Mario iz Kranja. Foto: MMC RTV SLO
Mario iz Kranja. Foto: MMC RTV SLO
Mladi vs. kandidati za župana: Kranj

Zato se mu zdi pomembno, da bi se pri organiziranju dogodkov v prihodnosti več pozornosti posvetilo mlajšemu prebivalstvu mesta in dogodke načrtovalo tudi z mislijo na to populacijo. Kar zadeva najmlajše, pa predlaga, da se "namesto kakega parkirišča raje zgradi kakšno novo igrišče," pravi 24-letni Mario.


Kako se na njegovo kritiko odzivajo kandidati za župana?

Barbara Gunčar, SLRP
Meni se zdi, da je prireditev kvečjemu preveč, niso pa fokusirane niti speljane dovolj moderno. Kar želim za mlade, je, da bi lahko delali, kar imajo radi, in zaslužili več kot minimalno plačo. To pa pomeni, da moramo narediti res profesionalno podporo podjetnikom pri njihovem začetku podjetništva. Obrtna zbornica in fakulteta sta že začeli projekte internacionalizacije za ta podjetja. Mariu lahko poveste, da bom prav gotovo vsaki krajevni skupnosti namenila sredstva za razvoj njihove infrastrukture za šport (letno 100 tisoč €), saj naša stranka želi, da se enakomerno razvijata podeželje in mesto. Naša stranka podpira enakomeren lokalni razvoj in podjetnost.

Primož Terplan, SMC
Predvsem se v volilni kampanji srečujem z volivci, ki tarnajo, kaj vse ni v redu, in pričakujejo od županov, da poiščejo rešitve namesto njih. Takšna miselnost se mi ne zdi ok in posledično so programi kandidatov videti kot neki spisek želja. Moja vizija gre ravno v obratni smeri, in sicer s sloganom Povezovanje in sodelovanje želim sporočiti, da se je treba povezati s posameznimi interesnimi skupinami v času županovanja in skupaj oblikovati rešitve za vse starostne skupine. Takšni programi bodo v zadovoljstvo občanov. Mariu odgovarjam, da tudi sam nerad vidim, da mi nekdo govori, kaj moram narediti, in v tem kontekstu si predstavljam tudi Maria. Zato ga vabim, da skupaj ustvarjava boljši jutri.

Matjaž Rakovec, SD
V Kranju je sicer že nekaj prireditev, ki so namenjene tudi ali predvsem mladim: Teden mladih, Subart festival, redni koncerti na različnih lokacijah, prireditve na Noč čarovnic, pustna povorka, spuščanje lučk po reki Kokri na Gregorjevo in podobno. Se pa močno strinjam, da je še veliko prostora za nove dogodke. Zato bomo Kranju med drugim zagotovili modularno, večnamensko koncertno-kongresno dvorano za 500 obiskovalcev, umestili kulturno-ustvarjalne vsebine v Globus, spodbujali mrežo kulturnih domov in obudili filmsko gledališče. Mladim bomo omogočili predvsem pogoje za aktiviranje, zaposlovanje in ustvarjanje družine. Eden izmed mojih sloganov je Živi in delaj v Kranju. Že zdaj aktivno delujem pri uresničitvi načrtov, da bi v Kranj pripeljal večje in tudi manjše investicije ter s tem delovna mesta, kar bo odločilno vplivalo na ponovni razcvet gorenjske prestolnice. S primerno izobraževalno in zaposlitveno politiko ter oblikovanjem Kranjskega stanovanjskega sklada bomo ljudem omogočili kakovostno življenje in možnost prve zaposlitve doma, v Kranju. Glede vprašanja parkirišča ali igrišča, pa sem prepričan, da v Kranju potrebujemo oboje. Dodatna parkirišča potrebujemo predvsem pred vhodom v stari Kranj in na območju strnjenih naselij, potrebujemo pa tudi urejena športna in otroška igrišča. Kot izhaja iz mojega programa, bo občina v naslednjih letih začela graditi nove športne objekte tako za vrhunski šport kot tudi za rekreativno udejstvovanje vseh generacij.

