V TI Slovenia so razočarani nad kampanjo z vidika stališč boja proti korupciji. Foto: BoBo
V TI Slovenia so razočarani nad kampanjo z vidika stališč boja proti korupciji. Foto: BoBo

Pri Transparency International Slovenia so ob začetku kampanje pozvali kandidate, naj podpišejo zaobljubo k transparentnosti in etičnosti. S podpisom bi se kandidati zaobljubili, da bodo parlamentarne dejavnosti opravljali transparentno, se sestajali le z registriranimi lobisti in javno objavljali podrobnosti o prihodkih in stroških. Prav tako bi se zavezali k spoštovanju prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije, kar pomeni, da ob prejemanju začasnega nadomestila ne bodo lobirali za druge organizacije. Tretja točka zaobljube pa se je nanašala na podporo ustanovitvi neodvisnega organa za etični nadzor, ki bo nadzoroval nasprotje interesov in transparentnost lobiranja.

Volilna udeležba na predčasnem glasovanju

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah v evropski parlament teh udeležilo 8.052 volivk in volivcev oziroma 0,47 % vseh volilnih upravičencev.

Na volitvah v EP leta 2014 je prvi dan predčasno glasovalo 4.855 volivk in volivcev oziroma 0,29 % vseh volilnih upravičencev.

Vir: DVK

Od 103 kandidatov s 14 list so do postavljenega roka prejeli 66 podpisanih zaobljub, kar predstavlja 64 odstotkov vseh kandidatov. Pri tem v Transparency International Slovenia dodajajo, da od kandidatov skupne liste SDS-a in SLS-a sicer niso prejeli podpisanih zaobljub, so pa prejeli odgovor, da se vsi kandidati zavezujejo, da bodo delovali transparentno in etično. Podoben odziv so prejeli tudi od kandidata Aleksandra Saša Slačka Brleka, ki kandidira na listi Levice.

Podpisala polovica LMŠ-ja, skromen odziv Levice
Med listami, s katerih so vsi kandidati podpisali zaobljubo, so Dobra država, Povežimo se, NSi, SD, DeSUS in SAB. Medtem ko je lista SNS-a edina, kjer v Transparency International Slovenia niso prejeli na poziv k podpisu zaobljube niti enega podpisa. Na listi SMC-ja so zaobljubo podpisali vsi kandidati, razen Helene Cvikl. Z liste Gibanja zedinjena Slovenija je zaobljubo podpisal zgolj Joško Joras, z liste Zeleni Slovenije pa zgolj Nada Pavšer. Zaobljubo je podpisala polovica kandidatov LMŠ-ja, niso pa je podpisali Edis Rujović, Tina Heferle, Luka Kočevar in Rudi Spruk. Prav tako je podpisala polovica kandidatov Domovinske lige, nista pa je podpisala kandidata Lucija Šikovec Ušaj in Marko Oblak. Skromen je bil odziv kandidatov Levice, kjer so podpisano zaobljubo poslali trije kandidati, Aleksander Sašo Slaček Brlek je poslal že omenjeni odgovor, niso pa je podpisali Ana Štromajer, Urška Lipovž, Alma Rekić in Luka Mesec.

Z odzivom kandidatov v Transparency International Slovenia niso zadovoljni. "Iz odstotka nepodpisanih zaobljub bi lahko sklepali, da tretjina kandidatov preprečevanja korupcije in zagotavljanja integritete ne vidi kot prednostno nalogo," je poudaril Vid Tomić in dodal, da je bil pred petimi leti odstotek podpisov skorajda enak. "Lahko bi sklepali, da se politična kultura v tem obdobju ni spremenila, kar ni spodbudno. Sploh če k temu pristavimo, da je podpis zaobljube le začetek, ki mu morajo slediti dejanski ukrepi," še dodaja Tomić.

Prav tako so v TI-ju Slovenia razočarani nad kampanjo, v kateri je bilo po njihovi oceni premalo povedanega glede stališč in načrtih boja proti korupciji. V TI-ju Slovenia ob tem dodajajo, da bi morale biti ustanove EU-ja na področju integritete in transparentnosti zgled drugim.