo 1.146,155 eur. Iz kmetijskega sklada je mogoče izčrpati 617.707 eur, iz regionalnega sklada pa 528. 408 eur. Sredstva so razdeljna po tematskih področjih, to pa so nova delovna mesta, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja ter vključevanje ranljivih skupin.

»Del sredstev je sicer že izčrpan, ampak polovica sredstev je še vedno na voljo,« pravi Mirjana Predikaka in vabi vse, ki bi želeli kakšno idejo na tem področju in na njihovem območju uresničiti, da se oglasijo na Razvojno informacijskem centru v Slov. Bistrici.

Nataša Godec, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope


Last articles