23-letni Vid s Ptuja. Foto: MMC RTV SLO
23-letni Vid s Ptuja. Foto: MMC RTV SLO
Mladi vs. kandidati za župana: Ptuj

"Na Ptuju prosta delovna mesta v trenutnih gospodarskih razmerah sicer so, a ni takšnih, ki bi si jih mladi glede na to, kaj študirajo, želeli," je prepričan Vid, ki dodaja, da bi morala občina na tem področju narediti več in mladim stopiti bolj naproti. Potem bi jih več ostalo doma, v občini, je prepričan Vid, ki je študent magistrskega študija farmacije in ekonomije.


In kako se na Vidovo razmišljanje odzivajo kandidati za župana Mestne občine Ptuj?

Rajko Fajt, SDS
Mladi so ogledalo družbe, če so s stanjem nezadovoljni in odhajajo iz mesta, potem nekaj ne deluje. Kaj lahko pri tem naredi občina? Mladim moramo zagotoviti predvsem prostore za delovanje, ustvarjanje in povezovanje. Urediti jim moramo pogoje, da uresničijo karierne potenciale (nova delovna mesta, coworking prostori ipd.), da si ustvarijo samostojno življenje (subvencije za nakup in najem stanovanj) in da se v tem okolju dobro počutijo (festivali, koncerti).

Janez Rožmarin, NSi
Z vsem, kar je dejal mladi Ptujčan, se strinjam in se zavedam težav mladih, ki se jim je v preteklosti dajalo premalo ugodnosti za načrtovanje družin ali na splošno spodbud, da bi ostali v svojem mestu. Nekaj smo v preteklem mandatu že premaknili z načrtovanjem več stanovanj za mlade in s 50-odstotno znižanim komunalnim prispevkom za novogradnjo mladih, mladih družin še posebej. Tudi za delovna mesta je res premalo možnosti, zato si bom prizadeval, da bi bilo več gospodarskih subjektov, ki bi se širili in potrebovali tudi visokošolsko izobražen kader, ali vsaj, da se mladi sprejmejo v uvajanje oziroma se jim omogoči praksa. Moja vizija je, da nam mladi ne bi odhajali v večje centre, saj mlade družine na dolgi rok ustvarjajo dodano vrednost.

Nuška Gajšek, SD
To ni težava zgolj našega mesta, ampak širše regije, zato je nujno povezovanje. Povezano pa je tudi s tem, da so vse institucije skoncentrirane v Ljubljani. To bi postopoma reševali z decentralizacijo, npr. novimi inštituti (arheologija), študijskimi programi itd., kar bi na Ptuj poleg dobrega sodelovanja občine z gospodarstvom k nam pripeljalo podjetja, ki bi zaposlovala tudi visokokvalificirano delovno silo.

Gorazd Orešek, neodvisni kandidat
Sistematično želim povečevati privlačnost mesta – za življenje, za delo, za naložbe in za obiskovalce. Za razvoj podjetništva moramo nadaljevati proaktivno urejanje industrijskih površin. A ključno zame je vprašanje, kako razviti možnosti, da bodo mladi lahko svojo ustvarjalnost in znanje izživeli in razvili z lastnimi projekti, ki bodo jutri predstavljali nov potencial za kakovostna delovna mesta. Zato vidim potrebo po dobrem coworking centru s skupno tehnološko infrastrukturo. Ptuj je idealen, da postane inkubator podjetniških projektov, temelječih na kulturi in turizmu.

Igor Majnik, neodvisni kandidat
Nobena občina ne more kreirati novih delovnih mest. Oziroma upam, da jih ne; ker če jih, so to nova, pisarniška delovna mesta v javni upravi. Ta pa ne prinesejo pomembno nove in pomembno večje dodane vrednosti. Lahko pa MOP pomaga pri ustvarjanju pogojev in razmer, da se bo na Ptuju več dogajalo, več vlagalo, več razvijalo. Temu potem lahko sledi zaposlovanje, tudi bolj izobraženih profilov.

Robert Križanič, Stranka mladih – Zeleni Evrope
Res je, na Ptuju primanjkuje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dobrimi prejemki za zaposlene in ki ne potrebujejo veliko logistike ali transporta. To so predvsem podjetja s področja informacijskih spletnih tehnologij. Tovrstna podjetja moramo privabiti v mesto s stimulativnimi pogoji. Tako bomo hkrati tudi prispevali k razvoju mesta na splošno in zapolnili prazne prostore.

Dejan Dokl, SMC
Tega vprašanja sem še posebej vesel, saj Ptuj vidim kot univerzitetno mesto s srednje, višje in visokimi izobraževalnimi programi. Vedno sem se ogromno pogovarjal z mladimi in bil dovzeten glede njihovega pogleda na stanje v MO Ptuj. V zadnjem času so me še intenzivneje nagovarjali in ni res, kot to govorijo številni, da si vsi želijo čimprejšnjega odhoda s Ptuja. Številni si želijo ostati na Ptuju, se na Ptuju zaposliti, si ustvariti družino in tukaj kreirati in prispevati Ptuju v tistem, v čemer so dobri. S sistematizacijo šolstva na Ptuju ga bo treba znova ovrednotiti in vključiti perspektivne in zaposljive programe za mlade, tudi na področju visokega šolstva. Zatem je treba omogočiti pogoje za zaposlitev v Mestni občini Ptuj, to pa za seboj potegne tudi ustvarjanje boljših pogojev za mlado prebivalstvo v obliki reševanja stanovanjske problematike (dostopnejša stanovanja), pa tudi z znižanjem cene vrtca. Pomembna je tudi finančna podpora za zagonske (start-up) podjetniške iniciative, saj opažam, da je med mladimi veliko dobrih podjetniških idej, ampak jih težko realizirajo, saj pri občini nimajo podpore v smislu sodelovanja, posluha in navsezadnje tudi finančne stimulacije.

Andrej Čuš, neodvisni kandidat
Se strinjam z njim. Nujno je treba prekiniti negativno kadrovsko selekcijo, ki odganja mlade v druge kraje, prav tako pa iskati nove naložbe in delovna mesta z višjo dodano vrednostjo – pogoj za to je urejena infrastruktura.

Štefan Čelan, neodvisni kandidat, ni odgovoril na vprašanja.

Mladi vs. kandidati za župana: Ptuj