Bogomir Šubelj, SNS
Vse moje pisanje se nanaša na to, da se v MO-ju Kranj praktično premalo dogaja. Tako v mestu kot po krajevnih skupnostih. Imamo Prešernovo gledališče, ki je prevelik strošek za MO Kranj, to slišim od mestnih svetnikov, ali pa sredstva niso pravilno razporejena. To gledališče enostavno da premalo kulture, predvsem pa financ, poje pa preveč. Pa ne samo gledališče, ampak vse kulturno zgodovinske ustanove. Imamo mestno jedro, ki so ga nekateri naši predstavniki mestne oblasti napolnili s priseljenci nekdanje Jugoslavije ali sosednjih balkanskih držav in ti nam zdaj krojijo usodo v središču mesta. Žalostno, toda resnično. Očitno se bo to nadaljevalo, predvolilne obljube večine mojih kandidatov so sladke, vendar bodo sladke samo še en teden. Volivcev ne kupiš s predvolilnim golažem, ampak z štiriletnim trdim delom, česar se pa očitno tudi volivci ne zavedajo. Na žalost pa tudi mladi ne, če ni "piva in šnopsa", ni zanimivo za večino mladih. Vsi hočejo koncerte, prireditvenih prostorov pa ni ali pa so premajhni za normalno prireditev. Zakaj jih pa ni? Veliko so krivi tudi sami, tako mladi in tudi krajani nasploh, kajti vsi bi radi vse, za to pa ne bi naredili nič. Vse preveč pozabljamo, da Marii ne živijo samo v mestu Kranj, ampak tudi v drugih krajevnih skupnostih, ki si prav tako želijo kulture, športa in veselja. Torej obvezno moramo vzpostaviti mostove s krajevnimi skupnostmi, športnimi društvi, kulturnimi društvi in z mladimi v njih, jim prisluhniti, jih navdušiti in s skupnimi močmi premagati prepreke, najti interesne dejavnosti in jih 100-odstotno podpirati.

Zoran Stevanović, Neodvisni kandidat
V Kranju moramo najprej stopiti iz sence organizacije posameznih dogodkov in preiti v zavest mesta, ki živi, in ne le mesta, ki občasno oživi. V takšnem okolju prireditev različnih vrst zagotovo ne bo manjkalo, predvsem pa bodo dobro obiskane in bodo prispevale k utripu mesta. To pomeni, da je treba življenje in impulz Kranja dvigniti in poskrbeti za okolje, ki bo ponujalo možnosti in priložnosti za vse generacije – mlade, srednje in starejše. Okolje, ki ga bo tvoril splet športa, kulture, turizma in gospodarskega napredka. Mesto, v katerem bo lepo biti otrok, mladostnik, odrasel ali pa v tisti fazi, ki bi ji lahko rekli faza človekove modrosti. Mi imamo energijo, znanje in modrost. Verjamemo, da nam bo to skupaj z volivci tudi uspelo.

Robert Nograšek, LMŠ
V Kranju je veliko večja prireditev Teden mladih, ki traja devet dni in jo obišče več kot 5.000 ljudi – letos je bilo v sklopu prireditve 43 mednarodnih dogodkov. Poleg tega se odvijajo tedenska dogajanja v Layerjevi hiši, Klubaru, TrainStationu, imamo Jazz Kamp, koncerte na vrtu Gradu Khislstein … Opravičilo vsem, ki sem jih moral zaradi prostorske omejitve izpustiti. Torej moj odgovor je: Dragi Mario! V Kranju je za mlade dobro poskrbljeno. Seveda so lahko stvari še boljše, zato te vabim, da se aktivno vključiš v pripravo in organizacijo dogodkov za mlade.Za parkirna mesta bomo poskrbeli, vendar nikakor ne na škodo športnih površin. V mojem programu je zapisano, da je aktivno življenje občank in občanov ena izmed mojih prioritet. Zavzemal se bom za razvoj množičnega športa, z gradnjo in obnovo športnih igrišč, telovadnih površin na prostem (trim steze) … Aktivno bom spodbujal delovanje Športne zveze, Zavoda za šport, klube in športna društva, da bo Kranj spet dobil "primat" športnega mesta!

