Svit je 19-letni študent iz Murske Sobote. Foto: MMC RTV SLO
Svit je 19-letni študent iz Murske Sobote. Foto: MMC RTV SLO

Druga neprijetnost, ki jo Svit kot študent v Ljubljani poudarja, je avtocestna povezava z osrednjim delom. Ker gre za prometnico brez odstavnih pasov, je dovoljena hitrost manjša od sicer dovoljene na avtocestah. Tega, da je Murska Sobota oddaljena od osrednjega dela, se ne da spremeniti, pravi Svit, vendar pa meni, da bi razširjena avtocesta časovno razdaljo še skrajšala.


In kaj na Svitovo razmišljanje odgovarjata kandidata za župana?

Bojan Petrijan, SDS
O avtocesti: S Svitom se strinjam. S tem bi dobili pravo avtocesto, hitrosti bi se povečale na 130 km/h, pot od točke A do B pa bi bila prevožena v krajšem času in varneje.

O zaposlovanju mladih: Povprečna stopnja brezposelnosti je še vedno večja od 15 odstotkov, izgublja se zaupanje v mesto, trg delovne sile ne funkcionira, ponudba, ki se na tem trgu vzpostavlja, ni usklajena s povpraševanjem. Kot sem že povedal, bo "fokus" v MSP-ju, še posebej pa v mikropodjetja. Vzpostavljanja ali odkupovanja primernih poslovnih prostorov za proizvodno/storitveno dejavnost in oddajanje teh pod ugodnimi pogoji so se lotila vsa neuspešna mesta in uspela. Pričakujemo, da bo v prvih petih letih s tem ukrepom priložnost zaposlitve v mikropodjetjih dobilo najmanj 150 in v naslednjih petih letih še 150 brezposelnih. Seveda pa bo stalno "prežanje" na rastoča slovenska in tuja podjetja, ponudba konkurenčnega podjetniškega okolja in odlično ter intenzivno sodelovanje s PGZ-jem (Pomursko gospodarsko zvezo) in OZP-jem (Obrtna zbornica Pomurja) v času mojega županovanja stalna dnevna skrb. Zagotovitev lokalno pridelane hrane za vrtce in šole bo odličen primer dobre prakse, ki bo spodbudil dejavnost na kmetijah in v podjetju, ki ga bomo ustanovili v JZP-ju (javno-zasebno partnerstvo) ali podelili koncesijo. Seveda se bodo v proces "biokmetijstva" vključevali tudi brezposelni, s čimer bodo pridobivali pomembne kompetence in občutek pripadnosti.

Aleksander Jevšek, SD
O avtocesti: Obstoječa avtocesta glede na prejšnjo regionalno cesto že zdaj omogoča neprimerno hitrejšo in varnejšo povezavo z osrednjim delom Slovenije. Odstavni pas pa vsekakor manjka. Primarno, da se omogoči hiter in nemoten dostop do udeležencev prometne nesreče, ki je zdaj, ko pomurska avtocesta nima odstavnega pasu, zelo otežen. Sekundarno zaradi vedno večje gostote tovornega prometa, saj je pomurska avtocesta del koridorja Kijev–Barcelona.

O zaposlovanju mladih: Mestno občino Murska Sobota vidim kot občino, privlačno za življenje, za delo, za naložbe in za počitnice, prepoznavno po visoki kakovosti življenja in enakih možnosti vseh. Mladim je treba zagotoviti delovna mesta, stanovanja, moderno športno infrastrukturo in kulturno dogajanje. Zato bomo nadaljevali privabljanje investitorjev s promocijo priložnosti in urejenimi poslovnimi območji z vso potrebno infrastrukturo ter logističnimi povezavami in seveda usposobljenimi kadri. Vsak, ki ustvarja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in spoštuje svoje zaposlene, je pri nas dobrodošel. Rešili bomo stanovanjsko problematiko z novimi stanovanjskimi rešitvami in novimi zemljišči za individualno gradnjo v mestu in primestnih naseljih. S stanovanjskima skladoma občine in države bomo začeli tudi projekte izgradnje najemnih stanovanj, namenjenih predvsem mladim. Predvsem pa bomo nadaljevali številne projekte, ki delajo našo občino zeleno, pametno, povezano in solidarno ter živo in ustvarjalno, skratka, privlačno za življenje.

Mladi vs. kandidati za župana: Murska Sobota
Mladi vs. kandidati za župana: Murska Sobota