Aleš Bržan je za občinsko volilno komisijo novi koprski župan. Borisu Popoviču ostane pritožba na občinski svet. Foto: BoBo
Aleš Bržan je za občinsko volilno komisijo novi koprski župan. Borisu Popoviču ostane pritožba na občinski svet. Foto: BoBo
Bržan je novi župan Kopra
Tarča o dogajanju po lokalnih volitvah
Kakšen bo razplet koprskih volitev?

V Kopru je več ur potekala seja volilne komisije, ki je odločala o ugovorih na potek in izid volitev za župana. Seja je bila zaprta za javnost, udeležili so se je lahko lahko predstavniki oz. oba kandidata Boris Popovič in Aleš Bržan. Po koncu je predsednik občinske volilne komisije povedal, da so v celoti zavrnili ugovore obeh kandidatov. "To pomeni, da imata ob vložnika ugovorov možnost vložiti pritožbo na občinski svet, to je do začetka konstitutivne seje. Število glasov se je spremenilo, mislim, da za 10, zato ker smo morali pretresati navedbe iz ugovora od A do Ž. Zato smo morali opraviti štetje na enem od volišč," je pojasnjeval Senčur.

Aleš Bržan ostaja župan Kopra. Popovičev odvetnik Franci Matoz pravi, da je dokazal, da so napake bile. Za Radio Slovenija je dodal: "Vedno je na koncu ustavno sodišče, saj gre za volilno pravico. A ne bi prejudiciral, rad bi počakal na obrazložitev sklepa, saj me zanima, kako bo ta sestavljena. Potem se bomo odločali, kako naprej in ali se pritožiti na občinski svet. Šele potem je možen upravni spor." Prvo sejo občinskega sveta mora sklicati Popovič, predvidoma bo 20.decembra.

Ugovore vložila oba kandidata
Kot je znano, je Boris Popovič trdil, da nekaterim volivcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu in da so bile nekatere glasovnice izločene kot neveljavne, čeprav naj bi bila volja volivca jasno izražena. Aleš Bržan pa je v ugovoru opozoril na neskladje med zapisniki in volilnimi imeniki. Koprska občinska volilna komisija je zasedala več ur.

Predsednik OVK-ja Senčur je ob robu seje pojasnil, da so se domnevne nepravilnosti se nanašale na 16 volišč. Ponekod je šlo za domneve, da je volilni odbor napačno prešteval tako prejete kot oddane glasovnice, zato je moral OVK v sodelovanju s predsednikom volilnega odbora ponovno prešteti vpisane v volilni imenik, tiste, ki so glasovali, ter število glasov in glasovnic, ki jih je prejel posamezni kandidat.

Popovič je pred sejo občinske volilne komisije medijem povedal, da pričakuje, da bo OVK ugodil njegovemu ugovoru. Popovičev odvetnik Matoz pa je dodal: "Pričakujemo, da se vse glasovnice še enkrat preštejejo, preverijo, da bo vsak dvom odpravljen." Dodal je, da ne gre za nezaupanje v delo volilnih odborov, ampak za verjetnost, da glede na število vseh glasovnic in na tesen izid pride do napak, "in zato je bolje odpraviti vsak dvom".

Bržana ni bilo na seji
Seje OVK-ja sta se udeležila zaupnika Aleša Bržana, ne pa tudi sam Bržan. Ta je sicer medijem v kratki izjavi pred samim dogajanjem povedal svoje prepričanje, da bo OVK odločil skladno z zakoni in sprejel odločitev, "kot mora biti". "Kar se mene tiče, so volitve zaključene in upam, da so vsi razumeli, da je volilna kampanja šla že mimo in da je čas, da se vse skupaj malo umiri," je dodal. Čeprav sam ni seznanjen z vsebino Popovičevega ugovora, razen prek medijev, Bržan meni, da ponovnega štetja ne bo: "Mislim, da je ponovno štetje mogoče sicer samo na podlagi izrednih razmer v skladu z zakonom in da te razmere niso bile izpolnjene."

Kdo so člani volilne komisije?
Predsednik komisije Miloš Senčur je sicer predavatelj na novogoriški Fakulteti za državne in evropske študije. Po rodu je iz Kočevja in je tudi vodja strokovne službe Združenja mestnih občin, ki ima sedež v občinski stavbi na Verdijevi ulici, je poročala Tjaša Škamperle z Radia Koper.

Tomaž Bele je nekdanji predsednik koprskega nogometnega kluba, Breda Bajec je vrsto let zaposlena na koprski občini in velja za odlično poznavalko delovanja občinskega sveta in volilnih opravil. Marko Vidnjevič je šest let svetovalec koprskega župana, njegova zaposlitev v občini pa je vezana na zaupanje oz. mandat Popoviča.

Čeprav so torej vsi člani in tudi nekateri namestniki na neki način povezani s koprsko občino in zdajšnjim županom, pri njihovem imenovanju pred letom dni nihče od občinskih svetnikov, tudi tistih iz vrst opozicije, ni bil proti. Državna volilna komisija meni, da je bila komisija imenovana v skladu z zakonom, in posebej opozarja, da sama nima pristojnosti nadzora nad njenim delom, saj je komisija neodvisen volilni organ.

Služba vlade za lokalno samoupravo je pred leti pripravila mnenje, da imenovanje člana volilne komisije, ki je hkrati zaposlen v občinski upravi, ni v neskladju z zakonom. Vendar tudi dodala, da se lahko pojavi dvom o nepristranskosti v primerih morebitnih pritožb zaradi domnevnih kršitev volilnih opravil na dan glasovanja ali nepravilnosti na voliščih. Ravno to se zdaj dogaja v Kopru, kjer lahko tudi po četrtkovi odločitvi še naprej pričakujemo uporabo vseh pravnih sredstev.

Bržan je novi župan Kopra
Tarča o dogajanju po lokalnih volitvah
Kakšen bo razplet koprskih volitev?