POPESTRIMO ŠOLO petek, 06. februar 2015

POPESTRIMO ŠOLO

Evropski socialni sklad je tudi za letošnje šolsko leto namenil dober milijon evrov za projekt Popestrimo šolo. Šole s tem denarjem v popoldanskem času in med počitnicami izvajajo vrsto dejavnosti, ki jih lahko vsi otroci obiskujejo brezplačno. Tako skušajo zmanjšati socialne razlike med šolarji. Hkrati učenci razvijajo tudi različne veščine, ki jih med poukom ne morejo. Letos je v projekt vključenih 172 osnovnih šol. (Jasmina Gregorec)