21-letni Lan iz Celja. Foto: MMC RTV SLO
21-letni Lan iz Celja. Foto: MMC RTV SLO

"Čeprav je cinkarna še vedno največji zaposlovalec v Celju, mislim, da bi zdaj že lahko dokončno sanirali to področje in se odmaknili od te stare tehnologije, ki se še vedno uporablja." Dodaja, da je Celje zaradi omenjenega dokazano onesnaženo in da je čas, da se ta problematika uredi.


In kako na njegov razmislek odgovarjajo kandidati za župana?

Sandi Sendelbah, Neodvisni kandidat
Lan ima popolnoma prav. Zavedam se, da mlade moti sloves Celja kot ekološko problematičnega mesta, saj si želijo živeti, še posebej pa svoje otroke vzgajati v čistem in zdravem okolju. Glede tega imamo jasne načrte - zdravju škodljive tehnologije ne spadajo v bližino ljudi. Zato bomo vse industrijske onesnaževalce pozvali k uresničevanju skupne odgovornosti za čisto in zdravo mesto. Treba je sprejeti zakonske predpise o sanaciji Celjske kotline in tako zagotoviti državna sredstva za odpravo bremen dediščine industrijskega onesnaževanja in narediti konec tej sagi s Cinkarno. Za te potrebe bomo vzpostavili tudi mrežo neodvisnih merilnih mest in na ta način zagotavljali verodostojne podatke o okoljski obremenjenosti našega mesta. Celje bomo tudi načrtno in izdatno ozelenili z naravnimi čistilci: več dreves in drevoredov, urbana mahovna drevesa ipd.

Mateja Žvižej, Levica
Ker trenutna mestna oblast dolgo ni priznavala prave razsežnosti problema, je treba najprej pogledati resnici v oči in občanom predložiti dejanske podatke o onesnaženosti. Naslednji korak je, da za isto mizo sedejo država, občina in onesnaževalci. Priskrbijo zakonske podlage in finančna sredstva za začetek sanacije. In to nemudoma! Kar se tiče tehnologije proizvodnje, ki jo Cinkarna uporablja danes, pa ne moremo dvomiti, da ni v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga ima. V Celju zrak močno onesnažuje še kar nekaj drugih obratov, ki so prav tako blizu središča, in promet. Na njihov okoljski odtis je treba pogledati celovito in ga skupaj z vzvodi, ki jih ima ministrstvo za okolje, spraviti v okvir, ki na zdravje in počutje Celjanov ne bo več škodljivo vplival.
Matevž Vuga, SMC
Lokalni odbor SMC-ja Celje in poslanka Janja Sluga (SMC) sta edina, ki sta si v resnici prizadevala rešiti zadevo. To je bil tudi del programa na volitvah leta 2014 (kjer je imela sanacijo v programu le SMC, letos imajo to v programu vse stranke in liste) in poslanka je zakon, ki so ga vsi obljubljali in g. Šrot zahteval, tudi napisala in vložila. Zaradi njihovih prizadevanj in pogovorov z ministrom bo zdaj minister za okolje in prostor podpisal odlok in zagotovil denar za sanacijo vseh vrtcev na stroške države. Nihče drug ni za sanacijo naredil toliko ali sploh kaj!

Matjaž Železnik, SDS
Zelo je pomembno, da politika kar se da hitro razrešuje vse probleme, ki se pojavljajo v življenju in okolju državljanov. Onesnaženost okolja in gospodarske dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, ne smemo "pometati pod preprogo" in zavlačevati njihovo reševanje. Politika mora stati na strani prebivalcev in skrbeti za njihove dobre življenjske razmere. Za Celje, ki v mnogih področjih ne napreduje in ohranja nerazrešene probleme v okolju, je vse napisano življenjskega pomena. Odpravljanje starih gospodarskih zgledov, kot je npr. Cinkarna, in ohranjanje starih tehnologij sta za Celje vitalnega pomena.

Bojan Šrot, Celjska županova lista Slovenije
Onesnaženost območja stare Cinkarne ne izhaja iz sedanje proizvodnje Cinkarne, ki je sodobna in v skladu z evropskimi ekološkimi standardi, ki so med najvišjimi na svetu. Onesnaženost območja stare Cinkarne je posledica več kot 100-letne dejavnosti topilnice cinka, ki je na tem območju potekala od 1873 do sredine 70. let prejšnjega stoletja. Strinjam se, da je treba do območje nujno sanirati, vendar mesto za to nima potrebnega denarja. Po mojem mnenju je to naloga predvsem onesnaževalca, hkrati tudi države, ki je večinski lastnik Cinkarne, mogoče pa bi bilo za to nameniti tudi evropska sredstva, pa se žal država ni tako odločila. Tehnologija sanacije je znana in preizkušena, vrednost pa po moji oceni okoli 50 milijonov evrov, kolikor znaša celotni enoletni proračun Mestne občine Celje. Menim, da bo novi minister za okolje in prostor, ki je z zadevo dobro seznanjen, imel več posluha za rešitev tega vprašanja.

Marko Zidanšek, SLS
V reševanje okoljskih vprašanj (odpadne vode, odpadki ...) smo v občini skupaj z evropskimi in državnimi sredstvi vložili že več 100 milijonov evrov. Tako se bomo lotili tudi drugih okoljskih problemov, ki so posledica industrializacije v preteklosti – ob proaktivni vlogi občine in s pomočjo države in evropskih sredstev.

Branko Verdev, SD
Ni odgovoril na vprašanja MMC-ja