Bor in Nika iz Novega mesta. Foto: MMC RTV SLO
Bor in Nika iz Novega mesta. Foto: MMC RTV SLO

"Trenutno stanje je res katastrofalno, dalj časa stojim v gneči do avtoceste, kot pa se potem sploh vozim po njej, saj skozi Novo mesto teče ena sama prometna žila," je med drugim dejal 22-letni Bor.

S tem se strinja tudi 22-letna Nika, ki pravi, da Novo mesto na obvoznico čaka že zelo dolgo. "Tudi zadnji smo dobili avtocestni odsek leta 2010 in ne moremo biti spet zadnji, ki dobimo obvoznico," izpostavi in doda, da v Novo mesto prihaja veliko dnevnih migrantov, ki pridejo na delo v velika novomeška podjetja. "Iz Krškega, Brežic, Črnomlja, Ljubljane ... vsi se stekajo v Novo mesto in v ključnih urah zjutraj in popoldne se mesto tako 'zabaše', da je skoraj nemogoče kam priti," ponazori Nika.


Kako na kritiko pormetne ureditve odgovarjajo kandidati za župana?

Gregor Macedoni, neodvisni kandidat
Novo mesto ima trenutno največji problem v nezadostni regionalni prometni infrastrukturi. Ta zaostaja 20 let in tukaj smo bili premalo zahtevni do države, ki dobiva davčne prihodke, ne omogoča pa primerne cestne infrastrukture za delovanje novomeškega uspešnega gospodarstva. Žrtve in talci tega smo pa Novomeščani in dnevni migranti, ki prihajajo na delo v Novo mesto. V zadnjih treh letih smo začeli z intenzivnimi pritiski na državo, tako s strani Mestne občine Novo mesto kot celotne regije, zato so se začele zadeve v zadnjih dveh letih premikati. Rešitev je namreč izgradnja obeh obvoznih prometnic na vzhodu in zahodu Novega mesta. Izgradnja vzhodne trase z novim mostom v Ločni je v rokah DARS-a, in sicer naj bi se po njihovem zagotovilu lahko začela konec naslednjega leta (2019). Zahodna obvozna cesta naj bi se v prvi fazi zgradila od Mirnopeške ceste do Regrških Košenic z novim mostom v Srebrničah – v tem primeru bo investitor država. Pripravlja se razpis za projektiranje in izvedbo arhitekturnega natečaja za nov most. Ko bosta izgrajeni obe najpomembnejši manjkajoči regionalni povezavi, bo velik del prometnih težav rešen.

Alenka Muhič, Zveza za Dolenjsko
Ureditev prometa v Novem mestu bo predstavljala v prihodnje res velik izziv, saj bo potrebno izvajati ukrepe na večih segmentih. Vzpodbujala bom gradnjo novih obvoznic (3. razvojna os, zahodna obvoznica, obvoznica Šmihel, južna povezovalna cesta Regrške Košenice – Belokranjska cesta), ki bodo preusmerile tranzitni promet izven naselji in mestnega središča. S spodbujanjem k trajnostni mobilnosti bom pospešila gradnjo pešpoti in kolesarskih poti. Zagotavljala bom ustrezne parkirne površine z izgradnjo parkirišč ob Težki vodi in parkirne hiše pod Kapitljem. Preučila bom potrebe občanov na področju javnega prevoza in se bom zavzemala za brezplačen mestni avtobusni promet za vse prebivalce Mestne občine Novo mesto, saj bi s tem razbremenili prometnice v mestu in zmanjšali onesnaženost.

Jože Kobe, GAS
Tudi sam sem vsakodnevno, tako v jutranji, kot v popoldanski prometni konici udeleženec prometnih zastojev, ki mi dnevno podaljšajo pot za 40 minut. Kratkoročna delna rešitev prometne zagate je odprtje Glavnega trga za promet takoj po končani rekonstrukciji (pred zaprtjem je namreč skozi Glavni trg poprečno prepeljalo 8.500) vozil. Dolgoročni ukrepi pa so izgradnja mostov preko reke Krke (vsaj enega), izgradnja tretje razvojne osi na območju občine in izgradnja južne povezovalne ceste na odseku Regrške košenice - Gotna vas.

Rok Mežnar, Dobra Država ni odgovoril.

Mladi vs. kandidati za župana: Novo mesto
Mladi vs. kandidati za župana: Novo mesto