ORTOREKSIJA MED MLADIMI četrtek, 15. januar 2015

ORTOREKSIJA MED MLADIMI

V sodobnem času ljudje veliko pozornosti posvečamo skrbi za zdravo prehrano, a kadar način zdravega prehranjevanja prestopi mejo zmernosti, lahko postane tudi obsesija in odvisnost. Pojav strokovno imenujemo ortoreksija. Gre za novodobno motnjo hranjenja, za katero je značilna patološka obsedenost z biološko čisto hrano. Urška Mikolič, študentka 3. letnika sociologije in interdisciplinarnega družboslovja, je v okviru svojega znanstveno raziskovalnega dela ugotovila, da je med 420 mladostniki v Mariboru kar dobrih 12 odstotkov takih, ki so nagnjeni k razvoju ortoreksije. Vzorec raziskave sicer ni reprezentativen. (Franja Pižmoht)