KAM Z ODPADNO EMBALAŽO? ponedeljek, 22. december 2014

KAM Z ODPADNO EMBALAŽO?

V Centru za ravnanje z odpadki Pragersko so zadnji mesec že dobesedno zasuti z ločeno zbrano mešano embalažo. Na Komunali Slovenska Bistrica pravijo, da je za okoli 3 tisoč m3 velik kup odgovorno podjetje Interseroh, saj embalaže ni prevzelo. Prevzemnik, ki ima v poslu z odsluženo embalažo skoraj tretjinski delež pa zatrjuje, da bi embalažo prevzel, če bi bila zbrana ločeno po posameznih frakcijah. Trajno rešitev zapleta obe strani pričakujeta od resornega ministrstva, vprašanje, kam z okoli 300 tonami zbrane embalaže, pa bo potrebno rešiti v kratkem, saj bo sicer vsa končala na odlagalnem polju, v katerega odlagajo preostanek odpadkov. (Tomaž Karat)