MMC RTV SLO Foto:
MMC RTV SLO Foto:

Najbolj krivično se našemu gledalcu Janezu Kuraltu zdi, da je se denar za povišanje pokojnin, ne porazdeli enakomerno med vse upokojence. Po trenutno veljavni zakonodaji namreč upokojenci z višjimi pokojninami ob povišanju le-teh dobijo več kot tisti z nižjimi. "Ta denar je pri povišanju pokojnin potrebno enako porazdeliti med vse upokojence, saj je povišanje pokojnin je namenjeno vsem, ker se vsem povišajo življenjski stroški,« je prepričan upokojenec. To pa po njegovem mnenju ni edina anomalija trenutno veljavne pokojninske zakonodaje. Minimalno pokojnino v višini 500 evrov, ki je bila na pobudo Zveze društev upokojencev uzakonjena pred dvema letoma ter velja za upokojence, ki so izpolnili polne pogoje, bi morali po njegovem mnenju prejemati tudi upokojenci, ki so se upokojili predčasno. Kot primer navede svojo soprogo, ki se je upokojila pri 50. letih in 30. letih delovne dobe. "Ona je šla po takratnem zakonu v pokoj, bil je predčasni odhod, saj je bil že takrat sprejet zakon, ki je določal polne pogoje za ženske 35 let delovne dobe in 55 let starosti za ženske. A to je bilo v devetdesetih, v času osamosvojitve, bilo je veliko nereda v državi, ljudje niso vedeli, kaj narediti, niso imeli dostopa do vseh informacij, zato se je vsak boril, da je šel v pokoj, da je dobil vsaj neko socialno varnost,« nam je pojasnil Janez Kuralt.

Prošnjo za popravo krivic naslovil na več državnih institucij, a neuspešno

Pripombe je posredoval več poslancem, Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, pisal je Varuhu človekovih pravic, predsedniku države, na Ustavno sodišče in na Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS), a neuspešno. Z njegovimi pripombami smo se odpravili na ZDUS, kjer nam je predsednik Janez Sušnik pojasnil, da se strinja z našim gledalcem in je potrebno krivice popraviti. "Leta 2017 smo dosegli, da je okoli 52 tisoč upokojencev, ki so imeli izpolnjene polne pogoje brez dokupa delovne dobe in so imeli manj kot 500 evrov pokojnine, prejeli odločbe za 500 evrov. Tisti, ki niso imeli izpolnjenih polnih pogojev, pa so ostali zadaj in tu je ostala odprtina, ki smo jo želeli tako izpolniti s predlogom za popravo odmernih odstotkov, s katerim prejšnja ministrica Anja Kopač Mrak, ni soglašala," je pojasnil Sušnik. V nekaj letih si želijo doseči, da bi s popravo odmernih odstotkov pokojnina za polno izpolnjene pogoje znašala 640 evrov. "Sedanja ministrica Ksenija Klampfer je izredno dovzetna do vseh predlogov in trdno sem prepričan, da bomo v letošnjem letu izredno veliko stvari naredili in odpravili tudi napako na katero je tudi nas opozoril vaš gledalec s katerim se strinjam,« je optimističen predsednik ZDUS-a.

Ministrstvo za delo: Upokojenci, ki so se predčasno upokojili so vedeli, da bo njihova pokojnina nižja

Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pojasnili, da je predčasna pokojnina ena izmed pravic iz pokojninskega sistema, ki se odmeri z malusi, kateri so trajni. "Zakon torej podaja možnost, da se posameznik upokoji predčasno, pod pogoji, ki so blažji kot pa pogoji, ki jih zakon predpisuje za starostno pokojnino, pri čemer je njihova pokojnina odmerjena s trajnimi malusi. Posamezniki, ki so se upokojili predčasno so že v času upokojitve vedeli, da bo njihova pokojnina zaradi predčasnega odhoda v upokojitev nižja, kot pa bi bila v primeru izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Namen zadnje pokojninske reforme je bil med drugim tudi podaljševanje delovne aktivnosti posameznikov, na način, da se nagrajuje posameznike, ki svojo aktivnost podaljšujejo ter omogočanjem predčasnega odhoda iz delovne aktivnosti s predčasno pokojnino, ki je znižana za maluse. V kolikor bi se zagotovljena višina pokojnine izplačevala tudi predčasnim upokojencev, bi vsaj za posameznike z nižjimi osnovami način spodbujanja za vztrajanje v zavarovanju izgubil svoj smisel, malusi pa ne nazadnje zanje ne bi imeli nobenega učinka," so zapisali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

"170 tisoč upokojencev prejema manj kot 600 evrov pokojnine"

Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik je povedal, da je po njihovih podatkih okoli 95 tisoč upokojencev, ki prejemajo manj kot 500 evrov mesečno. 170 tisoč upokojencev pa mora mesec preživeti z manj kot 600 evri. "Z manj kot 600 evrov mesečno se da preživeti, če imaš lastno stanovanje, malo vrta in skromnost," nam je povedal upokojenec Janez Kuralt in dodal, da je veliko lažje če sta dva. Varuh človekovih pravic Peter Svetina nam je zagotovil, da bodo v kolikor je pobuda pri njih, našemu gledalcu zagotovo odgovorili in bodo pozvali tudi druge organe, da mu odgovorijo. "V razviti državi kakršna je Slovenija, nihče ne bi smel živeti pod pragom revščine. Različne situacije v življenju, ki pripeljejo človeka do tega, da ne izpolni pokojninske in delovne dobe, gre v pokoj, ker zaradi svojih fizičnih sposobnosti ne more biti več aktiven, ga ne bi smele ovirati pri doseganju pokojnine, ki sega čez prag revščine. Mi kot socialna država smo dolžni za to poskrbeti. Pri Varuhu človekovih pravic nenehno opozarjamo na te anomalije, ki so v zakonodaji. Prav ta siva cona, ki se pojavlja med dopolnitvijo obeh pogojev za upokojitev in potem ljudem tako bistveno zmanjša njihove prejemke na jesen življenja, to je za nas nesprejemljivo," je še poudaril Svetina.

Foto: Shutterstock