ENOVITI PETLETNI MAGISTRSKI PROGRAMI ZA BODOČE UČITELJE četrtek, 04. februar 2016

ENOVITI PETLETNI MAGISTRSKI PROGRAMI ZA BODOČE UČITELJE

Bližajo se informativni dnevi, ko se bodo učenci in dijaki lahko podrobneje seznanili z učnimi programi na želenih šolah. Na mariborski Fakulteti za naravoslovje in matematiko bodo po novem ponujali enovit petletni magistrski program za bodoče učitelje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike. Sedanji dvostopenjski model 3-letnega dodiplomskega in 2-letnega podiplomskega programa je namreč nesmiseln, saj učitelji s končano le prvo stopnjo ne morejo dobiti ustreznega dela. Zdaj bo po petih letih študent usposobljen za poučevanje v osnovnih in srednjih šolah, ob vpisu na fakulteto pa bo lahko med šestimi področji poljubno izbral dvopredmetno smer. (Franja Pižmoht)