Ivo Bajec, Neodvisni kandidat
Mladim je treba zagotoviti zdravo preživljanje prostega časa. Športne in kulturne prireditve bomo popestrili z glasbenimi nastopi različnih glasbenih skupin in tako mladim zagotovili več različnih prireditev za aktivno preživljanje prostega časa. To bomo dosegli s prirejanjem več zaporednih rekreativnih dogodkov, oziroma neprofesionalnih tekmovanj (ulična košarka, odbojka, badminton, futsal itd. na različnih lokacijah v mestu, na katerih bi mladi imeli priložnost sodelovanja oziroma tekmovanja. Ravno tako bomo mladim neuveljavljenim glasbenikom in drugim kulturnikom dali priložnost, da se predstavijo. Ključno pri tem je, da mlade aktivno vključimo v omenjene dogodke kot nastopajoče, ne le kot gledalce.

Iztok Purič, Stranka Alenke Bratušek
Glede na to, da Mario omenja Kranjsko noč kot edino prireditev za mlade, ga moramo razumeti tudi v odnosu do njegovega okusa. Ti se seveda spreminjajo od posameznika do posameznika. Sam na dogodke v Kranju gledam drugače, zelo veliko jih je in namenjeni so vsem generacijam. Maja se vsako leto odvija Teden mladih z odličnim programom, Klub študentov Kranj celo leto organizira koncerte in druge prireditve za mlade, mladinski klub Trainstation zadovolji alternativni del mladih, v mestu sta Layerjeva hiša in grad Khislstein, kjer se odvijajo številni dogodki. Koncerti in zabave, ki jih mladi radi obiskujejo, se odvijajo v lokalih KluBar, Stara Pošta, Planet TUŠ je velik magnet za druženje mladih. Potem je seveda v Kranju velika izbira filmskih dogodkov, če prav razumem, celo več kot v Ljubljani, saj hodijo Ljubljančani v naš Cineplexxx. Da ne pozabim Prešernovega gledališča z odličnimi predstavami, ki ne poznajo starostne omejitve.
Seveda pa je jasno, da na večerno zabavo mladih župan in občina ne morata vplivati neposredno. Pogoji in infrastruktura v Kranju so, mladi imajo tudi vse možnosti, da na občinske razpise prijavijo projekte, ki bi jim povečali možnost kulturnih večernih zabav. Če bodo zadostovali merilom, jih bo komisija predlagala v sofinanciranje. Lahko pa se seveda povežejo z zasebniki in organizirajo dogodke po svojih željah. Omenil bi še projekt prenove soseske Planina, ki v mednarodni strokovni javnosti velja za primer dobre prakse revitalizacije naselij. Projekt predvideva sodelovanje in izražanje mnenj občanov o določenih težavah ter tudi skupinsko reševanje teh težav. Kot primer lahko navedem skupino, ki si je zaželela več rekreacijskih površin za mlade in se je to začelo skupaj z njimi tudi izvajati. Ena od skupin pa si je zaželela novega otroškega igrišča in nastalo je Krtkovo igrišče, sodobno igrišče z inovativnimi igrali. Tako prakso bom, ko mi bodo volivke in volivci zaupali svoj glas, prestavil tudi v druge krajevne skupnosti, kjer bomo skupaj določali prioritete in poskrbeli za skupnostne projekte. Moja velika želja je, da se bodo v projekte vključili tudi mladi in začeli krepiti svojo politično vključenost v lokalnem okolju. Glede otroških igrišč pa tako, v preteklem mandatu je bilo zgrajeno omenjeno Krtkovo igrišče, veliko 1.000 m2, igrišče pri Medgeneracijskem centru, novo otroško igrišče ob OŠ Zgornja Besnica, na Golniku, ob podružnični šoli Goriče, v krajevni skupnosti Kokrica, pred OŠ Trstenik in ob OŠ Žabnica. Za najmlajše je v Kranju zelo dobro poskrbljeno, če pa Mario govori iz osebnih izkušenj kot mladi oče, pa ne vem. Tudi nova igrišča pridejo na vrsto, sredstva v proračunu pa so seveda namenska, zato ne moremo kar izbirati, malo manj parkirišč in malo več igrišč. Nujna so tudi nova parkirišča in parkirne hiše in tudi ta se bodo gradila v naslednjem mandatu.

Mladi vs. kandidati za župana: Kranj