Matej iz Nove Gorice. Foto: MMC RTV SLO
Matej iz Nove Gorice. Foto: MMC RTV SLO
Mladi vs. kandidati za župana: Nova Gorica

"Zdi se mi, da razen nekaterih lokalov ni pristnega kraja za mlade, kjer bi se družili, se spoznavali in odkrivali stvari, ki jih zanimajo. Ali pa, kjer bi izkušeni in uspešni posamezniki mladim predstavili svoje delo in bi mlade tako spodbudili k razvijanju idej. V življenju ni pomembna samo pot uradnega šolanja, ampak obstajajo tudi druge morda malo bolj avantgardne stvari, glasbene in umetniške panoge, ki bi jih mladi lahko spoznavali," predlaga Matej.

Sam bi predlagal ustanovitev mladinskega centra, v katerem bi organizirali dogodke za mlade, ki ne bi bili le koncerti, saj za to že skrbi Mostovna, ampak tudi delavnice, filmski večeri in drugo druženje.


Imajo kandidati za župana vizijo, ki bi Matejevo idejo udejanjila?

Sebastjan Komel, SD
Mladim zagotoviti ustrezen prostor v centru mesta za druženje, organizacijo dogodkov, predavanj ... in tako bo naše mesto ''duhov'' končno oživelo. O vsebinah pa se je treba dogovoriti skupaj s predstavniki Mladinskega sveta, ki ga bodo po volitvah na moj poziv ustanovile zainteresirane skupine mladih. Za starejše pa je nujno urediti dnevne centre po vzoru Hiše dobre volje v Mirnu ter modernizirati DU NG.

Anton Harej, NSi
V središče mesta želim spet pripeljato TIC. To je nuja. Prav tako v središču mesta pogrešam pozitivno naravnane mlade, ki bi z raznimi dogodki nadgradili dogajanje v trenutni vinoteki Solum v središču mesta, ki je bila opremljena z evropskimi sredstvi. Z nadgradnjo dogajanja v samem centru mesta in nadgradnjo ponudbe bi center naredili privlačen za mlade. In če bi nam to uspelo, bi center ne bil privlačen samo za mlade, pač pa za širšo javnost. To je izziv, da Bevkovemu trgu vdahnemo vrvež mesta. S tržnico na njegovem robu, menim, da nam bo to uspelo.

Elena Zavadlav Ušaj, SDS
Na volitve odhajam z geslom "Pridi. Voli. Spremeni.". Menim in pošteno je reči, da je za mlade v občini precej možnosti za kulturno in umetniško udejstvovanje ter tudi srečevanje, kar pa ne pomeni, da ni treba razvijati novih možnosti. Sami jih imamo v programu kar nekaj navedenih. Je pa res, da splošno vzdušje mlade navdaja h kritičnosti vsepovprek, ki se praviloma prelevi v nezanimanje, češ "saj so vsi enaki in nič se ne da spremeniti". Ni res. Da se, če imamo prave ljudi ob pravem času na pravem mestu. In oblasti si izvolimo sami.

Matej Arčon, neodvisni kandidat
Mateju in drugim mladim priporočam obisk Primorskega tehnološkega parka, v katerem številni mladi delajo v co-workingu in začenjajo podjetniško pot ter jim mladi, uspešni posamezniki predstavljajo svoje delo. Oglasijo naj se tudi v Mostovni, kjer se odvijajo številni, zlasti avantgardni dogodki, glasbene in umetniške panoge. Na meji stoji Carinarnica, ki je v lasti mestne občine in v kateri se tudi odvijajo dogodki z vsebino, ki jo Matej navaja. Pa Mladinski center, kjer v projektu Mladi za mlade mladi učijo mlade. Letos mestna občina leto posveča Ustvarjalnosti mladih in je zato številne mlade povabila k sodelovanju z javnim pozivom in tudi pripravljenostjo finančno podpreti dobre projekte. Če te kaj zanima, se velja pozanimati in postati aktiven državljan. Verjamem, da bo Matej poskusil, ker ima v Novi Gorici res veliko možnosti.

