Foto:
Foto:

Po podatkih Interpola je najpogosteje ponarejeno zdravilo v Evropi viagra, vendar trendi kažejo, da se poleg zdravil za erektilne motnje intenzivno krepi tudi število ponarejenih "doping" zdravil, kot so steroidi in druge poživilne substance. Farmakolog dr. Lovro Žiberna opozarja, da pri kupovanju na spletu kupec nima informacije, ali so bili steroidni anaboliki med potjo pravilno skladiščeni. "Peptidna substanca mora biti transportirana od proizvajalca do uporabnika v točno določenem času in pri pravi temperaturi. Podatka o tem ali je bila hladna veriga ustrezna, oseba, ki kupi neko zdravilo preko interneta, nima. Če se le-ta poruši lahko pride do izrednih imunogenih zapletov, lahko celo pripelje do anafilaktičnega šoka in lahko resno ogrozi zdravje uporabnika," pojasni Žiberna. Posledice jemanja ponarejenih steroidnih anabolikov, se po besedah dr. Boruta Štruklja, predstojnika katedre za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo v Ljubljani, pokažejo zelo hitro: "Takoj po pričetku jemanja pride do neželenih učinkov kot so aknavost kože, kasneje se pojavi izguba las, impotenca in poškodbe jeter." Zloraba takoimenovanih "doping" zdravil je po mnenju Žiberne veliko bolj prisotna med rekreativnimi športniki, saj si vrhunski športniki lahko privoščijo originale.

V tabletah za hujšanje prepovedane nevarne substance

Nedovoljene snovi pogosto dodajajo prehranskim dopolnilom in zdravilom za izgubo telesne teže. "Prehranska dopolnila pogosto vsebujejo kontaminante zdravilne učinkovine, ki so nekoč bile na trgu, vendar se je izkazalo, da so nevarne in so jih prepovedali. Ena takšnih učinkovin je denimo subotramin. Pogosto dodajajo tudi diuretike, ki seveda privedejo do izgube telesne teže, dodajajo se tudi ščitnični hormoni, ki pospešujejo presnovo in posledično bolniki izgubljajo telesno težo,« opozarja Žiberna in dodaja, da je največja težava pri prehranskih dopolnilih ta, da niso zakonsko regulirana. "Letos so morali umakniti s trga prehransko dopolnilo, ki vsebuje fenolftalin in ima lahko kancerogeno delovanje." Štrukelj veliko nevarnost vidi tudi v tem, da proizvajalci kombinirajo sicer dovoljene substance, ki pa v kombinaciji postanejo nevarne: "Ena najbolj nevarnih kombinacij , ki smo jo zasledili na trgu, je spojina kofeina in dva štiri dinitrofenola. Strokovno ga imenujemo odklopnik oksidativne fosforelacije in povzroči, da se pri mitohondrijih vsa energija spremeni v toploto, zaradi česar se telesna temperatura poviša. S tem sicer res izgorevamo energijo, vendar so posledice uživanja takšne spojine poškodbe jeter, ledvic in vsega ostalega. Ta snov lahko privede tudi do smrti."

Največ zlorab ponarejenih pomirjeval je med odvisniki

Podatki Interpola kažejo, da narašča tudi črni trg blažilcev bolečin, narkotikov in analgetikov na opioidni osnovi ter antidepresivov. Strokovna direktorica Psihiatrične klinike v Ljubljani dr. Blanka Kores Plesničar trdi, da je med pomirjevali največkrat ponarejen deset miligramski apaurin ali diazepam. Največ zlorab ponarejenih pomirjeval zaznavajo med odvisniki od prepovedanih psihoaktivnih substanc, ki največkrat ponarejene sedative kupijo pri razpečevalcih drog. "Uživajo jih med metadonskim programom, pa tudi med uživanjem heroina in drugih opiatov. Benzodiazepini namreč povzročijo večje učinke evforije, prav tako na ta način med posameznimi odmerki psihoaktivnih substanc ublažijo neželene učinke." Kores Plesničarjeva opaža, da je veliko zlorab pomirjeval tudi med tako imenovanimi rekreativnimi uživalci psihoaktivnih substanc: "To so najpogosteje uživalci različnih amfetaminov in kokaina, ki jih stimulirajo in jim omogočajo, da so aktivni med vikendom. Ker pa se morajo pred pričetkom novega delavnega tedna umiriti, potrebujejo benzodiazepine, ki jih v uličnem žargonu imenujejo tudi "downers" ali "sleepers"." Število predpisanih benzodiazepinov je v Sloveniji strogo nadzorovano, prav tako jih ni mogoče dobiti v urgentni ambulanti, zato se uživalci odločajo za nakup ponaredkov prek spleta. "S tem tvegajo tudi zastrupitev, saj nikoli ne vedo kolikšna količina odmerka je v ponarejeni tableti," še opozarja Kores Plesničarjeva.

Prodaja ponarejenih zdravil v Sloveniji narašča

"Policija je v obdobju od 2007 do 2015 obravnavala petnajst primerov, v letošnjem letu pa že tri," opozarja Franc Glušič z Generalne policijske uprave in prizna, da je prodaje več kot jo policija zazna, saj carina ne more pregledati vseh poštnih pošiljk iz tujine. Lani jim je uspelo zajeti večjo pošiljko ponarejene viagre, ki je bila naslovljena na slovenskega spletnega preprodajalca: "Šlo je za pošiljko z Bližnjega Vzhoda preko Anglije v Evropo, ki je bila namenjena distributerju na drobno. Analiza tablet je pokazala, da je v njih le sladkor," je povedal Glušič. A ker blago ni prišlo do naslovnika, ga policija ni mogla kaznovati. Naša zakonodaja namreč določa, da je tovrstno dejanje kaznivo le v primeru, če je storilec gospodarska družba in ne fizična oseba. Za kaznivo dejanje bi šlo tudi v primeru, da bi bila vsebina ponaredka zdravju škodljiva, kar pa v primeru sladkorja niso mogli ugotoviti. Kazenski zakonik določa tri kazniva dejanja za preprodajo ponarejenih zdravil. Prvo je preprodaja, izdelava in promet zdravju škodljivih sredstev, drugo je kraja intelektualne lastnine, tretje pa je tihotapstvo. Od začetka do konca verige ponarejanja zdravil je še vrsta drugih spremljajočih dejanj, kot so ponarejanje listin, goljufije, pranje denarja in financiranje terorizma, kar je v tujini kar pogosta praksa. "Zato smo lani predlagali spremembo kazenskega zakonika. Predlagali smo poseben člen, ki bi združeval vse primere preprodaje, saj bi morala biti preiskava takega kaznivega dejanja celovita, ne pa le po delih. Po trenutno veljavni zakonodaji je za preprodajo zdravju škodljivih sredstev zagrožena kazen do osem let zapora, pri malomarnosti eno leto, v primeru, ko ponarejena zdravila pri uporabniku povzročijo hude telesne poškodbe do pet let, za smrt pa od enega do petnajst let zapora."

Foto: Reuters