PERUTNINA PTUJ Z 260 MILIJONI EVROV PRIHODKOV ponedeljek, 23. marec 2015

PERUTNINA PTUJ Z 260 MILIJONI EVROV PRIHODKOV

Skupina Perutnina Ptuj je v lanskem poslovnem letu ustvarila za skoraj 260 milijonov evrov prihodkov od prodaje in preko 14 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Po rekordnih prihodkih v lanskem letu je tako prodaja njihovih živil upadla za med 2,5 in 4,5 odstotki, zlasti na trgih Makedonije in Srbije zaradi upada kupne moči. V Sloveniji se je prodaja Perutninih izdelkov sicer povečala, pri čemer so prav zaradi dobrega tekočega poslovanja s konzorcijem bank posojilodajalk skleniti reprogram kreditov do leta 2020. Po prevladi na domačem in na trgih jugovzhodne Evrope načrtujejo širitev prodaje izdelkov na trge bljižnega vzhoda in v nekatere arabske države. (Gabrijela Milošič)