Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

S sosedi se je, kot nam je povedal Alagič poskušal pogovoriti, a neuspešno: "Reakcija sosedov je bila taka: eden me je pošiljal nazaj v Ljubljano, drugi nazaj v Maribor, eden je rekel dim nekam mora iti, drugi spet, da naj se odselimo." Zato je leta 2012 podal prvo prijavo na okoljsko inšpekcijo, ki nepravilnosti ne takrat, ne pri ponovnem pregledu pred dvema letoma, ni ugotovila. Naš gledalec je prepričan, da je kriv sistem, ki kršiteljem dopušča, da se na obisk inšpekcije pripravijo. "Država mora napovedat prihod dimnikarja, v tem času pa lahko ljudje, in to mi je povedal dimnikar, pripravijo par suhih drv oz. primernih, ki ustrezajo standardu in je stvar rešena," je pojasnil Aleš Alagič.

Minister odredil nov inšpekcijski nadzor

Alagiču je pred kratkim prekipelo in šestega januarja je začel gladovno stavkati. O tem je obvestil tudi okoljskega ministra Jureta Lebna, ki se je nemudoma odzval. "Primer spremljam z veliko zaskrbljenostjo, z empatijo. Takoj, ko sem bil z zadevo seznanjen sem gospodu odgovoril in naročil inšpekciji, da izvede pregled. Poleg tega sem naročil enomesečno merjenje emisij kvalitete zraka, ki se bo zaključila konec januarja," je za našo oddajo povedal minister za okolje Jure Leben. Ob tem je poudaril, da smo pri kurjenju odgovorni vsi posamezniki ter pozval ljudi, da v kolikor opazijo nepravilnosti pri kurjenju na to opozorijo pristojne inšpekcije, ki morajo svoje delo opraviti učinkovito.

Inšpektorji odkrili manjše nepravilnosti

Inšpektorji so v začetku januarja opravili preglede pri vseh treh sosedih, ki jih je gledalec prijavil in zgolj pri Vodopivčevih ugotovili nekaj nepravilnosti na mali kurilni napravi ter jim naložili, da jih odpravijo. "Dimnikar, ki je izvedel izredni pregled, je ugotovil nekaj nepravilnosti na mali kurilni napravi in odredil odpravo naslednjih nepravilnosti: dovod dodatnega svežega zrak v kurilnico, vgradnja čistilnih vratc na kaminu na podstrešju, odrezati 5 cm lesene obrobe ob kaminu na podstrešju zaradi požarne varnosti in montirati merilnik ogljikovega oksida," so nam sporočili z Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Inšpektor je ugotovili tudi, da je vsebnost vode v drveh presežena za 1,4 odstotka.

Sosedje so prepričani, da Alagič ravna nezakonito

"Inšpektor je korektno opravil svoje delo. Nepravilnosti, ki jih je ugotovil bomo odpravili," nam je povedala Alagičeva soseda Darinka Vodopivec. Na vprašanje s čim se ogrevajo pa je odgovorila: "Imamo svoja drva, ki rastejo na kamnu in so suha. To kar nam očita Alagič, da onesnažujemo okolje v Prvačini pa je nemogoče, zato ker je normalno, da se iz dimnikov kadi, kadar se kuri. Vedno se je kadilo in vedno se bo,! je še pojasnila ena od treh sosedov, ki jih je naš gledalec prijavil Inšpekciji, Vodopivčeva. Druga dva soseda izjave pred kamero nista želela dati. Povedala sta nam, da za kurjavo uporabljata suha drva in, da inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila, kar so nam potrdili tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. 23. januarja so našemu gledalcu vsi trije sosedi, ki jih je prijavil, poslali Poziv k takojšnjemu prenehanju z nezakonitimi ravnanji. Očitajo mu snemanje in objavljanje posnetkov njihovih hiš brez pooblastil, ga pozivajo naj nemudoma preneha z obrekovanjem, žaljivimi obdolžitvami in očitanji kaznivih dejanj ter grdim ravnanjem. V pozivu so še poudarili, da ne kršijo zakonov in s kurjenjem drv ne povzročajo onesnaženja okolja.

