ZNAMO NUDITI PRVO POMOČ? torek, 24. februar 2015

ZNAMO NUDITI PRVO POMOČ?

Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, saj lahko sočloveku v stiski pomagamo še pred prihodom nujne medicinske pomoči in mu s tem morda rešimo celo življenje. Študenti mariborske medicinske fakultete zato v okviru projekta »Za življenje« ponujajo brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči. Izpit iz prve pomoči opravi vsak voznik, a to znanje hitro splahni, zato večina ljudi v primeru nesreč ne zna pravilno pomagati. »Najbolj pomembni so temeljni postopki oživljanja, torej če pride oseba v srčni zastoj ali nenadno srčno smrt, takrat pomagamo s temi zelo osnovnimi zadevami: masaža srca, vpihi, potem nadgradnja so defibrilatorji, ki so tudi moram reči vedno bolj dostopni,« pravi Marjanca Matvoz, študentka Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. A mnogi tudi ne želijo pomagati, saj se bojijo odgovornosti. Raziskave med Slovenci kažejo, da k poškodovancu pristopi le eden od desetih naključnih mimoidočih. Preživetje bolnikov in ponesrečencev, ki so jih začeli oživljati takoj, pa je kar dvakrat večje kot pri tistih, ki prve pomoči niso dobili. Seveda je treba čim prej poklicati tudi reševalce na telefonsko številko 112. (Franja Pižmoht)