Vid in Amadej sta Velenjčana. Foto: MMC RTV SLO
Vid in Amadej sta Velenjčana. Foto: MMC RTV SLO

Velenje je mesto, ki je zraslo na industriji, ki pa počasi zamira, in če tega ne bo nadomestilo s čim novim, bo mesto nazadovalo, pravi Amadej. "Mi smo žal še vedno vrata v svet za večino Koroške in mislim, da se moramo tudi vesti tako, da ponudimo nekaj več, da bi se ljudje začeli priseljevati," pa pravi Vid.


Kako na razmišljanje Vida in Amadeja odgovarjajo kandidati za župana občine?

Jože Hribar: Naše Velenje
Industrija v Velenju ne zamira, res pa je, da se bodo morale pojaviti nove panoge, privabiti bo treba investitorje, ki bodo znali ceniti bližino Avstrije. Gorenje pod novim lastnikom sam vidim v prihodnosti kot moderno in uspešno podjetje, saj ga nekdanji lastniki ne bodo več mogli izčrpavati, kot so to počeli več let. Res je ovira slaba cestna povezava in tudi to, da so pred več desetletji ukinili železniško progo proti Koroški. Saj ljudje se priseljujejo, a na žalost predvsem nekvalificirana delovna sila, delavci, ki zaslužijo 600 evrov, njihove štiri-, petčlanske družine pa dobijo od države še vsak trikrat toliko kot zasluži sam. Torej je to delovna sila brez kakršne koli dodane vrednosti. Ravno nasprotno. Od države dobijo več, kot sami naredijo. Velenje mora spet postati moderno mesto priložnosti, da mladi iz Velenja vzamejo v roke malo gospodarstvo, z novimi idejami, ki bodo zaživele tudi širše in s tem privabile kvalificirano delovno silo v mesto, ob tem pa zadržale domačine v svojem kraju. Ampak za to potrebujemo vodstvo in župana, ki gleda v prihodnost in ne v leto 1943.

Breda Kolar, SMC
Amadej in Vid imata prav. Se strinjam z njima. Sicer je lokalna skupnost že prepoznala, da je treba pripraviti občino na čas, ko ne bodo več Premogovnik Velenje, TEŠ in Gorenje glavni zaposlovalci in nosilci razvoja v dolini. Zato moramo zdaj pospešeno delati za razvoj malega in srednjega podjetništva ter iskati priložnosti za dejavnosti z delovnimi mesti, ki imajo višjo dodano vrednost. In poskrbeti za mlade, da ostanejo pri nas. Velenje mora ostati regionalno središče. Zato mora ohranjati vse potrebne in pomembne državne institucije, skrbeti za dobre prometne povezave ter za to, da bodo prebivalci regije prihajali k nam, namesto da bi Korošci hodili v Avstrijo, ostali pa v Ljubljano (službe, nakupi, zabava ipd.). Bom pa vesela, če bi mi Vid zaupal, kaj konkretno je imel v mislih s "ponuditi več, da bi se ljudje začeli priseljevati". Vsaka ideja je dragocena in vredna premisleka.

Matej Jenko, Dobra država
Ugotovitve so točne, mladi in izobraženi odhajajo iz Velenja. Gorenje in PV sta seveda dva subjekta v našem okolju, ki sta zelo pomembna (predvsem s stališča zaposlovalca). Kljub temu pa je treba v Velenje pripeljati nove greenfield investicije za višje razvita delovna mesta ter iskreno podpreti perspektivne slovenske ideje in projekte. Idejo, znanje in voljo imajo. Ponuditi jim je treba še pravo okolje in podporne stebre na področju financiranja, marketinga, oblikovanja, IT-ja, PR-ja… Seveda pa ob tem ne bomo pozabili, da se zavzemamo tudi za krožno gospodarstvo. Naš slogan je "Vdahnimo Velenju Vizijo". Vizija pa je: Velenje bo v naslednjih letih postalo najbolj prepoznavno mesto v Sloveniji (kar je nekoč že bilo). Viziji sledijo strategije doseganja zastavljenih ciljev na različnih področjih. Na začetku bo glavni poudarek na visoko kvalificiranih delovnih mestih, npr. z neukinitvijo Dispanzerja medicine dela v ZD-ju Velenje, kjer se lahko občina – kot najvplivnejši (so)lastnik dokaže, da za zadržanje kakovostnih, visoko kvalificiranih mest v občini niso potrebna samo komunalno urejena, poceni zemljišča za podjetja, ampak tudi urejeni, korektni medsebojni odnosi in sposobnost vodilnega menedžerja, da obdrži in razvija zelo donosno dejavnost na tej lokaciji, ki obstaja že vse od ustanovitve dela v dobrobit občine.

Bojan Kontič, SD
V Mestni občini Velenje skušamo z različnimi ukrepi zagotavljati dobre pogoje za gospodarski razvoj ter rast malih podjetij in podjetnikov. Zavedamo se, kako pomembno je gospodarstvo za razvoj naše lokalne skupnosti. Mestna občina Velenje je podprla obstoj podjetniškega inkubatorja v Velenju ter tako zagotovila okolje za razvoj zagonskih podjetij tudi v naši SAŠA-regiji. V Podjetniškem centru Standard smo ustanovili Klub podjetnikov SAŠA regije, podpisali smo tudi Sporazum o sodelovanju in tako povezali organizacije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Savinjsko- šaleška območna razvojna agencija, d. o. o., in SAŠA inkubator, d. o. o., s ciljem, da skupaj tvorimo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju. Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem smo v vseh organizacijah na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanja z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajamo promocijske aktivnosti za podjetja. Na začetku oktobra 2017 smo odprli razširjeno Poslovno cono Stara vas in tako ustvarili dobre pogoje za odpiranje novih delovnih mest, poslovna cona pa ima tudi dobro izhodiščno lokacijo za razvoj na različnih področjih, saj je v neposredni bližini predvidenega poteka hitre ceste. Predvidevamo, da bo do konca leta 2019 v tej poslovni coni skupaj ustvarjenih vsaj 28 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. V prihodnje se bomo intenzivno ukvarjali s spodbujanjem podjetništva in tudi razvojem turizma, kjer vidimo velike možnosti za zaposlovanje mladih.

