UPAD ŠTUDENTSKEGA DELA torek, 07. julij 2015

UPAD ŠTUDENTSKEGA DELA

Pred petimi meseci je začela veljati novela zakona za uravnoteženje javnih financ, po kateri je občasno delo dijakov in študentov vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Študenti tako od zneska za opravljeno delo plačujejo prispevke v višini 15,5 odstotka, delodajalci pa 8,85 odstotka. Uvedena je bila tudi minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto oziroma 3,8 evra neto. Ker je študentsko delo postalo predrago tako za študente kot delodajalce, na študentskih servisih, zlasti v Podravju, opažajo upad obsega dela. (Saška Jazbec)