ZAVAJANJE ALI DOBRA PRILOŽNOST? četrtek, 22. januar 2015

ZAVAJANJE ALI DOBRA PRILOŽNOST?

Štajerska obrtno-kmetijska zadruga SuperLes je na svojih spletnih straneh obljubila kar 10 tisoč delovnih mest. Na Zavodu za zaposlovanje so prijavili potrebo po le 2 delavcih, ki bi ju v skladu z zakoni tudi morali zaposliti. Ker pa se je izkazalo, da gre za samozaposlitev in ne redno delo, je zavod razpis umaknil, zadevo pa bo predal pristojnemu inšpektoratu. ( Ana Marija Bosak)