Največ onesnaženja izvira iz malih kurilnih naprav

Naš gledalec, ki je po tem, ko je zbolel z gladovno stavko po petih dneh prekinil, je 28. januarja znova začel gladovno stavkati. Kot nam je sporočil se bo odselil in svojo pravico, če bo potrebno, iskal na Evropskem sodišču za človekove pravice. Zdaj čaka na rezultate merilne naprave, ki bo konec januarja pokazala, kako onesnažen je zrak v okolici njegove hiše. "Govorimo o elektrifikaciji, kvaliteta zraka pa je ista kot leta 1980 v Mariboru, ko smo uporabljali še premog. S tem se nekako ne morem sprijaznit, da je ljudem vseeno," je še povedal Aleš Alagič. Na ministrstvu za okolje sicer priznavajo, da Slovenija vsako leto v času kurilne sezone preseže dovoljen delež škodljivih delcev PM10 v zraku. Kar 60 odstotkov vsega onesnaženja pa izvira prav iz malih kurilnih naprav. "Tako, da je ključno, da so ukrepi ministrstva in države naravnani tako, da se čim hitreje zamenja stare kurilne naprave. MOP vsako leto preko EKO Sklada nudi dovolj subvencij. S subvencijami lahko ljudje prihranijo 60 odstotkov investicije, za socialno šibkejše družine pa so na voljo tudi 100 odstotne subvencije," je povedala direktorica Direktorata za okolje na MOP, mag. Tanja Bolte.

Dimnikarji opozarjajo na nujnost sprememb

V Sloveniji je 435 dimnikarjev, 127 izvajalcev dimnikarske službe in pol milijona kurilnih naprav. 24 januarja je sekcija dimnikarjev pri Obrtni zbornici na Strokovnem posvetu o neustreznih kurilnih napravah na trdno gorivo, nepravilnem kurjenju in onesnaženosti zraka v Zrečah drugim opozorila, da področje malih kurilnih naprav zahteva resne spremembe. Menijo, da je osnutek novega predpisa, ki določa dovoljene emisije iz malih kurilnih naprav, zapisan nerazumljivo in ga je potrebno dopolniti. Opozorili so, da že uveljavljenih predpisanih emisij, ki so bile za centralne kurilne naprave na trdno gorivo sprejete že leta 2013 in veljajo za vgradnjo kurilnih naprav od 31.12.2015, nov osnutek predpisa ne nadaljuje. "Osnutek celo za nazaj (retroaktivno) predlaga višje emisije, s čimer se dimnikarjem otežuje izvajanje tega predpisa, prav tako pa se dopušča vgradnjo emisijsko manj ustreznih malih kurilnih naprav," so člani Sekcije dimnikarjev pri OZS zapisali v sklepih strokovnega posveta.

Minister napoveduje spremembo zakonodaje

"Novi zakon je uvedel sistem, ki za razliko od prejšnjega koncesijskega sistema, odgovornost za brezhibno delovanje kurilne naprave prelaga na uporabnika," je pojasnila Tanja Bolte. Na drugi strani pa je dimnikar tisti, ki je dolžan, v primeru, da nepravilnosti odkrije, le te sporočiti Inšpekciji. Globe za dimnikarje so od 60 do 800 evrov, kar pa je po mnenju Boltetove bistveno premalo. Na ministrstvu opažajo, da zadeve ne delujejo kot bi morale, zato minister Leben napoveduje spremembo zakonodaje: »Mi moramo zagotovit, da bo vsak posameznik odgovoren in da bodo dimnikarji dejansko izvaljali svoje delo tako kot je treba. Največji izziv pa je, da imam na mizi že trideset različnih predlogov, kako zadevo rešit.« Minister je še zagotovil, da se bo v kratkem pogovoril s predstavniki dimnikarskih strok in jih spodbudil, da se združijo in predlagajo najbolj učinkovito rešitev za ureditev področja.

Foto: Shutterstock