MIŠIČEVI VODARSKI DNEVI četrtek, 04. december 2014

MIŠIČEVI VODARSKI DNEVI

V Mariborskem Narodnem domu se je več kot 250 strokovnjakov s področja upravljanja z vodami danes udeležilo 25. Mišičevega vodarskega dneva. Osrednja tema tradicionalnega srečanja je izdelava načrtov za upravljanje z vodami in poplave. Te so v zadnjem desetletju pri nas povzročile za 400 milijonov evrov škode. Da bi zagotovili poplavno varnost na 60-ih najbolj ogroženih območjih v državi, pa potrebujemo 600 milijonov evrov. (Tatjana Kren)