Gimnazijca Rok in Hana iz Slovenj Gradca. Foto: MMC RTV SLO
Gimnazijca Rok in Hana iz Slovenj Gradca. Foto: MMC RTV SLO

Glede spodbujanja podjetništva in inovativnosti mladih 18-letni Rok pogreša predvsem možnost povezovanja in deljenja idej, ki bi vodile v dober produkt. Hana, ki ima prav tako 18 let, pa meni, da je treba povečati spekter poklicnih možnosti v občini, saj bi tako vsak lažje našel nekaj, kar bi ga veselilo.


S kakšnimi rešitvami se odzivajo kandidati za župana?

Tilen Klugler, Neodvisni kandidat
Mladim sem v svojem programu namenil posebno pozornost. Mladi z znanjem so prihodnost našega mesta. Njihova vizija razvoja je glede na stanje v mestu upravičena. Za mlade bomo vzpostavili štipendijsko shemo, ki bo omogočala raznolike profile izobrazbe, predvsem v navezavi z gospodarstvom pa bomo skrbeli za izobraževanje deficitarnih poklicev. Mladim bo treba ponuditi rešitev stanovanjske problematike, predvsem z individualno zazidavo in graditvijo bloka. Uvedli bomo spodbude za nove investicije in posledično odpiranje novih delovnih mest za mlade. Velikega pomena pa se mi zdi mladim omogočiti, da aktivno soustvarjajo kulturno in družabno življenje v občini.

Andrej Čas, Neodvisni kandidat
Mladi se že zdaj lahko povezujejo v mnogih društvih in dejavnostih, na voljo je dovolj brezplačnih prostorov za mlade; Špajz, MKC, Stara Komunala. Politiko mladih odlično vodi Mladinski svet. Mlade povezujemo in vključujemo preko mestnega managementa. Želim, da se stanje še izboljša, zato podpiram razne iniciative, npr. HUB Komunala; preko razpisov, ki potekajo zadnja leta, želim podpreti ustvarjalnost in participacijo mladih. Slovenj Gradec nudi pester izbor programov srednjega šolstva in študij v domačem kraju na dveh fakultetah. Dobrodošle so nove ideje, zato so moja vrata mladim odprta.

Darko Hlupič, SNS
Tudi tukaj bi bila dobrodošla pokrajina. Vsi vemo, da sleherna občina ne more imeti vseh srednjih šol in vse fakultet. V tem primeru bi na ravni pokrajine usklajeno ustanavljali srednje šole in navsezadnje pa tudi izpostave univerz. Trenutno imamo v SG-ju visoko šolo za polimere. To je primer dobre prakse, in kot vemo, je ta univerza edina v državi in zelo uspešna. Treba jo je nadgraditi, da bo postala vrhunska tako na področju naše države kakor tudi na področju EU-ja. Povprečnost ne pomeni uspešnosti. Le tako bo postala mamljiva. Z župani ostalih občin pa se je treba dogovoriti za ustanavljanje srednjih šol. Če ima SG lesarko šolo, je ne bodo imele Ravne ali Dravograd. Če ima Muta vzgojiteljsko šolo, je ne bomo ustanovili v SG-ju in tako naprej. Vsekakor pa smo župani dolžni našim otrokom zagotoviti cel spekter šolanja v neposredni bližini kraja, kjer bivajo.
Andrej Breznik, Neodvisni kandidat
Deljenje zamisli in idej znotraj načrtovanega proizvodnega inkubatorja ali pospeševalnika, kjer se bodo kresale zamisli med drznimi, izobraženimi mladimi in strokovno zelo podkovanimi mentorji, ki bodo kasneje prešle v realizacijo. Tu vidim predvsem priložnost za nov srednješolski program z visoko dodano vrednostjo, in sicer avtoelektrikar/elektronik/IT za zahtevna električna vozila (mentorji s podjetja TESLA ali sorodnih vrhunskih podjetij). To bi za MO Slovenj Gradec pomenilo prihod dijakov iz cele Slovenije, v prihodnosti pa morda tudi nadgradnja srednješolskega programa v fakulteto in pa priložnost za sestavljanje električnih avtomobilov ravno pri nas. S tem bi lahko zagotovili tudi nekaj novih delovnih mest.

Mladi vs. kandidati za župana: Slovenj Gradec
Mladi vs. kandidati za župana: Slovenj Gradec