Mihael Letonje, SLS
Razmišljanje mladih se mi zdi pravilno in pozitivno. Treba jim je prisluhniti in jih tudi upoštevati. Občina se je v preteklosti vsekakor preveč zanašala na tradicionalna zaposlovalca Gorenje in Premogovnik. Glede prihodnosti Velenja in njegove vizije se sicer nekaj dogaja v tej smeri, kot je podjetniški inkubator Standard, začela se je gradnja obrtne cone, vendar vse to dogajanje je prepočasno in brez prave vizije. Kot župan bom gotovo pospešil te postopke. Takoj pa bom začel postopke, da v Velenje ne bo nekontrolirano prihajalo vse več neizobraženih tujcev in posledično odhajali mladi izobraženi iz Velenja. Glede vizije pa je najprej treba pogledati izobrazbeno strukturo nezaposlenih, oblikovati ekipo za ustanovitev podjetij, kjer se lahko ti ljudje zaposlijo, in seveda najti investitorja in kupca proizvodov/dejavnosti. V pogovoru s podjetniki opažam, da so soočeni s pomanjkanjem delovne sile, oziroma je ta nekvalificirana. Tako menim, da je največji problem v povezavi z brezposelnostjo nekvalificiranost brezposelnih. Kot župan Mestne občine Velenje se bom zavzemal za sofinanciranje programov prekvalificiranja brezposelnih delavcev s ciljem, da se čim prej vključijo na trg dela in zasedejo deficitarna delovna mesta. Glede višje kvalificiranih delovnih mest pa bi spodbujal investicije v industrijo ekološko sprejemljivih plovil na mirnih vodah, ki bi Velenje na eni strani postavila na zemljevid ekološko ozaveščenih in naprednih občin, na drugi strani pa zagotovila delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Suzana Kavaš, SDS
V celoti se strinjam, da je mesto Velenje zraslo na industriji, predvsem zaradi premogovnika in Gorenja. V preteklosti je lokalna politika spodbujala ljudi k priseljevanju. Ljudje so se priseljevali, ker je dolina zagotavljala zaposlitev in možnost pridobitve stanovanj ter normalnega življenja v dolini. Danes so pogoji za to bistveno slabši. Koroška regija se bistveno bolje razvija in postaja vrata v Evropo. Neposredna bližina Avstrije Koroški regiji zagotavlja delovna mesta tudi za naše ljudi. V Velenju je treba resno pristopiti k razvoju turizma, ki je resnična priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Velenjska plaža mora postati priložnost za mlade podjetnike, prav tako tudi za že uveljavljene, ki bodo imeli voljo, željo in kapital za razvijanje pravih podjetniških idej. V Sloveniji so posamezni kraji poznani po pridelavi točno določenih sadežev, rastlin, vina ... (Goriška brda – češnje, Tolmin – sir tolminec, Savinjska regija – hmelj ...). Zato vidim priložnost tudi v kmetijstvu. V sodelovanju s kmetijsko-gozdarsko zbornico je treba pripraviti pravo strategijo za pridelavo pravih pridelkov in s tem ustvariti pogoje za ohranjanje družinskih kmetij. Nujno je treba začeti gradnjo tretje razvojne osi, da Velenje ne postane žep in odrinjeno od preostalih delov Slovenije. Občina ni tista, ki bi ustvarjala delovna mesta. Zagotovo je pa prva, ki mora poskrbeti za varno in podjetništvu prijazno okolje. Dvigovanje stroškov, ki so v domeni občine, slabo vpliva na poslovanje podjetij. Dvig komunalnih storitev v preteklem letu je bil slab ukrep. Gorenje, ki je po novem v 100-odstotni tuji lasti, je treba spodbuditi k investicijskim vlaganjem. Če bodo novi lastniki začutili, da so v stabilnem okolju, se bodo lažje odločili za gradnjo nove proizvodnje. Nova proizvodnja zagotovo pomeni nova delovna mesta za ljudi v dolini. Mladi potrebujejo mentorje, ki jih bodo pravilno usmerjali v njihovem poklicnem življenju. Šolski sistem je naravnan tako, da spodbuja vpise tudi v poklicne in študijske programe, za katere ni dovolj delovnih mest. Z občinskim štipendiranjem deficitarnih poklicev se bodo mladi lažje odločili za poklice, ki omogočajo zaposlitev po koncu šolanja. Treba je odpraviti stigmo, da so nekateri poklici manjvredni. Vsak poklic lahko zagotavlja dobro življenje, če ga z veseljem opravljaš. Zagon turizma, gradbeništva, kmetijstva, obrtništva (povečanje nastanitvenih kapacitet, oživitev velenjske plaže, spodbujanje pozitivnih idej, ohranitev dela Pikinega festivala skozi vse leto...) je edina prava pot, da se prepreči zamiranje mesta.

Mladi vs. kandidati za župana: Velenje
Mladi vs. kandidati za župana: Velenje