ZA VARNEJŠI IN ČISTEJŠI JAVNI PROMET torek, 07. oktober 2014

ZA VARNEJŠI IN ČISTEJŠI JAVNI PROMET

Občine bodo izzive, povezane z električno mobilnostjo, odslej reševale skupaj. Na pobudo Energetske agencije za Podravje so se povezale v konzorcij. Vanj se je za enkrat vključenih okoli 40 občin. Skupaj si bodo prizadevale posodobiti javni potniški promet z okolju bolj prijaznimi vozili. Tudi v Mariborski občini nameravajo v nekaj letih posodobiti javni promet, kmalu naj bi najeli 30 električnih avtobusov. (Timotej Semenič)