ZAČETEK OBNOVE PROGE MED SLOVENSKO BISTRICO IN PRAGERSKIM torek, 17. februar 2015

ZAČETEK OBNOVE PROGE MED SLOVENSKO BISTRICO IN PRAGERSKIM

Slovenske železnice danes začenjajo z drugim sklopom obnovitvenih in posodobitvenih del na progi med železniškima postajama Slovenska Bistrica in Pragersko, ki bodo potekala do 8. maja. Gre za projekt vreden 19 milijonov evrov, večino kar 14 milijonov sredstev je pridobljenih iz kohezijskih skladov. S tem bodo bistveno skrajšani vozni časi, izboljšala se pa se bo kakovost storitev. V času izvajanja del pa bo moten tudi železniški promet, zato bodo namesto nekaterih vlakov vozili avtobusi, zanje pa bodo veljale vozovnice za vlak. (Ana Bučar)