Klemen Miklavič, neodvisni kandidat
Spodbujanje razvoja talentov v strokah, obrteh, tehniki, znanosti in umetnosti je recept za razcvet regije. Ljudje morajo v svoji mladosti odkriti svoje talente in početi to, kar jih navdušuje in navdihuje. Prav v tem obdobju jih namreč življenjske obveznosti najmanj omejujejo. Potrebno jim je odpreti pot v ustvarjanje zunaj uradne šolske poti. Ne potrebujemo diplomantov, ki so vso svojo mladost preživeli v učilnicah, saj bi tako dobili toge in nesrečne ljudi. Občina lahko veliko stori predvsem z usmerjenim financiranjem mnogih društev s področja kulture, športa, umetniškega ustvarjanja, tehniške kulture … kjer so aktivni zlasti mladi. Vendar je treba pri spodbujanju ustvarjalnosti narediti več. Prav z mladimi lahko naredimo nekaj, kar nas bo postavilo med naprednejša in drzna evropska mesta. Goriška.si je ob pomoči Akademije za umetnost ter novogoriškega galerista Jurija Krpana izdelala načrt za obsežen laboratorijski delavnični in družabni prostor za ustvarjanje na preseku med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo. Umetnost razbija vzorce razmišljanja in s tem mladim talentom lahko odpira pot v neslutena odkritja na znanstvenem in drugih področjih. Ta zelo avantgarden znanstveno-umetniški center ima ambicije postati mednarodno središče ustvarjalnosti generacij, ki so odrasle s tablico in telefonom. Mladih ne moremo na silo odlepiti od buljenja v zaslone, lahko jim pa damo možnost, da spretnosti v sodobni tehnologiji usmerijo v ustvarjanje.

Miran Műllner, Zveza za Primorsko
Spoštovani Matej, stremim k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki bodo naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske dejavnosti, želim prispevati h kakovostnemu življenju v občini Nova Gorica. Moja osebna vizija je, da bi kot župan postal vzor občanom na področju skrbi za ustvarjalno okolje. Želim postati župan, ki bo mladim pomagal zagotoviti prostore za vaše delovanje. Občinska in tudi evropska sredstva (predvsem za programe) želim investirati v nepremičnino za mladinsko organizacijo v bivšem Kemometalu in tam postaviti sodobno tehnološko opremljen, razvojno naravnan in usmerjen mladinski center, v katerem bi lahko mladi razvijali svoje ideje. Visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje splošne blaginje ljudi, predvsem mladih, v občini, bom ob učinkovitem delovanju občinske uprave ponudil možnosti za izvajanje dolgoročnih mladinskih programov. Posredno bo izvedba investicije dosegla tudi kratkoročne in dolgoročne cilje. Kratkoročni cilji: ureditev in zagotavljanje prostorov mladinskega centra "Hiša mladih", ki naj postane središče mladinskega delovanja na lokalni in širši regionalni ravni (v prostorih bivšega Kemometala), zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali skladno delovanje mladinskih akterjev, pripomogli k celostni obravnavi mladostnikov in razvoju skupnih, dolgoročnih mladinskih projektov, razvoj raziskovalnega dela med mladimi, zlasti v povezavi z iskanjem priložnosti razvoja mladinskega turizma in spodbujanja neformalnega učenja, ter zagotavljanje razmer za kadrovski razvoj v okviru centra Hiša mladih in drugih mladinskih organizacij (omogočanje novih zaposlitev). Dolgoročni cilji: povečanje števila zaposlenih na mladinskem področju, prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala, povečanje števila izvajalcev in uporabnikov mladinskih programov ter zagotavljanje večje prepoznavnosti Goriške statistične regije in Slovenije. Prosti čas v življenju mladih zaseda pomembno mesto, saj vpliva na obnavljanje mladostnikovih fizičnih in psihičnih moči, na uspešnejše odpravljanje konfliktov in reševanje življenjskih problemov. S primernimi prostori, dobro organizacijo in vodenjem delavnic, tečajev, predavanj, družabnih iger, zabav, debat, srečanj, koncertov, razstav, kot tudi informiranja in svetovanja, lahko mladim ponudimo kakovostno okolje za dejavno preživljanja prostega časa.

Mladi vs. kandidati za župana: Nova Gorica