Obvestilo, ki ga pošilja podjetje Prodom Foto: MMC RTV SLO
Obvestilo, ki ga pošilja podjetje Prodom Foto: MMC RTV SLO

Strokovnjak za marketing dr. Miro Kline pojasnjuje: "To imenujemo mi pospeševanje prodaje, in sicer gre za tako imenovano nagradno igro. Nagrada, ki je v ozadju je zgolj verjetna, tako kot tombola, torej ena nagrada za 10 tisoč evrov, ki jo bo dobil eden do 100 tisočih udeležencev." Povprečni potrošnik iz letaka težko razbere, da gre za nagradno igro, kaj pa strokovnjak? "Na nek način se da, a zadeve na obvestilu podjetja Prodom so napisane tako, da imaš občutek, da je nagradna igra že izvedena in tukaj gre za način zavajanja," je pojasnil Kline.

Tržni inšpektorat ugotovil kršitve

Proti podjetju Prodom že dlje časa potekajo inšpekcijski in prekrškovni postopki. S Tržnega inšpektorata so nam sporočili: "Podjetju je bila konec leta 2015 izdana upravna odločba, s katero se mu je prepovedala uporaba agresivne poslovne prakse, ki jo podjetje uporablja s tem, ko potrošnikom pošilja naslovljeno direktno pošto, s katero pri naslovnikih ustvari lažen vtis, da bodo na podlagi pravilno izpolnjenega in poslanega obrazca dobili nagrado. Dejanje na podlagi katerega je mogoče zahtevati nagrado ali drugo enakovredno ugodnost pa vključuje potrošnikovo plačilo ali izpostavljanje potrošnika stroškom, in sicer stroškom pošiljanja izpolnjenega obrazca in stroškom, povezanih z naročilom oziroma nakupom izdelkov iz prodajne ponudbe podjetja. Odločba je pravnomočna in izvršljiva, postopek upravne izvršbe zaradi nespoštovanja odločbe je v teku. Podjetju je bilo izdanih tudi osem prekrškovnih odločb z izrekom glob v višini 3.000, 6.000 oziroma 12.000 evrov, vendar še nobena ni pravnomočna." V Prodomu trdijo, da je Tržni inšpektorat odločal neustrezno. Trdijo še, da sodelovanja v nagradni igri nikoli niso pogojevali z nakupom izdelkov in da pravila njihove nagradne igre niso v nasprotju z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Nepoštena poslovna praksa se splača

Podobnih marketinških prijemov se poslužujeta tudi Mladinska knjiga z nagradno igor Readers’ Digest in Bakker Holland. Proti slednjemu na Tržnem inšpektoratu prav tako poteka več inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Podjetju so bile že izrečene globe, nekaj postopkov pa je še v teku oziroma o njih sodišče še ni odločilo. Pri nagradni igri Mladinske knjige tržni inšpektorji nepravilnosti niso ugotovili. Predsednica Oglaševalskega razsodišča dr. Milena Fornazarič potrošnikom svetuje, da podrobno preberejo drobni tisk. "Vedno je sumljivo, če vam nekdo obljublja za skoraj nič angažmaja, nesorazmerno veliko nagrado. Nič ni zastonj in potrošniki se lahko zavarujejo tako, da preprosto ne nasedejo temu," je prepričana Fornazaričeva. Da je inšpektorjev vedno premalo in takšnih nepoštenih poslovnih praks ne morejo pravočasno zaslediti pa meni dr. Miro Kline in dodaja: »Preden inšpektorji to odkrijejo in kaznujejo, podjetja že dobijo svoje žrtve in so zadovoljna. Plačajo tistih par tisoč evrov kazni, med tem pa so zaslužili 50.000 ali celo 100.000 evrov." To potrjujejo tudi na Tržnem inpšpektoratu, kjer so pri izvrševanju zakonodaje vezani na zakonsko določene postopke in roke, ki podjetjem omogočajo nezakonito poslovanje. Zapisali so še: "Dokler se bo podjetju izplačala takšna praksa so tudi aktivna prizadevanja Tržnega inšpektorata premalo, saj podjetje plača globo in nadaljuje z nekoliko spremenjenim poslovanjem, kar za sabo potegne, da je potrebno postopke uvajati vedno od začetka."